YENİ ABONELERE ÖZELe-Fatura Kontör Şenliği Kampanyası ile
%40 indirim fırsatını katlayın!

Çarkı çevir

Uyumsoft Hediye Çarkı

Hediye Kontör Kazan!

+500 Kontör +250 Kontör +100 Kontör
Çarkı Çevir
Uyumsoft Hediye Çarkı Çarkı Çevir

E-Beyanname Nedir?

E-beyanname'ye geçiş yapmak ve hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda size özel hazırladığımız içeriğe göz atabilirsiniz!

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çeşitli işlemler, elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda öne çıkan bir örnek, e-beyanname uygulamasıdır. E-beyanname sayesinde vergi dairelerindeki iş yükü azalmakta, işlemler hızlanmakta, depolama maliyetleri düşmekte, hatalar en aza indirilmekte ve kağıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Beyannamelerin vergi dairelerine elektronik ortamda iletilmesi, ilgili usul kanunlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç, “e-beyanname nedir?” sorusunun cevabını oluşturur. Uygulama çeşitli platformlar üzerinden gerçekleştirilebilir, ancak bu alandaki beklentilere tam anlamıyla cevap veren firmalardan biri Uyumsoft’tur. Kullanım kolaylığı ve diğer özellikleri ile bu alanda önemli çözümler sunmaktadır.

E-Beyanname uygulamaları, noterler, mali müşavirler, serbest muhasebeciler, döner sermayeli işletmeler, il özel idareleri, belediyeler, belediyelere bağlı işletmeler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kullanılmaktadır.

e-Beyanname Kullanmanın Avantajları Nelerdir

E-Beyanname Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

İşletmelerin gümrük işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için e beyanname, kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır. Beyanname kullanmanın avantajlarından biri, manuel süreçlerin ortadan kalkması ve bu nedenle işlemlerin daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlanabilmesidir. Geleneksel beyanname süreçleri zaman alıcı olurken, e-Beyanname ile işletmeler, gümrük işlemlerini çevrimiçi ortamda daha verimli bir şekilde yönetebilirler. Bu, ticaretin akışını hızlandırarak mal hareketliliğini artırabilir.

Ayrıca, e beyanname kullanımıyla birlikte dokümantasyon süreçleri de kolaylaşır. Kağıt tabanlı beyannamelerin yerine dijital formatta bilgi paylaşımı, veri doğruluğunu artırır. Bu da yanlış anlamaları ve gereksiz gecikmeleri azaltabilir. Sonuç olarak e beyanname kullanan işletmeler, süreçlerinde hız kazanarak rekabet avantajı elde edebilirler.

Muhasebe programımıza göz attınız mı ? Hemen deneyin!

E-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik beyanname uygulamasından yararlanabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar ve kullanılması gereken bazı programlar bulunmaktadır. Bu programlar aracılığıyla beyannameler elektronik ortamda ilgili vergi dairelerine gönderilmektedir. Fakat bunun için öncelikle vergi dairelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Tüzel ve gerçek kişilerin Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapması gerekmektedir. Gerçek kişilerin bizzat, tüzel kişilerin ise kanuni temsilcilerinin bu başvuruyu yapması gerekmektedir.
Başvurudan sonra programların indirilmesi gerekmektedir. Beyanname düzenleme programı olarak da bilinen söz konusu uygulamalar, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Daire’sinin internet sitesinde yer almaktadır. Bu programlar son derece işlevsel olup aynı zamanda kullanım için çok fazla bilgisayar gücü istememektedir. Bundan dolayı da hemen her bilgisayarda çok rahat bir şekilde çalışmaktadır. Programların kurulumunun nasıl yapılacağı yine internet sitesinde yer alan kılavuzlarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

E-Beyanname Düzenleme Programları

Beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli olan programlar ve bunlara ait açıklamalar şu şekildedir:

 • JRE (Java Runtıme Envıronment): Beyanname düzenleme programı öncesinde yüklenmesi gerekmektedir. Düzenleme programının çalışması için yüklenmesi zorunludur.
 • Beyanname Düzenleme Programı (BDP): Beyannamelerin hazırlanacağı programdır ve zaman zaman eksikliklerin giderilmesi ve daha yüksek performans sağlaması için güncellenmektedir.
 • Beyanname Düzenleme Programı Yardım (BDP Yardım): Adından da anlaşılacağı gibi BDP programına dair yardım sağlayan bir kılavuzdur. BDP içerisinde yer alan Yardım butonuna basılarak erişilebilir.
 • Adobe Acrobat Reader: PDF formatında olan dosyaların görüntülenmesini sağlamaktadır. Beyanname ve tahakkuk fişlerinin görüntülenmesi için gereklidir.

