Uyumsoft inşaatERP Kurumsal İş Sisteminde, Kapsam ve Ölçek


Satış: 0212 467 33 33      

Uyumsoft inşaatERP Kurumsal İş Sisteminde, Kapsam ve Ölçek

Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi; yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemleri, işgücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji ile üretim sürecine dönüştüren organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahiptir.

insaaterp

Nitekim, yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinde iş süreçlerinin takibinin gerektirdiği inşaatERP kurumsal iş sistemi inter-sektörel bir işlevselliği karşılamalıdır.

Bayındırlık, sanayi, tarım, altyapı ve ulaşım alanlarında yatırımlar; barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kentsel mekânlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm yaşamsal mekânlar ile o mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı “inşaat”tır.

İnşaat sektörü; yap-sat ve anahtar teslimi, taahhüt, inşaat/malzeme, yapı yenileme, gayrimenkul geliştirme, emlak, construction, endüstriyel tesis, prefabrik depo inşaatları, okullar, yerleşkeler, kışlalar, hava/deniz limanları, hastaneler, baraj, petrol/doğalgaz boru hatları, elektrik, klimatizasyon, proses sıhhi tesisatları, telekom altyapıları, alışveriş merkezleri, OSB’ler, teknokentler, yollar, v.d. alanlardan 150+ farklı meslek kolunu ilgilendiren 23.000+ girdiyi üreten 200+ alt sektörün yer aldığı ekosistemin işi; yaşamı şekillendirmek ve geliştirmektir, yaşam kalitesini yükselten bir artı değer üretimidir.

Türkiye’de, AB ülkelerindeki tüm inşaat firmalarının sayısının 2 katı inşaat firması faaliyettedir. Ancak, en büyüklerinin boyutları bile AB ölçeklerinde KOBİ olarak kalıyor. O nedenle TMB Müteahhitler Birliği, firmalara birleşip büyümelerini önermektedir.

Türkiye’de kaliteli bir inşaat yan sanayii oluştu. TMB, sektör örgütleriyle bir araya gelerek, uluslararası pazarlara ve projelere birlikte başlamanın yollarını araştırmaktadır.

UyumSoft inşaatERPve B2B işlevselliği, işe Interneti katarak, tam da bu ekosistem bazlı iş yapış şekillerini mümkün kılmaktadır.

İnşaatERP kurumsal iş sistemi nasıl olmalıdır?

İş dünyasını düzenleyen yasalar, yönetmelikler, düzenlemeler, uygulamalar ve hakim iş kültürünün genel temayüllerini paylaşan işgücü, iş yapış biçimleri ülke, bölge, kıt’a, rejim bakımından farklılıklar gösterir.

Sektörün en çok tekrarladığı soru: En iyi İnşaat ERP Yazılımı hangisidir?

Yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinde yer alan iş dünyasının sorması gereken şudur: Yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinde iş süreçlerinin takibinin gerektirdiği, iş(lem)lerimizi en kolay, hızlı yürütebileceğimiz, elimizdeki işgücü yetenek profili ve kaynaklarla örtüşen inşaatERP kurumsal iş sistemi şu soruları yanıtlamalıdır.

InşaatERP kurumsal iş sistemi nedir sorusunun cevabı; aynı zamanda şu soruların da cevabıdır:

 • Devam eden kaç projem var?
 • Bu projelerin sözleşme bedelleri nedir?
 • Bu projeler, bugün hangi aşamadadır?
 • Hangi projede, en son hangi işveren/altyüklenici hakedişi yapıldı ve ne kadarı tahsil edildi/ödendi?
 • Hangi işte hangi sözleşmelerim var, bu sözleşmelerin gerçekleşmeleri nedir?
 • Süresi uzayan ve/veya kapsamı değişen sözleşmeler nelerdir, neler değişti?
 • Projenin planlanan/gerçekleşen bütçesi, sapmalar nedir?
 • Projeler bazındaki, imalat pozlarımın, birim fiyatları nelerdir?
 • Bugüne kadarki gerçekleştirilen projelerin tiplerine göre, özet ve detay birim maliyetleri nelerdir?
 • Hangi işlere, hangi kapsamda ne fiyat verdik?
 • Aldığımız ve alamadığımız işler nelerdir?
 • İstenen tarih aralığındaki gelir/gider planlaması nedir?
 • Proje yöneticisinin onayını bekleyen konular nelerdir? (malzeme, hakediş, sözleşme v.d.)

Uyumsoft inşaatERP ile İşler Takipte!

Bir yapı işi yöneticisi/patronu olarak, yapı faaliyetine ilişkin bu soruların cevaplanabilmesi, tüm iş süreçlerinin PMI Standartları, Türk İnşaat Sektörü’nün sahadaki uygulama teamülleri ve çalışma biçimlerine uygun planlanıp bütçelendiği, gerçek zamanlı kaydedildiği, erişilip raporlandığı bütünleşik bir “yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerine” özel olan Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi ile mümkündür.

Yoksa, çalışanlarınızın excel’lerde, hakediş yazılımlarında, v.d. sektörel uygulama adacıklarında tuttukları kayıtlardan toparlanacak, uydurulup-kaydırılacak sadre şifa bir rapor, ya çok zor, ya da çok geç üretilebilecektir. İnternet Çağında aslolan, kendi bilgisayarınız, akıllı telefonunuz ve/veya tabletinizle internet bağlantısı olan her yerden bu soruların yanıtlarını bizzat alabilmektir.

Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi işlevselliği şunlardır

Yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinden gelen tecrübe ve iş yapış biçimini firmaların projelerine aktarabileceği Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi işlevselliği şunlardır:

 • Teklif Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi -revizyonlar, gerekçeler, tutanaklar, v.d.
 • Hakediş Yönetimi – yeşil defter icmal sayfasının excelden aktarımı, v.d.
 • Zaman Yönetimi -MS Project, Primavera iş programı ortamlarından veri alışverişi, paralel iş programı, v.d..
 • İzleme ve Raporlama – standart yeşil defter, hakediş, sözleşme, teklif, bütçe – fiili karşılaştırma, v.d..
 • Maliyet Kontrol -“Yapı Bütçesi” kırılımı
 • İmalat Kalite Kontrolü – sözleşme, teknik şartname, kalite uygunluğu
 • Doküman Yönetimi
 • Yapı Modelleme Sistemi ile Entegrasyon -REVIT metrajlarının revizyonu.
 • Kesin Hesap -Görev-kritik taahhüt süreci: işveren yüklenici ve altyükleniciler, bir çok konuyu ucu açık, belirsiz bir şekilde “Kesin Hakedişe” bırakır. Bütün sorumluluk da, uzun süren yapı sürecinde işin içinde fazla bulunmayan kesin hesap ekibine kalır. Revizyonlar hakedişlere yansıtılarak her hakedişin “Kesin Hesap”a yakın doğrulukta düzenlenmesi sağlanır.
Tagler: , , ,

Şunlara Göz Atın

Türkiye’nin en büyük OSB’si, Uyumsoft ERP’yi seçti Türkiye’nin en büyük OSB’si, Uyumsoft ERP’yi seçti
Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.