Başvuru Formu

e-Fatura'da Avantajlı Paketlerden Yararlan

YENİ ABONELERE ÖZELe-Fatura Kontör Şenliği Kampanyası ile
%40 indirim fırsatını katlayın!

Çarkı çevir

Uyumsoft Hediye Çarkı

Hediye Kontör Kazan!

+500 Kontör +250 Kontör +100 Kontör
Çarkı Çevir
Uyumsoft Hediye Çarkı Çarkı Çevir

Uyumsoft ile e-İrsaliye'ye
Geçme Fırsatını Kaçırmayın!

Lojistik süreçlerinizi dijitalleştirin,
operasyonel verimliliğinizi artırın.

Bilgi Talep Formu

Uyumsoft e-İrsaliye ile Yolda Kaybolmaya, İş Süreçlerinde Vakit Kaybına Son!

 

Siz de Uyumsoft ile e-İrsaliye'ye geçerek sevkiyat akışını kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürün, ticaretiniz aksamasın.

İşletmenizin dijital dönüşümüne şimdi adım atın, iş süreçlerinizi verimli hale getirin!

Hızlı ve Kolay Kullanım

e-İrsaliye geçişinizi Uyumsoft’un uzman ekibiyle en hızlı şekilde tamamlayın. e-İrsaliye avantajlarını hemen yaşamaya başlayın.

Güvenilir Dijital Arşivleme Çözümleri

Dijital arşivleme ile 10 yıl boyunca dosyalarınızı kolayca izleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

7/24 Destek

e-İrsaliye süreçlerinizde desteğe ihtiyacınız olduğu anda, Uyumsoft’un uzman ekipleri ile 7/24 iletişime geçebilirsiniz.

Mekan Bağımsız Erişim

Dilediğiniz zaman, internet erişimi olan her noktadan e-İrsaliye düzenleyebilirsiniz.

150.000 +

Müşteri

1.000.000 +

İşlem Hacmi

28

Yıllık Tecrübe

%97

Müşteri Memnuniyeti

 

 

 

e-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

İş dünyasında dijital dönüşüm, geleneksel kâğıt işlemlerini bırakıp dijital platformlara geçişi ifade ediyor. Bu dönüşümün kritik unsurlarından biri de e-irsaliye. E-irsaliye, bir malın sevkiyatı sırasında kullanılan elektronik bir belgedir ve kâğıt irsaliyenin dijitalleşmiş halidir. Elektronik ortamda e-imza veya e-fatura aracılığıyla düzenlenen ve dijital olarak geçerliliği sağlanan e-irsaliye, işletmelere çeşitli avantajlar sunmaktadır. E-irsaliye kullanmanın birçok avantajı bulunmaktadır:

  1. Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Kâğıt irsaliyelerin basımı, saklanması ve arşivlenmesine harcanan zaman ve maliyetin azaltılması.
  2. Hızlı ve Kolay İşlem: Elektronik ortamda hızlıca oluşturulabilir, gönderilebilir ve saklanabilir.
  3. Çevre Dostu: Kâğıt israfını azaltarak çevreye katkıda bulunur.
  4. Hataları Azaltma: Elle yapılan hataları ve yanlışlıkları minimize eder.
  5. Kolay Erişim ve Arşivleme: Dijital ortamda saklanabilir ve istendiğinde kolayca erişilebilir.
 

e-İrsaliye Nasıl Gönderilir ve Alınır?

E-irsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği entegratör firmalar aracılığıyla gönderilir ve alınır. Entegratör firmalar, mükelleflerin e-irsaliye işlemlerini yürütebilmeleri için gereken teknik altyapıyı sağlar.

Gönderim adımları genellikle şunları içerir:

  1. Entegratör firması üzerinden e-irsaliyenin oluşturulması.
  2. Alıcıya elektronik olarak gönderilmesi.

Alma işlemi ise genellikle şu şekilde gerçekleşir:

  1. Entegratör firması üzerinden e-irsaliyenin alınması.
  2. Elektronik ortamda saklanması veya gerektiğinde çıktısının alınması.

e-İrsaliye Kimlere Düzenlenir?

E-irsaliye, genellikle malın sevkiyatı sırasında kullanılan bir elektronik belgedir ve malın hareketini takip etmek amacıyla düzenlenir. Bu belge, genellikle malı fiziksel olarak taşıyan veya lojistik hizmetleri sağlayan firmalara (taşıyıcılara), malın teslim edileceği alıcıya ve tedarik zinciri içinde yer alan diğer ilgili işletmelere düzenlenir. E-irsaliye, malın gönderildiği kişi veya kuruluşa yönelik olup, sevkiyat sürecini belgeleyerek ticari işlemlerde malın teslimatını kanıtlar ve işlemleri yasal olarak belgelendirir.

Yoksa siz hala Uyumsoft'un avantajlı E-fatura geçiş sürecinden haberdar değil misiniz ?

e-İrsaliye Hakkında En Çok Merak Edilenler

İrsaliye ne demek?

İrsaliye; genel itibari ile satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren bir belge olarak tanımlanmaktadır. Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesine ise e-İrsaliye denir.

E-irsaliye ile Kağıt İrsaliyenin Farkı Nedir?