Bu programların zaman zaman yeni versiyonları çıkmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinin ilgili bölümünde gerekli olan kontroller yapılarak güncellemelerin zamanında yapılması gerekir. Böylece işlemler daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.

e-Beyanname nasıl Hazırlanır

E-Beyanname Nasıl Hazırlanır?

Yukarıda belirtilen programlar, bilgisayara indirilip kurulduktan sonra e-beyanname hazırlama aşamasına geçilebilir. Bu aşamanın tamamı sadece bilgisayar üzerinde yapılacağı için internete gerek yoktur. Bundan dolayı bilgisayarlarla istenilen her yerde bu işlem yapılabilir.
Program kullanılarak beyanname çok kısa bir sürede oluşturulabilir. Bu esnada gerekli olan bilgilerin hazır olması işlemin daha hızlı yapılmasına neden olacaktır. Fakat dikkatli olunması çok önemlidir. Programların üzerinden hazırlanan e-beyanname, siteye yüklenmek zorundadır. Bunun için ise öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesine kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılmalıdır. Buradaki ilgili menüler kullanılarak hazırlanan dosyalar sisteme yüklenmelidir.

Yükleme yapıldıktan sonra ise ilgili vergi daireleri tarafından bunlar incelenecek ve hatasız olması durumunda kabul edilecektir. Fakat olası bir hata tespiti söz konusu olursa, gerekli olan düzenlemelerin yapılması gerektiği ilgili kişi ya da kuruma bildirilecektir. Beyannamelerin kabul edilerek onaylanması durumunda mükellefe tahakkuk fişi online ortamda gönderilecektir. Bu fiş PDF formatında olacak ve ilgili programlar ile görüntülenebilecektir. Beyanname gönderme genel hatlarıyla bu şekilde yapılmaktadır.

E-Beyanname sayesinde gönderilecek olan belgelerin sayısı oldukça fazladır. Bunlardan bazıları Noter Harçları Vergisi, MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Banka Muameleleri Vergisi, Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi, Muhtasar Beyanname ve KKDF şeklindedir. E-Beyanname nedir sorusu ve diğer hususlara ait açıklamalar genel olarak yukarıda yer almaktadır. Bu sistemin sağlamış olduğu avantajlar ise şu şekildedir:

 • Hızlı bir şekilde yapılır ve buna bağlı olarak ciddi zaman tasarrufu sağlar.
 • Bilgisayarlar üzerinden internetin olduğu her yerden yapılabilir.
 • Kontrol edilebilir bir sistem olduğu için hatalar en alt seviyelere iner.
 • Yöneticilere raporlama kolaylığı sağlar.
 • Geçmiş beyannamelere istenildiği zaman erişim imkanı verir.

Uyumsoft ile bu avantajların çok daha etkin bir şekilde sağlandığı görülmektedir.

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyanname, malın türünü, miktarını, değerini ve diğer önemli bilgileri içeren bir belgedir. Beyanname çeşitleri ise işlemin niteliğine ve gümrük rejimine bağlı olarak değişebilir. İşte sıkça kullanılan beyanname çeşitleri:

İhracat Beyannamesi: Bir ülkeden başka bir ülkeye gönderim yapılırken düzenlenir ve malın miktarı, değeri ve taşıma şekli gibi bilgileri içerir.

İthalat Beyannamesi: Malın bir ülkeden diğerine getirilmesi durumunda düzenlenir. Gümrük işlemleri için gerekli olan bilgileri içermektedir.

Transit Beyannamesi: Bir ülkeden başka ülkeye geçiş yapan malın gümrük işlemlerinde düzenlenen beyannamedir.

Geçici Kabul Beyannamesi: Belirli bir süre ülkede depolanacak olan mal için düzenlenir. Bu beyanname ile malın geçici olarak ülkeye girişine izin verir.

Gümrük Rejimi Beyannamesi: Gümrük rejimine tabi olarak malın alınması ve çıkarılması durumunda düzenlenir.

Yerine Getirme Beyannamesi: İthalat ve ihracat işlemleri sırasında ortaya çıkan değişiklikleri düzeltmek veya eklemek amacıyla düzenlenir.

Doğru SMMM programı nasıl seçilir? Hemen öğrenin!

