E-Arşiv Fatura Hangi Durumlarda Kesilir?

E-Arşiv faturaların kullanımı, Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak belirli durumlarda zorunludur. Büyük ölçekli firmalar, yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler; işletmeler arasında gerçekleşen B2B (işletmeden işletmeye) satışlar; internet üzerinden yapılan satışlar; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mükellefleri ve elektronik para kuruluşları, e-arşiv faturaları düzenlemek zorundadır. Bu durumlar, e-arşiv faturaların düzenlenmesini ve devlete sunulmasını gerektiren yasal zorunlukları kapsar.

Bu kapsamda, bu işletmelerin belirli satışlarında e-arşiv faturası kullanmaları yasal bir gerekliliktir ve bu faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği özel bir numara ile düzenlenir. Bu süreçte, işletmelerin yasal zorunluluklarına uyum sağlamak için e-arşiv faturaları düzenlemesi ve muhafaza etmesi gerekmektedir.