509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 526 Sıra No’lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı!