Online'a Özel Fırsat

%40 İndirim ile e-Fatura’ya Geçme Fırsatını Kaçırmayın!

Hemen Başvur

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.

Uyumsoft ERP Bakım Yönetimi

Bakım, işletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.
Ekipmana, makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor, dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istiyorsunuz. Fakat makina ve tesislerin arızî durmaları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor. Bakım Yönetimi kullanarak, meydana gelebilecek teknik sorunları planlı bakımlarla minimize ederek, üretim sürecinin verimliliğini arttırabilir ve maliyetleri yükselten etkileri en aza indirebilirsiniz.
Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı olan Uyumsoft Bakım Yönetimi, firmaların işlevlerini sistematik bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan, gelir getiren ve hizmet sağlayan tüm ekipmanların (varlıkların) ömürlerini uzatan ve verimliliklerini artıran bakım ve iş güvenliği gibi kritik süreçleri yönetmenizi sağlayan yerli ve yabancı ERP’ler ile de  entegre çalışabilen bir sistemdir.

Bakım, işletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.
Ekipmana, makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor, dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istiyorsunuz. Fakat makina ve tesislerin arızî durmaları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor. Bakım Yönetimi kullanarak, meydana gelebilecek teknik sorunları planlı bakımlarla minimize ederek, üretim sürecinin verimliliğini arttırabilir ve maliyetleri yükselten etkileri en aza indirebilirsiniz.
Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı olan Uyumsoft Bakım Yönetimi, firmaların işlevlerini sistematik bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan, gelir getiren ve hizmet sağlayan tüm ekipmanların (varlıkların) ömürlerini uzatan ve verimliliklerini artıran bakım ve iş güvenliği gibi kritik süreçleri yönetmenizi sağlayan yerli ve yabancı ERP’ler ile de entegre çalışabilen bir sistemdir.
Bakım faaliyetleri, 4 temel amaca hizmet eder:

 1. Üretim maliyetini düşürmek
 2. Ürün kalitesine katkıda bulunmak
 3. Tesis ömrünü artırmak
 4. Üretimin sürekliliğini sağlamak

Bakım Yönetiminin doğru uygulandığı işletmelerde; ekipmanlar ihtiyaca tam cevap verirken, ekipman bakım masrafları da toplam üretim masraflarının %10’undan daha düşüktür. Uygulanan bakımın seviyesine ve tesisin cinsine göre bu değer, %3’lere ve hatta %2’lere kadar inebilir.

1.Periyodik(Koruyucu) Bakım Yönetimi

Koruyucu bakım olarak da bilinen periyodik bakım, işletmelerde en çok kullanılan bakım türüdür.
Periyodik bakım, işletmenin varlıklarının işlevselliği ve verimliliği için, makine ve ekipmanların geçmiş bakım kayıtlarının ve çalışma şartları değerlendirilerek, zaman planlarına dayalı olarak durdurulup, bakım tariflerine göre bakıma çekilmesi ve değişecek yedek parçadan işçiliğe kadar tüm aşamaların planlanıp hazır bulundurulduğu bakım yönetimidir.
Periyodik Bakım Yönetimi bakımların kontrol altında tutulmasını, makine ömürlerinin artırılmasını, iş gücü ve yedek parça ihtiyacının erken tespit edilmesini sağlar. Periyodik Bakım Yönetimi Modülünün Başlıca Yetenekleri:• Periyodik bakım planlaması
• Zaman tabanlı bakım planlaması
• Ölçüm tabanlı bakım planlaması
• Mevsimsel periyotlar bazında planlamalar
• Ölçüm noktaları belirlenmesi
• Uyarı ve eylem limitleri
• Ölçüm değerine göre iş emri üretilmesi
• Planlı bakım içinde çok sayıda iş planı
• Farklı periyotlarda yapılacak bakım talimatlarının planlanması ve takibi

