fbpx

ERP’nin Kurumlara Özgü İşlevselliği Karşılama Oranı Nedir?

1
40b3306b-7d6a-4ec4-9703-3188bfc1b0bc
1

Harun Savsar
Uyumsoft İnsan Kaynakları Yöneticisi

İş süreçlerinin, bütünleşik yürütülmesi, veri akışı, raporlama ve analiz gibi gereksinimlerle

ERP Kurumsal Kaynak Planlama, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, v.d. uygulama yazılımlarına olan talep artmaktadır. Farklılaşan ihtiyaçlara paralel olarak, iş teknolojilerinin işlevselliği ve mimarileri de değişmektedir. Bu durum, şirketlerin kurumsal iş sistemleri seçimini, amaca uygun kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini, zorlaştırmaktadır.

ERP’den beklentilerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi; iş süreçleri tasarımı, işlevsel gereksinimlerin ve uyarlamaların belirlenmesi, işlevsel uyarlama taahhüdü, sektörel başarı hikayeleri, yerleştirme metodolojisi ve iş sistemleri denetimini kapsar.

Bir enformatik iş sistemi olarak ERP, CRM, HRM kapsamına şunlar dahildir: “ürün, malzeme, tedarik, üretim, satış, lojistik, işgücü, kanal, servis, müşteri” veri, süreç, işlem, özellik ve parametrelerinin tüm ekosistem bileşenlerini içeren bir framework’te kavranmasıdır. Ortalama 4000 (ERPCRM)+4000(HRM) özellikten (features) bahsedilmektedir. Bunlara ek olarak, bazı planlama gereksinimlerini karşılamayı sağlayan algoritmik uygulamalar da şu şekilde;

İş zekası (B/I Business Intelligence, BIW Business Information Warehouse); Planlama, çizelgeleme, heuristics, CPM; (FCS Finite Capacity Scheduling, APO Advanced Planning & Optimization, DRP Distribution Requirements Planning, SCP Supply Chain Planning, P/M Project Management), İş akışları benzetimleri (K/M Knowledge Management, BPR Business Process Reengineering) gibi sıralanabilir.

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması işlevsel iş odakları şunlardır:

 • Abone Yönetimi
 • Bütçeleme, nakit akış planı ve kar-zarar izleme (üretim, satış/ların maliyeti, iskonto ve iade, stok, satın alma, gider, yatırım bütçesi, v.d.),
 • Çoklu işletme ve konsolidasyon
 • Projeler
 • Dış Ticaret
 • HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, İşgücü (Bordrolama, İşe Alım, Eğitim, İdari İşler, Kariyer Planlama, Performans/İş Değerleme, Ücret piramidi),
 • Alt Yüklenici Özlük
 • ICT iş modelleri – SaaS, IaaS, PaaS
 • İletişim, ajanda, mesajlaşma, içerik
 • İş/Görev zekası (BI), kurumsal akıl uygulamaları, kurumsal performans yönetimi, veri ambarı, risk yönetimi, karar destek, karlılık analizleri, ürün, müşteri, bölge, ülke, il v.b. verileri
 • Kalite ve İtibar Yönetimi
 • Lojistik Servisler
 • Maliyetlerin kontrolü
 • MDW Çizelgelenmiş raporlama
 • Mobil – Sıcak Satış uygulamaları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi, Satış Sonrası Hizmetler, Teknik Servis (CRM)
 • Dış Kaynak Outsourcing Servisler -Cloud Bulut, DC veri merkezi, saklama
 • Ön tanımlı standart iş sistemi yerleştirme ve kullandırma
 • Değişim Yönetimi, Parametre düzenleme (configuration changes), stratejik tercihler, politikalar, B2B İleriye/Geriye Bütünleşme
 • B2B Paydaşlarla ilişkiler
 • Periyodik Bakım Onarım (CMMS)
 • Sipariş, teklif ve sözleşme takibi
 • Stok, malzeme, depo yönetimi -Raf, Ambalaj, Seri ve Garanti Takibi, Barkod Etiket İşlemleri
 • Tedarik zinciri takibi, Tedarik & Satınalma ,
 • Satış & Pazarlama
 • Tedarikçi /müşteri/çalışan performansı (BSC) anahtar performans göstergelerini (KPI) izleme
 • Üretim
 • Üretimden veri toplama,
 • Kapasite Planlama Ve Çizelgeleme (FCS)
 • Konfigüratör, ürün ağacı, model, renk, beden, kumaş spesifikasyonları
 • Ürün Yaşam Döngüsü,
 • Merchandising

v.d. iş uygulamalarını kapsar.