Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.

e-Defter

Uyumsoft e-Defter’e Geçin, Zamanınızı Konfora Dönüştürüp Büronuzu Dijitalleştirin!

e-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

e-Defter’e geçiş nasıl yapılır?

e-Defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler, uyumluluk onayı almış ve\/ya platform bağımsız “uyumlu yazılım” kullanmak zorunda olacaktır. e-Defter’e geçmek için sayfanın altında yer alan formu doldurarak, dijital dönüşüm uzmanlarımızın size detaylı bilgi vermesini sağlayabilirsiniz. Tüzel kişi iseniz mali mühür, gerçek kişi iseniz mali mühür veya elektronik imzanız ile başvuru yapıp uyumlu yazılımınızı Uyumsoft olarak seçebilirsiniz.

e-Defter kaydı nasıl yapılır?

Kullanılan ticari yazılım üzerinden ya da standartlara uygun bir excel ile muhasebe fişleri oluşturulur. Her belge ayrı bir yevmiye maddesi olacak şekilde kayıt altına alınır. Bunun bir istisnası vardır; banka işlemleri günlük olarak, banka banka ayrıştırmak koşulu ile her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişinde işlenebilir. Her belgenin bir tipi (çek, senet, makbuz, fatura, diğer gibi), numarası ve tarihi olmalıdır. Belge tipleri GİB tarafından bildirilen tiplerdir ve farklı bir bilgi girişi yapılmamalıdır. Belge tipi “dekont” gibi standart tiplerin dışında bir isme sahipse e-Defter’deki belge tipi “other” (diğer) olmalı ve belge tarihi, belge numarası, belge açıklaması doldurulmalıdır. Belge açıklamasına “dekont” yazılmalıdır.

e-Defter takibi nasıl yapılır?

Gönderilen e-Defter’e ait beratların entegratör portalindeki görüntüsünde “GİB Onay Bilgileri” mevcuttur. Beratın en aşağısında bulunan GİB Onay Bilgileri başlığı altında bulunan imza dijiti belgenin GİB sistemine gittiği ve geçerli olduğu anlamı taşımaktadır. Bunun yanı sıra, edefter.gov.tr adresine giriş yaparak E-Defter uygulaması alanından mali mühür ile e-Defter beratları GİB sisteminden de kontrol edilebilir.

e-Defter nasıl görüntülenir?

Entegratör portali üzerinden e-Defter görüntülenebilir, PDF indirilebilir ya da yazdırılabilir. Ancak e-Defter görüntüsüne edefter.gov.tr adresinde bulunan “Defter Uygulaması” alanından ulaşılamamaktadır.

e-Defter ne işe yarar?

e-Defter kağıt üzerinde tutulan defterin elektronik ortamda kaydedilmesi, imzalanması, iletilmesi ve muhafaza edilmesi işine yarar.

e-Defter şirkete ne kazandırır?

e-Defter sayesinde hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparsınız. Baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Aynı zamanda sizi noter maliyetlerinden de kurtarır. Ek olarak e-Defter ile hatalarınızı dijital ortamda daha kolay düzeltirsiniz.

e-Defter’e isteğe bağlı geçiş yapabilir miyim?

Evet. e-Defter’e isteğe bağlı geçiş yapabilirsiniz. Başvurunuzu izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirsiniz.

e-Fatura’ya zorunlu geçiş yapanların e-Defter’e geçme zorunluluğu var mıdır?

Evet, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren) e-Defter’e geçmek zorundadır.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya isteğe bağlı geçiş yapanların e-Defter’e de zorunlu olarak geçmesi gerekir mi?

Hayır. Tebliğde belirtilen had ve koşulları sağlamıyor iseniz, isteğe bağlı olarak e-Fatura’ya geçmeniz e-Defter’e geçme zorunluluğu getirmemektedir.

e-Defter’e zorunlu geçişin yapılmamasının yaptırımı var mı?

Evet. Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

e-Defter verilerini GİB’e nasıl gönderirim?

Uyumsoft’un e-defter uygulaması ile kolayca yapabilir ya da eDefter VİP hizmetimizle bizden destek alabilirsiniz.

e-Defter verilerini nasıl saklarım?

uyumYedek çözümümüz ile deftere ait yedeklerinizi güvenli bir şekilde saklayabilir, GİB’e göndermeniz gereken 2. saklama verilerini otomatik olarak aktarabilirsiniz.

e-Defter uygulaması nasıl çalışır?

E-Defter için dosyalar, ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanmaktadır. Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilmektedir. Oluşturulan “defter” dosyası, bu noktada mühürlenmekte veya imzalanmaktadır. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulmaktadır. Özetle, Berat Dosyası, mühürlenmekte veya imzalanmaktadır. Ardından, Berat dosyası, GİB mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılmaktadır

e-Defter ibrazı nasıl olmalıdır?