Beyanname Gönderme ve Güncelleme

E-Beyanname kullanımında bir iş günü 24 saat olarak kabul edilmektedir ve buna göre gece 00:00 oluncaya kadar beyanname gönderme işlemi yapılabilmektedir. Burada kabul edilen saat internet üzerindeki ya da TRT kanallarında olan saattir.
Beyannameler gönderildikten sonra meydana gelen değişiklilerin güncellenmesi yapılabilmektedir. Bunun için yukarıda yer alan programlar vasıtasıyla beyannamelerin düzenlenmesi ve daha sonra tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Böylece e-beyanname güncelleme işlemi yapılmış olacaktır.
Beyanname gönderirken dosyaların paket haline getirilmesi gerekmektedir. Eğer tek bir beyanname gönderilecekse de bu şart geçerlidir. Yani her türlü gönderilecek olan dosya ya da dosyaların paket haline getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada insanların aklına paketin içinde farklı dönemlere ait vergilerin olup olmayacağı sorusu gelmektedir. Bu yönde bir kısıtlama olmadığı için aynı anda farklı vergilere ait ve farklı dönemlerin beyannameleri gönderilebilir.
Beyanname gönderme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken husus, paket dosyasının 1 MB boyutunu geçmemesidir. Sistem tarafından daha büyük olan dosyalar kabul edilmemektedir. Kullanıcıların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Uyumsoft, bu ayarlamaları otomatik olarak yapmakta ve bu noktada bir sorun yaşanmasını engellemektedir.

Hatalı Gönderilen E-Beyannameleri Düzeltme

E-Beyanname işlemi yapılırken kullanıcılar tarafından yapılacak bir takım hatalar için önlemler ve çözüm yolları vardır. Bunlar sayesinde gerekli belgelerin daha doğru bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi sağlanmaktadır. Öncelikle sistem, daha önce gönderilen paketleri görmeye izin vermektedir. Siteye giriş yapılıp Paket Ara butonuna basılır ve arama kriterleri belirlenirse paketin adı, TRANID bilgisi, yükleme zamanı ve durumu rahatlıkla öğrenilecektir. Ayrıca bunların içeriklerini görmek de mümkündür. İçerikler PDF formatında gözükmektedir. Bunlar istenilmesi halinde buradan bilgisayarlara kaydedilebilir.

Gönderilen pakette hatalı olan dosyalar olduğu fark edilir ise onay vermeden önce hatalı olanların Beyanname Düzenleme Programı ile düzenlenmesi ve daha sonra onaylanması gerekmektedir. Ayrıca istenilmesi halinde paketler hatasız olsa dahi kullanıcılar, İptal Et butonunu kullanarak gönderme işleminden vazgeçebilirler.

Paket yükleme işlemi yapılırken bazen farkında olmadan aynı paket iki defa yüklenebilmektedir. Böyle durumlarda onay verebilmek için bunlardan bir tanesinin iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda sistem tarafından onaya izin verilmeyecektir. Verilecek onayın ardından işlemde herhangi bir hata yok ise sistem tarafından tahakkuk fişi numarası ekrana verilecektir. Bu numaraya tıklanması durumda fişi PDF formatında görmek mümkündür. İstenilmesi halinde bu fiş de bilgisayara indirilebilir. Ayrıca daha önceki e-beyanname kontrolü yaparken de yan tarafta bunlara ait fiş numaraları gözükecektir. Buradan eski beyannamelere ait fişlere ulaşmak da mümkündür. Uyumsoft ile bu işlemler son derece hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

e-Beyanneme Ne Zaman Zorunlu Oldu

E-beyanname Ne Zaman Zorunlu Oldu?

Gelişen bilgi işlem teknolojisinden yararlanarak beyanname noktasında bir takım kolaylıklar sağlamak ve bu işlemi çok daha etkin bir şekilde yapmak için e-beyanname uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama Maliye Bakanlığı tarafından ilk olarak 2004 yılında hayata geçirilmiştir. Bu tarihten sonra sürekli değişim ve gelişim gösterdiği söylenebilir.

Günümüzde bazı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. E-Beyanname ne zaman zorunlu oldu sorusu da buna bağlı olarak sorulmaktadır. Öncelikle bu uygulama ilk defa uygulanmaya başlandığında böyle bir zorunluluk yoktu. Fakat sistemin sağlamış olduğu kolaylıklar ve vergi dairelerindeki yükün hafifletilmesi amacıyla kademeli olarak bazı işlemlere zorunluluk getirilmiştir. Elektronik beyanname hayata geçirildikten yaklaşık 1 yıl sonra 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere zorunlu hale getirilmiştir. 03.03.2005 yılındaki bu zorunluluk Özel İletişim Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi’ne getirilmiştir. Ayrıca bazı hadleri aşması durumda Yıllık Gelir Vergisi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi için de söz konusu zorunluluk aynı VUK ile getirilmiştir. Böylece ilk defa e-beyanname zorunlu olmuştur.

E Beyanname Nasıl Kullanılır? Gelir Vergisi Kaç Taksitte Ödenir?

