E-Fatura Programı
 

e-Arşiv Nedir? sorusuna yanıt aradığınızda Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsadığını göreceksiniz. e-Arşiv Fatura  sistemi ile hazırlanmış faturaların, alıcının ve göndericinin arasında güvenli bir şekilde ulaşması için geliştirilmiş bir sistemdir. Vergi Usul Kanunu VUK 509  hükümlerine göre, e-Arşiv  kullanıcısı olabilmek için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu vardır. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura entegrasyonunuzu tamamladıktan sonra e-Fatura kullanıcısı olmayan tüm müşterilerinize e-Arşiv Fatura gönderebilirsiniz .e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında ise, elektronik ortamda oluşturulan fatura alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli aslını oluşturur ve düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. GİB’den e-Arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda muhafaza etmektedirler.