İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uyumsoft Uygulamalarını Tercih Etti