e-Arşiv Nedir?

433 numaralı Vergi Usul Kanunu ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ve muhafaza edilen faturaların elektronik ortama taşınması, o ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsar.