iHRM Bulutta İşgücü Yönetimi Uygulamaları Hizmet Modelleri

Uyumsoft İnsan Kaynakları Yöneticisi Harun Savsar,  iHRM bulutta işgücü yönetimi uygulamaları hizmet modellerine değindi.

Bulut bilgi işlem bağlamında 5 hizmet modeli söz konusudur:
1. Genel,
2. Özel (private),
3. Topluluk (community),
4. Kamu (public),
5. Karma (hybrid)
6. Federasyon.

Genel bulut uygulamaları, depolama ve diğer kaynaklar bir hizmet sağlayıcı tarafından genel kullanıcılara sunulurlar. Bu hizmetler ücretsiz erişimlidir veya kullanım başına ödeme modeliyle ücretlendirilirler. Genel olarak, Amazon AWS, Microsoft ve Google gibi genel bulut sağlayıcıları kendi altyapılarını işletir ve sadece İnternet aracılığıyla erişim sunarlar.
Özel bulut, sadece tek bir organizasyon için iş ortamının sanallaştırılması, belirli, sözleşmeyle tanımlanmış bir servis seviyesinde (SLA) işletilen bulut altyapısıdır, dâhilî olarak veya 3.parti tarafından yönetilebilir ve barındırılabilir. Özel bulutta kullanıcılar hala bunları almak, kurmak ve aktif katılımlı yönetmek zorundalar. Özel bulut kurulumları, çok zorlaşan veya imkânsızlaşan güvenlik denetim günlüklerine kullanıcı erişimini kısmen sağlamak isteğinden, müşterilerin altyapı üzerindeki kontrolü elinde bulundurma arzusundan ve bilgi güvenliğinin kontrolünü kaybetmekten sakınmalarından kaynaklanmaktadır.
Hibrit (karma) bulutta, özel, topluluk veya genel iki veya daha fazla çoklu yerleştirme imkânlarını sunan müstakil bulut birbirleriyle etkileşirler. Kurum içi uygulamalar, Internet bağlantısına gerek olmadan, yüksek hata toleransıyla hemen, esnek, güvenli ve belirli bir şekilde yerel kullanılabilir. Hibrit bulut mimarisi, hem şirket içi kaynaklara, hem de ölçeklendirilebilir, uzak sunucu tabanlı bulut altyapısı gereksinir. İşletme, özel bulutunu kullanırken, ani yüksek/tepe yük gereksinimlerinde kapasite artışlarını genel buluttan karşılar. Kritik uygulamalar özel buluta, daha az güvenlik kaygısı duyulan uygulamalar genel buluta yerleştirilir.
Topluluk bulutu, güvenlik, uyum, yargı gibi benzer kaygılar duyan özel bir topluluktaki altyapının topluluğun çeşitli organizasyonları (şirketler, projeler, girişimler, v.b.) arasında paylaşılmasıdır. Genel buluta göre daha az, fakat özel buluttan daha fazla kullanıcı, dâhilî veya haricî yönetilebilir ve barındırılabilir.
FISMA, HIPAA, AB Model koşulları, Data Protection Directive, ISO 27001 Sertifikası, PCI DSS gibi yönetmeliklerle uyumluluğu elde edebilmek için kullanıcılar, daha pahalı ve kısıtlanmış faydalar sunan, topluluk veya hibrit yerleştirme modelini benimsemek zorunda kalabilmektedirler.

Bulut hizmetleri, NIST Special Publication 800-53’in altkümesinden oluşan akreditasyon standartları, özellikle bulut ortamlarında korunmayı sağlamak için seçilen güvenlik kontrollerinden oluşan bir süreç kullanılarak değerlendirilir.
Hadoop Framework, VMware CloudFoundry gibi açık kaynak yazılımlar, birçok bulut bilişim işletimleri için temelleri sağlamıştır.
Free Software Foundation, GPLv3 lisansının bir versiyonu olarak, bir ağ üzerinde çalışması için tasarlanmış ücretsiz yazılımlara ilişkin the Affero General Public License’ı yayınladı.
Bulut sağlayıcılar API’lerini genellikle iyi belgelenmiş Creative Commons lisansı altında sunar, fakat bu API’ler işletim olarak farklıdır ve birlikte çalışamazlar. Bazı sağlayıcılar, diğerlerinin API’lerini benimsemiştir ve bir dizi birlikte çalışabilirlik ve taşınabilirlik amaçlı açık kaynak geliştirilmektedir.
Çoğu sağlayıcı ayrıca, bir SAS 70 tip II denetimi elde etmektedirler, fakat denetçiler tarafından belirlenen sağlanması gerekli kriterler kümesi geniş ölçüde farklılık arz etmektedir.