fbpx

e-Defter

e-Defter Nedir? Nasıl Kullanılır? Kimler e-Defter Kullanmalı?

e-Defter Hangi Yöntemlerle Tutulabilir?

e-Defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler, uyumluluk onayı almış ve/ya platform bağımsız “uyumlu yazılım” kullanmak zorunda olacaktır. e-Defter uygulaması kapsamında kullanıcıların, e-Defter ve beratlarını oluşturmada kullanacakları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onayı almış yazılımlara bilindiği üzere “uyumlu yazılım” denilmektedir. Kendi yazılımını geliştiren mükellefler, uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamaları halinde, bu yazılım ile e-defter tutabilmektedir.

E-Defter için dosyalar, ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanmaktadır. Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilmektedir. Oluşturulan “defter” dosyası, bu noktada mühürlenmekte veya imzalanmaktadır. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulmaktadır.  Özetle, Berat Dosyası, mühürlenmekte veya imzalanmaktadır. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası hazırdır. Ardından, Berat dosyası, GİB mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılmaktadır.

e-Deftere Geçmenin Maliyeti Nedir?

Kısaca bir tanımını yapacak olursak; e-Defter, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerin, elektronik ortamda dosya olarak hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamaların tamamını kapsamaktadır.  

e-Defter Gönderme – Alma

Hazırlanan mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketi, edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter uygulamasına giriş yapılarak yüklenecektir; ya da web servis aracılığıyla yapılmaktadır.

e-Defter Gerçek ve Tüzel Kişiler için Arşivleme ve İbraz

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorunda olacaklardır.

Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için, elektronik defterlerin kağıt ortamında saklanması mümkün olmamaktadır.  

Mükellefler, e-Defterlerini ve ilgili beratlarını; vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda “muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle” yükümlü olmaktadırlar.  

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (e-imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü içermektedir. Mükellefler ise, e-Defterlerini ve ilgili beratlarını; istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getiriyor olmaktadırlar. Mükellefler, oluşturdukları e-defterlerinin görüntülenebildiği, 200 MB’ı aşmayacak şekilde ergonomik boyutu tespit ederek, e-defterlerini oluşturmaktadırlar.

e-Defterler ve beratların, mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde, muhafaza edilmesi mecburidir.

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, hem Yevmiye Defteri, hem de Büyük Deftere ait oluşturulan defter, berat ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi, bir arada bulunmaktadır ve GİB’in dizin yapısında izni verilen kullanıcıların kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Dizin yapısı konusuyla ilgili uyumluluk onayı alan e-Defter entegratörleri ve yazılım firmaları, e-Defter müşterilerini yönlendirmekle sorumlu olmaktadır. Aynı zamanda e fatura sayfamızı da incelemenizi öneririz. Dijital çağda hız ve güvenlik en önemli unsur. Uyumsoft olarak e defter kullanımında sizleri bilgilendirmeye çalıştık.

Mudo
Milangaz
Miele Elektrikli Aletler
Microsoft Türkiye
Matraş Deri
Limak Holding
Kolin Holding
İzmir Gaz
İkea
Hamidiye Su
Erpiliç
Elle Ayakkabı
Dedeman Holding
Cvk Group
Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size
dönüş yapacaktır.

×

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.