e-Fatura Mükellefleri Ne Zaman Kâğıt Fatura Kesemeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi e-Belge uygulamalarına, hangi mükelleflerin geçiş yapacağı kademeli olarak açıklanmaktadır. Mükellef olan firmaların da, belirtilen tarihten önce e-Belge uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur, aksi halde ceza ödemek zorunda kalabilirler.
Bilindiği üzere bu yıl, 2020 yılı cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv fatura uygulamasına geçtiler ve bu firmaların 1 Ocak 2022 tarihinde e-Defter uygulamasına geçmelerinin zorunlu olduğu da açıklanmıştır.
e-Fatura mükellefi olan firmalar, zorunlu olarak e-Fatura’ya geçtikten sonra, kağıt fatura kesmeyecektir. e-Arşiv Fatura da, bir elektronik fatura türüdür ve yapı olarak e-Fatura’dan farklı değildir; sadece alıcıları farklıdır. E-Fatura, e-Fatura mükellefleri arasında karşılıklı alınıp, gönderilmektedir. e-Arşiv Fatura ise, e-Fatura mükellefi olmayan, diğer tüm bireysel veya kurumsal müşterilere faturanın elektronik ortamda gönderilmesi ve arşivlenmesi demektir.
e-Fatura kullanan mükelleflerin e-Arşiv Fatura’ya geçmek zorundadır ve artık kağıt fatura yerine bütün müşterilerine elektronik fatura kesmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Telefonla Bilgi Almak İçin Hemen Tıklayın!