fbpx

Damga Vergisi Nedir?

e-Fatura’ya şimdi geçin masraflarınızı yarıya indirin.
Uyumsoft, Mali mühür onaylı e-Fatura uygulaması Özel Entegrasyon ve Saklama Hizmet sağlayıcısıdır.

Damga vergisi düzenlenirken pul yapıştırılmalıdır. Pul yapıştırıldıktan sonra makbuz karşılığı basılı damga konulması veya istihkaktan kesinti yapılması durumlarından biri ile ödenmektedir.

Ödenme konusu basılı damga konulması şekli ile ödeme veya makbuz verilmesi şekli ile ödeme olarak ikiye ayrılır.

Basılı damga konulması şekli ile ödeme şu şekillerde olur;
Ulaştırma kağıtları
Makbuz senetleri
İbra senetleri
Faturalar
Havagazı, su, elektrik ve telefon abonman mukavelenameleri
Vergiye mecbur olan diğer kağıtlar (maliye bakanlığının müsaadesi alınmak şartıyla)

Diğer bir ödeme şekli olan makbuz verilmesi şekli ile ödeme ise şu şekillerde olur;
Maliye bakanlığı tarafından belirlenmiş olan mükellefler, kuruluşlar ve kurumlar tarafından bir ay içerisinde düzenlenmekte olan kağıtların vergileri.

Yukarıda anlatılan hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde vergi dairesinde bir beyanname ile bildirilir ve bununla aynı sürede ödenmektedir.
Damga vergisinin düzenlenmesinden sonraki ayın 20’sinde beyan edilip, 20’si ve 26’sı günleri arasında ödemesi yapılmalıdır. Bu sistemin özelliği, ödemenin yapıldığı yerin dolaylı olarak vergi dairesi olmasıdır. Ödemenin yapıldığı yer, vergi dairesine bildirilmesi zorunludur.
Şayet bir sözleşmede bedel yazıyorsa vergi nispi olarak adlandırılır. Yani daha açık bir deyişle, sözleşme bedelinin belirli bir oranı kadar, sözleşmede yer almayan herhangi bir değer için maktu terimi kullanılır. Bu da sabit bir rakam olarak ödenmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

damga-vergisi-nedir

Ödenecek olan bu vergi tutarlarının bedelleri Damga Vergisi Kanunu olarak daha önce de bahsettiğimiz kanuna göre içerisinde sözleşme türlerine göre belirlenmiş olan bilgiler yer almaktadır. Damga vergisi, ortada kaç adet sözleşme bulunuyorsa o kadar ödenir. Benzer bir durumda tek bir sözleşmede bulunan birbirinden bağımsız durumdaki birden fazla anlaşma hükmü var ise damga vergisi her anlaşma üzerinden alınır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hüküme bağlanmıştır. Kanuna ekli (1) sayılı tabloda da belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hususu düzenlenmiştir.

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar.

Damga vergisi oranları 01.01.2016 tarihinden itibaren azami tutar 1.797.117,30 TL dir. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

Mudo
Milangaz
Miele Elektrikli Aletler
Microsoft Türkiye
Matraş Deri
Limak Holding
Kolin Holding
İzmir Gaz
İkea
Hamidiye Su
Erpiliç
Damga Vergisi Nedir?
Elle Ayakkabı
Dedeman Holding
Cvk Group

whatsapp

whatsapp

whatsapp

whatsapp

Sizi Arayalım

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size
dönüş yapacaktır.

    ×

    Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.