Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, İçinde bulunduğumuz dönem, eko-sistem ile birlikte büyümenin dönemidir