Başvuru Formu

e-Fatura'da Avantajlı Paketlerden Yararlan

YENİ ABONELERE ÖZELe-Fatura Kontör Şenliği Kampanyası ile
%40 indirim fırsatını katlayın!

Çarkı çevir

Uyumsoft Hediye Çarkı

Hediye Kontör Kazan!

+500 Kontör +250 Kontör +100 Kontör
Çarkı Çevir
Uyumsoft Hediye Çarkı Çarkı Çevir
Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurun.
Uzman ekiplerimiz, en kısa süre içinde
sizinle iletişime geçecektir.

  ×

  Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.

  E-Müstahsil Makbuzu Hakkında Merak Edilenler

  Müstahsil makbuzu nedir kimler kullanır?

  Defter tutan çiftçilerin veya toptancı niteliğinde bulunan ticari şirketlerin, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında fatura yerine düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.

  Müstahsil makbuzu ne ise yarar?

  Defter tutan çiftçi veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünlerin satın alındığını göstermeye yarar.

  Müstahsil makbuzu nasıl bastırılır?

  Müstahsil makbuzları, fatura ve fatura yerine geçen vesikalar gibi noterden tasdik ettirilerek veya anlaşmalı matbaalarca bastırılarak kullanılabilmektedir.

  E-Müstahsil Makbuzu nedir?

  Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesidir.

  Müstahsil makbuzu fatura yerine geçer mi?

  Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

  Müstahsil makbuzunda KDV var mı?

  Müstahsil makbuzunda gelir vergisi stopajı, mera fonu, SGK prim kesintisi, borsa tescili vardır, ancak KDV yoktur.

  e-Müstahsil Makbuzu’nu kimler kullanmak zorundadır?

  2020 veya müteakip yıllarda e- Fatura uygulamasına geçen ve aynı zamanda faaliyetleri gereği müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Fatura’ya geçiş ile birlikte e-Müstahsil Makbuzu’na geçişi zorunludur. Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin “e-Müstahsil Makbuzu”na zorunlu geçişleri 01.01.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bununla birlikte Gelir İdaresi Daire Başkanlığı uygun görülen mükellef veya mükellef gruplarının, en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Ayrıca mükelleflerin talep etmesi durumunda, e-Müstahsil Makbuzu’na isteğe bağlı geçiş yaparak kağıt ve baskı masraflarından kurtulabilir.

  Kimler müstahsil makbuzu düzenleyemez?

  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olup faaliyetleri gereği e-Müstahsil Makbuzu düzenleyen çiftçi ya da toptancılar haricindeki firmalar\/şahıslar e-Müstahsil Makbuzu düzenleyemez.

  e-Müstahsil Makbuzu nasıl iptal edilir?

  Gönderilen ve “İmzalandı” durumuna gelen müstahsil makbuzları işlem sekmesinde bulunan “İptal et” seçeneği ile iptal edilir. İptal işleminden sonra makbuzun durumu e-MM iptal olarak güncellenir.

  e-Müstahsil Makbuzu’na geçmeme cezası nedir?

  Zorunluluk getirildiği halde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Müstahsil Makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken Müstahsil Makbuzunu, istisnai durumlar haricinde e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Müstahsil Makbuzu olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) hakkında kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

  e-Müstahsil Makbuzu’ndan çıkabilir miyim?

  Faaliyetin sonlanması nedeni ile e-müstahsil makbuzu uygulamasından çıkmak için GİB’e çıkış gerekçesinin beyan edildiği bir dilekçe verilerek ve entegratör sisteminden hesap kapanışı yapılarak çıkılabilir.

  e-Müstahsil Makbuzu verilerime nasıl ulaşabilirim?

  Uyumsoft sistemi üzerinden oluşturulan veya başka bir sistemden oluşturulup entegrasyon ile Uyumsoft sistemi üzerinden gönderilen makbuzlar, Uyumsoft sisteminde giden makbuzlar arasında bulunmaktadır.