E-irsaliye, kâğıt irsaliyelerle karşılaştırıldığında çeşitli avantajlar sunar. Kâğıt irsaliyelerde elle doldurma ve fiziksel taşıma gerekliliği, belgenin kaybolma, hasar görme veya yanlışlıkla değiştirilme riskini beraberinde getirir. Buna karşılık e-irsaliye dijital bir belge olduğundan, daha güvenli, hızlı, çevre dostu ve kolay erişilebilir bir yapıya sahiptir. Veri kaybını minimize eder, otomatik kayıt imkanıyla hataları azaltır ve iş süreçlerini daha güvenilir hale getirir. Aynı zamanda, çevreye duyarlı bir yaklaşım sunar, kâğıt tüketimini azaltır ve iletişimi hızlandırır.

İrsaliye ve fatura arasındaki fark nedir?

İrsaliye ve fatura sıkça karıştırılan terimlerdir. Ancak fatura olmayan sevk irsaliyesi; satıcı tarafından hazırlanan, açıklayıcı bir belgedir. Malın satışının yapılması halinde, o mal gerekli adrese teslim edilirken düzenlenmesi gerekir, fatura yerine kullanılamaz. Malın depodan çıkarılması için ve malın gereken yere teslim edildiğinin kanıtı olarak; sevk irsaliyesi satıcı firma tarafından imzalanmaktadır. Alıcı tarafından ise malın teslim alındığına dair imzalanması gerekmektedir. Bu belgenin imzalanmaması, malın teslim edilmediğini ortaya koyar. Belgede imza varsa o malın teslimi gerçekleşmiş kabul edilir.

E-irsaliye Mükellefleri için E-fatura Zorunlu Mu?

E-irsaliye uygulaması, e-fatura zorunluluğu olan mükellefler için e-fatura ile eş zamanlı olarak kullanılmak durumundadır. E-fatura zorunluluğu getirilen mükellefler, e-irsaliye kullanmakla yükümlüdür.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 509 No.lu tebliği, e-irsaliye zorunluluğunu genişleterek bazı sektörlerde yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, demir ve çelik ile demir veya çelikten eşya imalatı, ithalatı veya ihracatı faaliyetinde bulunan mükellefler, basit usulde olmayanlar dahil olmak üzere, e-fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak katılmalıdır.

Bu düzenlemeyle, 2022 ve sonrasındaki yıllarda e-fatura uygulamasına kayıtlı ve cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, izleyen yılın yedinci ayından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır. Önceki düzenlemede bu geçiş için gereken ciro sınırı 25 milyon TL idi, ancak güncel düzenlemeyle bu sınır 10 milyon TL'ye düşürülmüştür. Bu değişiklikle birlikte belirli sektörlerdeki işletmelerin e-irsaliye uygulamasına katılma zorunluluğu daha geniş bir kapsamda ve düşük ciro limitleriyle yürürlüğe konmuştur.

İrsaliye olmazsa ne olur?

Mal sevkiyatı sırasında irsaliyenin kağıt çıktısı ya da elektronik görüntüsü araçta bulundurulmak zorundadır. Araçta bulunmaması ya da görüntülenebilir olmaması durumunda yol denetim memurları tarafından sorgulama ve doğrulama yapma işlemine olanak sağlanamamış olur.

İrsaliye hangi durumlarda kesilir?

Malın fiili olarak sevk edileceği, bir yerden bir yere taşınması durumunda kesilmelidir.

İrsaliye kaç gün içinde fatura edilir?

İrsaliye 7 gün içerisinde faturalaştırılmalıdır.

e-İrsaliye iptal edilir mi?

e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “ret” yanıtı verilebilir.

İrsaliye olmadan fatura kesilir mi?

Fatura'nın önce düzenlendiği hallerde mal sevkiyatı ne zaman olacak ise sevk irsaliyesinin (e-İrsaliye'nin) bu tarihten önce düzenlenmesi gerekmektedir.

İrsaliye fatura yerine geçer mi?

Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura'nın kâğıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

İrsaliye 7 gün içinde fatura edilmezse ne olur?

Vergi Usul Kanunu'nun 231\/5.inci maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar için “hiç düzenlenmemiş sayılır” hükmü bulunmaktadır.

e-İrsaliye Nasıl Reddedilir?

E-irsaliye alıcısı, yanlışlıkla gönderilen veya hatalı olduğunu düşündüğü bir e-irsaliyeyi reddedebilir. Reddetmek için e-irsaliye entegratör firmasına başvurularak gerekli süreçler ve işlemler tamamlanabilir. Reddetme süreci genellikle e-irsaliye entegratör firmasının belirlediği prosedürlere göre yürütülür.

E-irsaliye, iş dünyasında kâğıt işlemlerini azaltarak iş süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda çevreci bir yaklaşım sunar. Bu dijital dönüşüm adımı, işletmelere zaman, maliyet ve verimlilik avantajları sağlamaktadır. Önemli olan, e-irsaliye süreçlerini doğru şekilde anlamak ve yasal gerekliliklere uygun olarak kullanmaktır.

CVK Group
Dedeman Holding
Elle Ayakkabı
ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ
Erpiliç
Hamidiye Su
Kolin Holding
Limak Holding
Matraş Deri
Microsoft Türkiye
Milangaz
Mudo
İkea
İzmir Gaz
Miele Elektrikli Aletler