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için, elektronik defterlerin kağıt ortamında saklanması mümkün olmamaktadır. Mükellefler, e-Defterlerini ve ilgili beratlarını; vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda “muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle” yükümlüdür. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (e-imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü içermektedir. Mükellefler ise, e-Defterlerini ve ilgili beratlarını; istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getiriyor olmaktadırlar. Mükellefler, oluşturdukları e-defterlerinin görüntülenebildiği, 200 MB’ı aşmayacak şekilde ergonomik boyutu tespit ederek, e-defterlerini oluşturmaktadırlar. e-Defterler ve beratların, mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde, muhafaza edilmesi mecburidir. Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, hem Yevmiye Defteri, hem de Büyük Deftere ait oluşturulan defter, berat ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi, bir arada bulunmaktadır ve GİB’in dizin yapısında izni verilen kullanıcıların kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır e-Defter yedekleme ile ilgili uyumYEDEK hizmetimizinden yararlanabilirsiniz.

e-Defter’de zaman damgası nedir ve zorunlu mudur?

Zaman damgası, belli bir verinin, belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan bir araçtır. E-Defter’lerin zaman damgalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların, GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmesi lazımdır. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde, zaman damgalı saklanan berat, GİB e-defter uygulamasına yüklenmelidir ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratın oluşturulduğunun anlaşılması konusu gündeme geldiğinde, zaman damgalı berat, ispat aracı olarak kullanılmaktadır. Sadece beratların, zaman damgalı olması yeterli olmaktadır. Elektronik defterlerin, zaman damgalı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Zaman damgasını nasıl alabilirim?

Zaman damgası adet (kontör) bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası, bir kontör olarak adlandırılmaktadır. Defterlere de, zaman damgası eklenmek zorunlu değildir. Ancak yine de kullanıcı tercihen eklemek isterse, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter parçasının kendisine eklenir. Dolayısıyla, her defter parçasına konulan zaman damgası, bir kontör olarak hesaptan düşmektedir. e-Defter Uygulaması ile muhasebe kayıt zamanına ilişkin bir değişiklik öngörülmemektedir. Kayıtların öteden beri olduğu gibi, VUK’nda belirlenen süreler dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirlenen süreler, beyanname ve ödeme sürelerini, herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Elektronik defterde, her yevmiye kaydında belge tipinin yer alması zorunda değildir ve hiçbir belgeye dayanmayan işlemler de mümkün olabilmektedir.

e-Defter girişi nasıl yapılır?

e-Defter girişi için öncelikle elektronik imza veya mali mühüre sahip olmanız gerekir. Elektronik imza için Uyumİmza ürünümüzü inceleyebilir, mali mühür için ise \"Kamu Sertifikasyon Merkezi\" web sayfasından başvuru yapabilirsiniz. Elektronik imza veya mali mühürünüzü aldıktan sonra ise e-Defter girişi için cihazınızın bazı teknik özelliklere de sahip olması gerekir. e-Defter girişi için gerekli olan sistemsel gereksinimler şu şekildedir: Sisteminizde Oracle JRE 1.6 yada üzeri kurulu olmalıdır. Sahip olduğunuz akıllı karta ait donanım sürücüleri sisteminizde kurulu olmalıdır. Tavsiye edilen web tarayıcıları: Chrome 13+, Firefox 5+, Opera 9+, Safari 5+, IE 8+ şeklindedir. Bu web sayfasını en iyi 1024*768 ve üstü çözünürlüklerde görüntüleyebilirsiniz. Tüm bu koşulları sağladıktan sonra e-Defter girişinizi yapabilirsiniz. e-Defter VIP hizmetimiz sayesinde, teknik ekibimizin desteği ile defter beratlarınızı sorunsuz ve hızlı göndermenin konforunu yaşayabilirsiniz.

Kimler e-Defter'e geçmek zorundadır 2023?

2021 Yılı Cirosu 4 Milyon Tl Ve Üzeri Olan İşletmeler, 2020 Veya 2021 Yılları Cirosu 1 Milyon Tl Ve Üzeri Olan E-Ticaret Firmaları, 2020 Veya 2021 Yılı Cirosu 1 Milyon Tl Ve Üzeri Olan Gayrimenkul Veya Motorlu Taşıtlar Sektörü, Kültür Ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım Ve/Veya İşletme Belgesine Sahip Olan Otel İşletmeleri, İşletme Hesabı Esası Hariç E-Fatura’ya Zorunlu Olarak Geçen Mükellefler, Geçmiş Yıllarda E-Fatura Zorunluluğuna Tabi Olan Sektörlerde Faaliyete Başlayan Firmalar, Bağımsız Denetim Şirketleri, İsteğe Bağlı E-Defter’e Geçmek İsteyen E-Fatura Mükellefleri
CVK-Group-1.jpg
Dedeman-Holding-1.png
Elle-Ayakkabı-1.png
ENKA-İnşaat-ve-Sanayi-AŞ-1-1.png
Erpiliç-1.jpg
Hamidiye-Su-1.jpg
Kolin-Holding-1.png
Limak-Holding-1.jpg
Matraş-Deri-1.jpg
Microsoft-Türkiye-1-1.png
Milangaz-1.jpg
mudo-1.jpg
İKEA-1.png
İzmir-Gaz-1.png
Miele-Elektrikli-Aletler-1.png

whatsapp

whatsapp

Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size
dönüş yapacaktır.

    ×

    Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.