 • 10.2005 tarihinde yayımlanan 351 sayılı VUK Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerin geçmiş borçları, düzeltme ve benzer işlemleri de elektronik beyanname ile yapacakları bildirilmiştir.
 • 02.2007 tarihinde yayımlanan 367 sayılı VUK Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerine Kurum Geçici Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ni elektronik ortamda gönderme zorunluğu getirilmiştir. Ayrıca Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerine ise bütün vergiler için zorunluluk getirilmiştir.
 • 06.2017 tarihinde yayımlanan 373 sayılı VUK Genel Tebliği ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükelleflerine, Hizmet Vergisi için e-beyanname zorunlu olmuştur.
 • 10.2007 tarihinde yayımlanan 351 sayılı VUK Genel Tebliği ile zorunluluklar biraz daha genişletilmiştir. Gelir Vergisi, Geçici Vergi Beyannameleri, Muhtasar ve Katma Değer Vergilerinin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu tutulmuştur.

İnternet teknolojisinin günümüzde geldiği nokta dikkate alındığında, bu zorunlulukların mükellefler için de büyük kolaylık sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Elektronik beyanname ile gönderilmesi gereken belgeler ise şu şunlardır:

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergileri)
 • Kurumlar Vergisi
 • Petrol ürünleri, Doğalgaz ile diğer malların teslimleri (ÖTV 1)
 • Kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu taşıtlar (ÖTV 2B)
 • Alkollü içkiler (ÖTV 3/A)
 • Tütün mamulleri (ÖTV 3/B)
 • Kolalı Gazozlar (ÖTV 3/C)
 • Dayanıklı tüketim ve diğer malların teslimi (ÖTV 4)
 • Geçici Vergi
 • Muhtasar Beyannameler (İşletme Defteri tutanlar için)
 • Katma Değer Vergisi Beyannameleri (İşletme Defteri tutan mükellefler için)
 • Özel İletişim Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Üçer aylık verilen KDV
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi (2/A Beyannameleri hariç)
 • Elektronik beyanname ile gönderilmiş olanlara ait “Düzeltme Beyannameleri”

Uyumsoft ile E-Beyannameler Daha Sorunsuz

Yukarıda bahsedilen e-beyanname işlemleri Uyumsoft ile daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. Bu alandaki geniş hizmetleri ile dikkatleri çeken Uyumsoft, vergi mükelleflerin bu alandaki ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamakta ve hatasız bir şekilde işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Böylece vergi mükellefleri, beyannamelerle uğraşmak yerine kendi işlerine odaklanabilir. Çünkü beyannameler zamanında gereken vergi dairelerine Uyumsoft farkı ile gönderilecektir.

E-Beyanname ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

e-Beyanname sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Beyanname hazırlarken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak önemlidir. Beyanname sürecinde gümrük mevzuatlarına uyum, doğru sınıflandırma ve uygun vergi ödemeleri gibi noktalara dikkat edilmelidir.

e-Beyanname ile işlemler kaç günde tamamlanır?

Elektronik beyanname süreci manuel işlemlere göre daha hızlıdır. Ancak tamamlanma süresi ülke ve işlem türüne göre değişiklik gösterir.

e-Beyanname kullanmak güvenli midir?

Elektronik beyanname sistemleri güvenlik önlemleri ile korunmaktadır. SSL şifreleme ve güvenlik protokolleri, bilgilerin güvenliği için tasarlanmıştır.

e-Beyanname sürecinde vergi ve harçlar nasıl hesaplanır?

Vergi ve harç hesaplamaları malın değerine, türüne ve gümrük mevzuatlarına bağlı olarak hesaplanır. e-Beyanname sistemi ile manuel bir hesaplamaya ihtiyaç duyulmadan, gerekli bilgiler sağlandığında otomatik olarak hesaplanır.

Kimler E-Beyanname Verebilir?

E-Beyanname sistemi, gümrük işlemlerini dijitalleştiren bir platform olup, ticaret yapan birçok kişi ve kuruluş tarafından kullanılabilir. Genellikle gümrük mevzuatlarına tabi tutulan ve ticari faaliyetlerde bulunan firma ve bireylere e beyanname kullanma yetkisi verilir. İthalat ve ihracat yapan şirketler, gib beyanname sistemiyle düzenleyebilir ve gönderebilirler.

E-Beyanname Zorunlu Mu?

e-Beyanname zorunluluğu ülke gümrük mevzuatına ve uygulamalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Birçok ülkede, artık ticaret yapan işletmeler için e beyanname kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Dijitalleşen gümrük işlemleri artık daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmekte ve veri doğruluğu sağlanmaktadır. Ülkelere göre farklılık gösteren beyanname zorunluluğu, bazı ülkelerde belirli bir ticaret hacmi veya diğer kriterlere göre değişiklik göstermektedir.
CVK Group
Dedeman Holding
Elle Ayakkabı
ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ
Erpiliç
Hamidiye Su
Kolin Holding
Limak Holding
Matraş Deri
Microsoft Türkiye
Milangaz
Mudo
İkea
İzmir Gaz
Miele Elektrikli Aletler
Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size
dönüş yapacaktır.

  ×

  Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.