Uyumsoft Akıllı Fabrikalar Sanayi Olgunluk Testi

Uyumsoft Endüstri 4.0 Olgunluk Testi

Başlamadan Önce...

Bu testte 13 adet soruya cevap vererek, firmanızın Endüstri 4.0 konusundaki olgunluk seviyesini ölçecek ve bu seviyenizi bu testi tamamlamış diğer katılımcılar ile karşılaştırabileceksiniz.

Birden fazla seçenek sizin durumunuzu yansıtıyorsa lütfen en gelişmiş sürecinize uygun olanı işaretleyin.

Firmaların dönüşüm sürecinde dijitalleşme yatırımlarının yapılması kadar planlı ve doğru sırayla yapılması da önemlidir. Doğru formüle edilmiş stratejiler ile dönüşmeye çalışan firmalar yaptıkları yatırımın geri dönüşünü daha hızlı alabilirler.

Dijital dönüşüm, üretimden satışa ve teslimata kadar birçok süreçte uzmanlık gereksinimleri doğurmuştur. Çeşitli süreçlerde ortaya çıkan bu gereksinimleri karşılayabilmek için bilgi teknolojileri mimarinizin olgunluğu büyük önem arz etmektedir.

Dijital dönüşümü tetikleyen güç, gelişen teknolojiler olmuştur. Yeni gelişen teknolojilere adapte olabilmek için yatırımın en önemli faktörlerden biri olduğu söylenebilir.

Endüstriyel haberleşme ve entegrasyon teknolojilerinin gelişimi otomasyon teknolojilerinin de gelişmesine önderlik etmiştir. Hata oranını milyonda birlere indirebilen bu teknoloji entegrasyonu aynı zamanda üretim hızını da büyük oranda arttırabilmektedir.

Bir işletme maliyetlerini azalttığı ölçüde verimliliğini ve karlılığını arttırabilmektedir. Maliyetleri azaltmak için ise ürün, üretim, süreçler, müşteri, finans vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Nesnelerin interneti teknolojilerinin gelişmesi ile büyük miktarda veri canlı şekilde takip edilebilmeye başlanmıştır. Toplanan bu veriler sayesinde ortaya çıkacak sonuçlar tahmin edilebilir hale gelmiş ve doğru kararların hızla alınabilmesi sağlanarak maliyet azaltımı ve verimliliğin arttırılması sağlanmıştır.

Dijitalleşen üretim büyük miktarda verinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu verileri doğru şekilde toplayan ve yorumlayan firmalar birçok hatanın önüne geçebilmekte, durumunun farkında olmakta, gelecek için öngörülerde bulunmakta, problemler ortaya çıkmadan önlem alabilmekte ve bu sayede büyük rekabet avantajları elde edebilmektedir.

Dijitalleşmenin temel bileşenlerinden olan nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sayesinde üretim ekipmanları birbiriyle haberleşebilir (M2M) hale gelmiştir. Bu haberleşme yeteneği sayesinde üretim verimliliği artarken üretim süreleri de kısalmaktadır.

Endüstri 4.0 teknolojileri üretim ekipmanlarının dijitalleşmesini sağlayabildiği gibi ürünlere de çeşitli dijital yetenekler kazandırılabilmesini sağlamıştır. Bu dijital yetenekler sayesinde satış sonrası hizmet süreçlerinde de büyük değişimler olmuş ve artık ürünler uzaktan takip edilebilir ve kontrol edilebilir hale gelmiştir.

Üretimde büyük miktarda verinin ortaya çıkması, doğru veriye kısa sürede ulaşılmasını ve üretimin takip edilmesini zorlaştırmaktadır. Veriyi doğru şekilde toplayıp, işleyebilen firmalar ise rakiplerine göre büyük rekabet avantajları elde edebilmektedir.

Üretim araçlarındaki duruşlar büyük maliyetlere yol açmaktadır. Endüstri 4.0 ile bakım faaliyetleri de gelişmekte ve değişmekte olup duruşları minimize edecek ya da duruşa sebebiyet vermeyecek önleyici ve kestirimci bakım faaliyetlerinin yaygınlığı her geçen gün artmaktadır.

Stokta gereğinden fazla ya da eksik ürün tutmak çeşitli sebeplerle maliyetlere ya da kayıplara yol açabilmektedir. Varlık yönetimi yapabildiğiniz bir program kullanmak daha doğru planlama yaparak bu kayıpların önüne geçebilir.

Yatay ve Dikey entegrasyon dijital dönüşümün temel bileşenlerinden olup; ortaklar, müşteriler ve tedarikçilerinizle veri paylaşımı noktasında ne kadar entegre olduğunuzu göstermektedir. Bu entegrasyon sayesinde birçok hatanın önüne geçilebilmekte, daha verimli taşımacılık sağlanmakta ve daha iyi planlama yapılabilmektedir.