Uyumsoft, e-Bilet entegratörü oldu


Satış: 0212 467 33 33      

Uyumsoft, e-Bilet entegratörü oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ndan aldığı izinle, Uyumsoft AŞ e-Bilet entegratörü oldu. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ firması; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet entegratörlüğünü alan ilk ve tek ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) üreticisidir.

e-bilet-600

1500 müşteri ile i-Dönüşümde pazar liderleri arasında yer alıyor

Uyumsoft AŞ, 1996 yılında faaliyetine başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ında İstanbul merkez ofisinin yanı sıra, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de ofisleri bulunuyor. 19 yıldır yurtiçi ve yurtdışında; otomotiv, makine, gıda, tekstil gibi 45 farklı sektörlerde 500’ün üzerinde özel sektör firmasının ERP, CRM, BI vd kurumsal iş sistemlerini başarıyla yöneten Uyumsoft AŞ, son yıllarda ülke gündemine giren e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet gibi i-Dönüşüm projelerinde entegratör firma olarak 1500’ün üzerindeki müşteriye hizmet veriyor. Uyumsoft AŞ iş süreçlerini yönetirken; 100’ün üzerinde yazılım çözüm ortağı; 45’in üzerinde servis sağlayıcı; 50’nin üzerinde danışman iş ortağı; 15’in üzerinde finans kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

İş dünyası Uyumsoft’a geçiyor

İş dünyasının profesyonelleri, i-Dönüşüm düzenlemeleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet vd) entegrasyon süreçlerini, Uyumsoft’a emanet ediyor. Uyumsoft AŞ’nin, Eylül 2015 tarihi itibariyle, e-Bilet entegratörlüğü GİB tarafından onaylandı. Uyumsoft e-Bilet entegratörlüğünde de pazar lideri olmayı hedefliyor.

e-Bilet Uygulaması nedir?

*e- Bilet (elektronik bilet): alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere, elektronik belge biçiminde oluşturulmuş, elektronik biletini ifade etmektedir.415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte, kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında, elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca, kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar, elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

*Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin taşıması gereken şartlar,
Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır. Gerçek kişi mükellefler, güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır.Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

*Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi
Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde, ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.Muhatabı tarafından istenilmesi halinde, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları, elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir.Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir.

*Raporlama
e-Bilet (elektronik bilet) ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

*İmzalama
Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler.

Tagler: , , , ,

Şunlara Göz Atın

İşler iyi giderken bütçe akla gelmiyor,  İşler ne zaman kötüye gidiyor bütçenin önemi ortaya çıkıyor İşler iyi giderken bütçe akla gelmiyor, İşler ne zaman kötüye gidiyor bütçenin önemi ortaya çıkıyor
Uyumsoft, Kanal Ekonomi’ de yayınlanan Yeşil Ekonomi ye konuk oldu Uyumsoft, Kanal Ekonomi’ de yayınlanan Yeşil Ekonomi ye konuk oldu
Uyumsoft lisans ücretlerini sıfırladı; İş dünyasına moral oldu Uyumsoft lisans ücretlerini sıfırladı; İş dünyasına moral oldu
Uyumsoft ve Asomis firmaları, Tuzla OSB’de ERP ve i-Dönüşümü anlattı Uyumsoft ve Asomis firmaları, Tuzla OSB’de ERP ve i-Dönüşümü anlattı

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.