e-Arşiv Nedir?

GİB’in yayınladığı yeni tebliğ(VUK 509) ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ve muhafaza edilen faturaların elektronik ortama taşınması, o ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsar.