Uyumsoft, ekosistemindeki iş ve çözüm ortakları ile buluştu