Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

Uyumsoft, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesinin yürütücüsüdür

Uyumsoft, Türkiye’nin 4 temel veri tabanından biri olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)’in, ana yüklenicisi ve yürütücüsüdür.  

basın-bülteni-mersis

MERSİS projesi; MERNİS, UAVT, TAKBİS ile birlikte Türkiye’nin temel dört veri tabanından birisidir.

MERSİS projesinde; sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin verileri, tek çatı altında birleşmektedir.

Diğer bir değişle; Sermaye şirketleri ve kooperatifler, Şahıs işletmeleri, Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, Dernek ve vakıf işletmeleri, Esnaf, Serbest meslek erbabı, Meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve üst kuruluşları), Kamu kuruluşları ve diğerleri (adi ortaklık, konsorsiyum, depo irtibat bürosu, apartman yöneticiliği v.b.) dahil ülkedeki tüm ekonomik birimlerin kayıtlarının, elektronik ortamda, merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibi için merkezi veri kayıt sistemidir.

Tüzel ve gerçek kişilerin, 16 haneli Mersis numarası var

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ tarafından, projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde, 238 TSM’de kayıtlı, 1.5 milyon gerçek kişi ve 1.5 milyon tüzel kişi (şirket – kooperatif) projenin kapsamındadır.

Nitekim, Uyumsoft tarafından, projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde, x bir işletmenin; Kuruluş, Şube kuruluş, Ana sözleşme değişikliği, Rehin – acenta, Tasfiye, Terkin verileri bilgileri; Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve 6 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni Mersis numarası ile; Gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası (TCKN) ve 5 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni Mersis numarası ile sisteme aktarılmıştır.

MERSİS, www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinde uygulamaya alınmıştır.

 

Tagler: 

Şunlara Göz Atın

Kamu Yönetişimi Projeleri Kamu Yönetişimi Projeleri
MERSİS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
Posta – İş Adamlarına Eğitim Semineri Posta – İş Adamlarına Eğitim Semineri
Yenigün – Alanya’da MERSİS Eğitimi Yenigün – Alanya’da MERSİS Eğitimi

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.