Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

ban-urunler-tarim

Uyumsoft ERP Kurumsal İş Sistemi ile bütünleşik Tarım Veri Yönetimi, işletmeye açılım ve yenilik sağlayan, işletme yöneticilerinin işlerini kolaylaştıran bir veri analiz rehberi, erken uyarı sistemi, bir yol haritasıdır.
Yıllar boyunca işletmenin dönemler halindeki performansını geriye dönük izleyebileceğimiz, dönemler arasında kıyaslama yapabileceğimiz bir arşivdir.

Farkında olmadığımız maddi kayıpları, hataları görme anlamında kullanıcıya ipuçları sunarak uyaran parametreleri içermektedir.

Aylık göstergeler ile yöntem ve önlem tayini mümkün olur:

Veri Yönetimi

 • Üretim Alanı Tanımları – Çiftlik, Parsel Tanımları
 • Üretim Yer Tanımları
 • Üretim Yeri Plantasyon İlişkisi
 • Üretim Yer Muhasebe Sınıf Tanımları
 • Plantasyon Tanımları
 • Plantasyon Grup Tanımları
 • Plantasyon İzleme
 • Hasat Operasyon Tanımları
 • Tarımsal Kaynak Tanımları
 • Kaynak Grup Tanımları
 • Kaynak Grup İlişkisi
 • Ekin-Tip, Ekin-Dönem Tanımları
 • Operasyon Tanımları
 • Ekin Tipi Dönem Operasyon İlişkisi
 • Rotasyon İşlemleri
 • Rotasyon Kart Tanımları, Detayları
 • İş Akış Yönetimi
 • Üretim Yerleri İş Planları, Günlük İş Emirleri, Hasat İş Emirleri
 • Ölçüm ve Analiz İşlemleri
 • Toprak, Yaprak, Su Analiz Sonuçları
 • Meteorolojik Takip
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • Arazi Bilgileri Formu
 • F-01 Arazi Bilgi Formu Raporu
 • Üretimyeri Bahçe Tesisi Bilgileri
 • Günlük İşemirlerine Bağlı Formlar
 • Form Tanımlama
 • Form Düzenleme
 • Operasyon Özellikler Kümesi, Alt Yapısı
 • Operasyon Özellik Tanımları, Değer Bilgileri
 • İTU Uygulamaları
 • İTU Dökümanları, Döküman Tanımları, Kayıtları

Raporlar Parametreler

 • Üretim Yer Raporları
 • Günlük İşemri Raporları
 • Üretim Yer İşemri Raporları
 • Üretim Yer İşemri Kaynak Kullanım Raporları
 • Hasat Raporu
 • Hasat İşemri Raporları
 • Hasat Genel Rapor
 • Maliyetlendirme
 • Eski Değerlere ait Çizelgeleme Bilgileri
 • Çizelgeleme Alt/Grupları
 • Çizelgeleme Değer Girişleri
 • Üretim Yer Masraf Giriş Yapısı
 • Masraf Alt/Grupları
 • Aylara Ait Üretim Yer Masraf Girişleri
 • Değişken Maliyetler Yapısı
 • Dağıtım Kriterleri
 • Donemsel Muhasebe Maliyet Gider Hesapları
 • Maliyet Grup esaslı Kriter Etkinlik Yüzdeleri
 • Dağıtım Kriterlerinin Kaynaklara Bağlanması
 • Dağıtım Üretim Yer Kiriter Bilgileri

Tarımsal Maliyet Grup Tanımları

 • F-02 Gübre Uygulama Formu
 • F-03 Toprak İşleme Formu
 • F-04 PESTİSİT Uygulama Formu
 • F-05 HERBİSİT Uygulama Formu
 • F-25 Budama Bilgileri Formu
 • F-50 PERSİTİST Son Form

Hasat Ürün Grup Kademeleri

 • Tarım Hareket Kodları
 • Otomatik Hasat Tanımlama
 • Tarım Parametreleri
 • Tarım Kullanıcı Parametreleri
 • Değişken Maliyetlendirme Yapısı
 • Dağıtım Kriterleri
 • Kaynak Kullanım Dağıtım Kriter Tanımları
 • Üretim Yer Dağıtım Kriter Tanımları, Değerleri
 • Dönemsel Maliyet İşlemleri
 • Kaynaklara Ait Muhasebe Gider Hesapları İşlemleri
 • Kaynaklara Ait Olmayan Muhasebe Gider Hesapları İşlemleri
 • Kaynaklara bağlı Muhasebe ve Kriter Değerleri
 • Üretim Yerlerine Bağlı Muhasebe ve Kriter Değerleri
 • Dönemsel Maliyet Raporları
 • Dönemsel Üretim Yer Maliyet Detaylı/Raporu
 • Dönemsel Üretim Yer Muhasebe Sınıf Özet Tablosu
 • İmza Yapısı, Tanımları
 • Form İmza Grup Tanımları

Danışmanımızla görüşün ve işiniz için mükemmel çözümü birlikte hayata geçirelim.

Bizi arayın 0212 467 33 33 veya eposta gönderin uyumsoft@uyumsoft.com.tr
 

   
Türkiye’nin Lider Kurumsal İş Sistemleri Firması
ERP, CRM, HRM Kurumsal İş Sistemleri
Bir performans merkezi olarak Uyumsoft
featured-touch-erp featured-uyumsoft
i-Dönüşüm Merkezi
Touch ERP
İnternet Çağında İş Gündemi
İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı! İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı!

Geleneksel ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak Planlama) içindeki işlevsellik, genel şirket organizasyon şemasındaki departmansal yapıyı dikkate alan anlayışla, her biri yüzlerce iş sürecini içeren çekirdek modüllere (finans, satış/pazarlama, işgücü, lojistik,… Devamı »

ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir? ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir?

ERP sistemleri, kurumunuzun iskeletinin ana parçalarını oluşturur. Sağlıklı bir yapı için artık bir ihtiyaçtan fazlası haline gelen ERP sistemlerinin seçim süreci, birçok firma için soru işaretleri yaratmaktadır. Değişen sistem ve… Devamı »

ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir? ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yatay işlevsel iş odaklarını, oluşturan maddelerden bazıları şunlardır: Abone Yönetimi Bütçeleme, nakit akış planı ve kar-zarar izleme (üretim, satış/ların maliyeti, iskonto ve iade, stok, satın alma,… Devamı »

ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte” ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte”

İş dünyasının gündemi, kurumsal süreçler kadar, işlemler, normatif, kalitatif değil; kantitatif eylemler, ürün/hizmete göre pazar değil pazara göre ürün/hizmettir. Internet çağında, rekabetçi uyum çabasındaki iş insanlarımız için i-Dönüşüm eksenli kurumsal… Devamı »

ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır! ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır!

ERP sistemleri, artık bir ihtiyaçtan öte, firmalar için rakipleri ile yarışabilmek adına bir zorunluluk haline gelmiştir. ERP projesine başlamak, işletmeniz için alacağınız kararlardan kesinlikle en mühim olanıdır. ERP projelerinin riskleri… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.