Taypa İK süreçlerini, Uyumsoft ile dijital ortama taşıyor.