Planlı Bakım Süreci 2.Kestirimci Bakım Yönetimi

Kestirimci Bakım Yönetimi periyodik bakım uygulanmadan, makine performansına dayalı, arıza veren makine ve ekipmanlardaki sorunların kritiklik düzeylerinin erken tespit edilmesi ve analiz edilerek düzeltilmesi amacıyla karşılaştırma sonucu yapılan bakımdır.
Kestirimci Bakım Yönetimi, makine ve ekipmanların aktif ve geçmişi durumlarına bakarak gelecek arızalanma olasılığını ve bakıma gereksinim zamanını erken tespit ederek az sayıda duruş ile kısa sürede bakım yapılmasına katkı sağlar. Kestirimci Bakım Yönetimi Modülünün Başlıca Yetenekleri:

 • Bazı parça değişimlerinin makinenin çalışmadığı zamanlara göre planlanması
 • Bakım için gerekli işgücü, alet ve yedek parçaların planlanan duruş zamanında kullanıma hazır olacak şekilde organize edilmesi
 • Ekipmanın gerçek mekanik durumunun gösterilmesi
 • Plan dışı arızaların tespiti
 • Tamir sonrası durum hakkında gerçek veri takibi
 • Arızaların minimum düzeye indirilmesi
 • Bakım süresi ve makinenin duruşunun minimum düzeye indirilmesi

Kestirimci Bakım Yöntemleri:

 • Model Bazlı Arıza Erken Uyarı Sistemi
 • Titreşim Analizi
 • Yağ Analizi
 • Sıcaklık Analizi
 • Akustik Emisyon
 • Parçacık Analizi
 • Korozyon İzlenmesi
 • Performansın İzlenmesi

Kestirimci Bakım Programın Aşamaları 3.Arızi Bakım Yönetimi

Arızi Bakım Yönetimi işletmelerin periyodik bakımlarında yer almayan, kestirimci bakım ile tespit edilemeyen ve arıza oluşunca yapılan bakım ve onarımları içermektedir. Yedekli çalışan ve üretim parkı pahalı olmayan atölye tipi üretim yerlerinde sık görülen bu bakım türü, arıza ölçümlenemediği için üretim planlarını zorlaştırmakta ve duruşlara yönelik önleyici faaliyet yapılmasına olanak sağlamamaktadır. Arızi Bakım Yönetimi Modülünün Başlıca Yetenekleri:

 • Dijital ortamda arıza bildirme
 • Kullanıma yönelik yetkilendirme
 • Aciliyet sırası verebilme
 • Ana ve alt iş emirlerinin oluşturulması
 • Çok küçük işler için iş emirsiz işlem yapabilme
 • İş emri onayı ve görevlendirme
 • Yapılan çalışmaların kaydedilmesi
 • Kullanılan malzemeler ve maliyetlerinin kaydedilmesi

Arıza önerim süreci 4.Ekipman(Varlık) Yönetimi

  Uyumsoft Bakım Yönetiminde her bir ekipman benzersiz olduğu için, her bir varlık ayrı bir kimliğe sahiptir. Ekipmana tanımlayıcı bilgiler girilir ve gerektiği zaman ilgili varlığa ait bütün bilgilere ulaşılabilirsiniz. Ekipman konumu, özellikleri, izleme ve maliyet işlemlerinizi tek bir sistemden yönetebilirsiniz.
Satın alma, kiralama, garanti, ücret, genel kullanıcı tarafından tanımlanan ve ana sözleşmeler için kapsamlı sözleşme yönetimi desteği ile satıcı firma sözleşmelerinizi yönetebilirsiniz. Planlama ve denetim hedefi doğrultusunda tüm varlıklarınızın ilgili durumları ve çevrelerindeki iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilir, iş hedeflerinizi gerçekleştirerek servis seviyelerini geliştirebilirsiniz.
Etkili operasyonel süreçler için iş akışlarını otomatikleştirerek, güvenilir envanter dataları ile IT ve stratejik satın alma yapan idareye yardımcı olabilirsiniz. Varlıklara ilişkin karar alma ve hizmet sağlama hızının artmasını sağlayabilirsiniz. Ekipman (Varlık) Yönetimi Modülünün Başlıca Yetenekleri:• Lokasyon kırılımlarınıza göre envanter listesi oluşturma
• Lokasyon, fonksiyon, iş emri ve tarihçe,
• Ekipman konfigürasyonları, yedek parçalar, demirbaş özellikleri, ilişkili dokümanlar,
• Sayaçlar, ölçüm noktaları,
• İş emniyeti kuralları,
• Kestirimci bakım için izleme,
• Maliyetler ve maliyet merkezleri,
• Zimmet yönetimi,
• Ekipman hareketleri ve taşıma tarihçesi,
• Ekipman özellikleri tanımlamaları

5.Malzeme Yönetimi

Malzeme yönetim sistemleri çeşitlidir ve malzeme akışını sağlamak üzere ne zaman ve ne kadar sipariş verileceğini belirlemede kullanılırlar. Malzeme yönetim sistemlerinin seçimi, siparişi verilecek olan malzemenin büyük ölçüde talep yapısına bağlı olarak ekonomik, stratejik üst yönetim tercihlerine göre yapılır. Bir makine tarafından üretilen herhangi bir uyarı ile ilgili tamirat için iş emirlerine bağlı stokların tüketilmesi sağlanabilir ve gerekli ise satın alma işlemleri için veri gereksinimlerini raporlayabilirsiniz. Malzeme yönetimi süreci iki adımda gerçekleşir:

 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Stok yenileme

stok-yenileme-dongusu-05

Bakım Yönetimi

6.Güvenlik Yönetimi

Güvenlik Yönetimi modülünde güvenliğe yönelik birtakım tanımlamalar yapabilir ve önlemler alabilirsiniz. Ayrıca bu tanımlamalar üzerinden iş emirleri oluşturabilirsiniz.

a-Önlem Tanımı Tehlikeli alanlarda yapılacak çalışmalar için alınacak önlemleri tanımlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Örneğin: ‘’Baret Tak’’, ‘’Emniyet Kemeri Tak’’, ‘’Eldiven Giy’’ gibi uyarılar.

b-Tehlike Tanımı Çalışma alanında bulunan tehlike tipine göre alınacak tedbirler tanımlanır; yüksekte, sıcakta, kimyasal maddeler vb. gibi alanları içeren yerlerde tehlikenin tipine göre ‘’Şalteri İndir’’, ‘’Fırını Kapat’’, ‘’Makineyi Durdur’’, ‘’Elektrik Panosunda Sigortaları İndir’’.

c-Tehlikeli Malzemeleri Tanımlama Çalışma alanında yanıcı, patlayıcı, zehirli, aşındırıcı, kesici vb. tehlike sınıflarını tanımlayarak bunlara bağlı oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmeyi sağlayan tedbirlerin alınmasını sağlar.

d-Etiketleme ve Kilitleme Çalışma alanında tehlikenin oluşmaması için açma kapama, durdurma, kilitleme vb. işlemlerinin talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar.
Örneğin: ‘’Elektrik panosunda önce 1. nolu şalteri kapat sonda 3. nolu şalteri kapa daha sonra 4 nolu şalteri kapa işlem bittikten sonra devreye almak için 4. nolu şalteri aç, 3. nolu şalteri aç en son 1. nolu şalteri aç’’
Bu etiketleme ve kilitleme işlemi olmadan arıza bakımına başlanmaz.

e-Güvenlik Planları Çalışma alanlarında güvenlik tedbirleri doğrultusunda iş yeri güvenliği uzmanları tarafından iş güvenliği kanunları uyarınca oluşturulması istenen güvenlik tedbiri planlarının girilmesi ve işletilmesi ile planlamanın yapılmasını sağlar.

Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size
dönüş yapacaktır.

  ×

  Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.