YENİ ABONELERE ÖZELe-Fatura Kontör Şenliği Kampanyası ile
%40 indirim fırsatını katlayın!

Çarkı çevir

Uyumsoft Hediye Çarkı

Hediye Kontör Kazan!

+500 Kontör +250 Kontör +100 Kontör
Çarkı Çevir
Uyumsoft Hediye Çarkı Çarkı Çevir


‘’İnternet Üzerinden Yayımlanan İlanlara BTRANS Zorunluluğu Getirildi ’’

İnternet üzerinden taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına istinaden yayımlanan ilanlara aracılık eden tüm hizmet sağlayıcıların bazı bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmesi zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 538 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği geçtiğimiz günlerde (31 Mayıs 2022) yayımlandı.

BTRANS nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemidir.

Bu kapsamda ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet kurumlarının takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak istenen bilgileri, BTRANS aracılığıyla GİB sistemlerine bildirmeleri zorunlu oldu.

BTRANS aracılığıyla GİB ile paylaşılacak bilgiler nelerdir?

 • Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili aşağıdaki bilgileri yeni tebliğe göre paylaşmak zorunda;
 1. a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
 2. b) Hizmet sunulan gerçek ya da tüzel kişilerin ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
 3. c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda BTRANS aracılığıyla GİB sistemlerine bildirmek zorundadır.

 • İlk maddede sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar kendilerine bildirimde bulunmayan ilan verenlere ilişkin bilgileri BTRANS aracılığıyla GİB’e bildirmek zorundadır.

Bilgiler GİB ile nasıl paylaşılacak?

Bilgilerin nasıl paylaşılması gerektiğine dair standartlar GİB tarafından BTRANS üzerinden duyurulacaktır ve bu standartlara göre GİB ile paylaşılacaktır. Paylaşılması gereken bilgiler aylık olarak GİB ile paylaşılacak ve bir aylık bilgiler, bir sonraki ayın son gününe kadar sisteme yüklenmiş olacaktır.

Bildirimler ne zaman başlayacak?

Halen internette yayında olan ilanlar için 31 Ağustos’a kadar, Haziran ayında ilk kez verilecek ilanlar için ise 1 Ağustos’a kadar bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

Sorumluluklar ve cezalar nedir?

 • İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin Tebliğ gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmek zorundadır.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.
 • Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.
 • Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.
 • Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.
CVK Group
Dedeman Holding
Elle Ayakkabı
ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ
Erpiliç
Hamidiye Su
Kolin Holding
Limak Holding
Matraş Deri
Microsoft Türkiye
Milangaz
Mudo
İkea
İzmir Gaz
Miele Elektrikli Aletler
Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size
dönüş yapacaktır.

  ×

  Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.