Satış: 0212 467 33 33  /  i-Dönüşüm Destek: 0850 460 30 30 / 0850 222 00 52      

ban-urunler-osb

Katılımcı memnuniyetini garantileyin.

Çarpık sanayileşmenin önleyicisi OSB’lerin, imar – iskandan, çevre ve güvenliğe tüm süreçlerini tek bir ekran üzerinden birkaç tuşla sorunsuz biçimde yönetmesini sağlayan Uyumsoft OSB Yönetimi çözümü, OSB idareciliğinde kalite standartlarını yükseltiyor.

Endüstrinin nabzı, OSB’lerde atıyor. Katılımcısına sunduğu; güvenlikten arıtmaya, TIR parkından elektriğe çok yönlü hizmet kapsamı ile sanayinin gelişimine de katkı sağlayan OSB’ler, sanayiciler için giderek daha yaygın oranda birer cazibe merkezi haline gelmeyi sürdürüyor.

Öte yandan sunduğu hizmetlerle ve kusursuz yönetim anlayışıyla fark yaratmayı başaran OSB’ler, bölgesel olarak kalkınmayı da hızlandırıyor.

OSB’lerin iş akışlarını ve yönetim modellerini uzun yıllardır tanıyan Uyumsoft, OSB Yönetim Sistemi çözümünü geliştirdi. Çözüm; muhasebe, satış, envanter yönetimi, satın alma ve bordro gibi standart iş uygulamalarının yanı sıra OSB’lere özgü sekiz modülü içeriyor. Bu modüller sayesinde, alt ve üst yapıya ilişkin tüm süreçler çok daha hızlı, kolay, hatasız ve geriye dönük olarak raporlanabilir biçimde takip edilebiliyor. Elektrik, su, İnternet, doğalgaz bağlantılarından ruhsatlandırmaya, itfaiyeden çevre düzenlemelerine birçok alanda hizmet veren ve bir belediye kadar iş yükü üstlenen OSB’ler, Uyumsoft OSB Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinin verimliliği artırma şansı yakalıyor.

Uyumsoft OSB Yönetim Sistemi’nin modülleri:

  • Üye Takip Sistemi: Vergi, adres, pafta, tahsis tarihleri gibi bilgilerin, yeni üyelik ve devir işlemlerinin takibini kolaylaştırır.
  • Sayaç Yönetimi: Elektrik, doğalgaz gibi alanlarda tarifelerin ve ödemelerin düzenli biçimde işlemesini sağlar, MANAS ile entegrasyon kurar.
  • İmar – İskan Yönetimi: Yapı ruhsatı, iskan, çap ve yol kotu belgeleri, tevhid ve ifraz, yapı denetimi, kazı izni, asansör ruhsatı gibi süreçlerin birkaç tuşla izlenebilmesini ve denetlenebilmesini sağlar.
  • Aidat Yönetimi: Aidat tarifelerinin ve ödemelerin takibini, ayrıca toplu aidat kesimini otomotize ederek basitleştirir.
  • Çevre ve Güvenlik Yönetim Sistemi: Denetim takibi, güvenlik açıkları, uyarı yönetimi gibi süreçleri kapsar.
  • Üye İlişkileri Yönetimi: Talep ve şikayetlerin kayıt altına alınarak bir havuzda toplanmasını, ilgili birimlere atamalarının yapılmasını ve sonuçlarının takibini kolaylaştırır.
  • Küşat Yönetimi: İşyeri açma ve çalışma ruhsat takibi, ruhsat devri, hafta tatili izin belgesi gibi süreçlerin yönetimini sağlar.
  • Doküman Yönetimi: Gelen – giden evrakların elektronik ortamda kayıt altına alınmasını sağlayarak, hem kırtasiye masraflarından, hem de zaman ve emekten tasarruf sağlar.

OSB yönetiminde çıta yükseliyor…

SANAYİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYAN OSB’LERİN GELİŞİMİNE KATKI…

OSB’lerde süreç kontrolü alt yapısı;tüm süreçlerin tek bir sistem üzerinden yönetimi; tüm organizasyona etkinlik, verimlilik artışı, katılımcı ilişkilerine şeffaflık kazandırır. Muhasebe, kasa, banka, çek/senet, satış ve satınalma siparişleri, yeniden değerlendirme, stok ve envanter temel iş uygulamaları. Kazanç ve kesinti tanımlama, dövizli maaş ödeme, sendikal faaliyetler, Personel Denetim ve Kontrol Sistemi (PDKS) entegrasyonu, dövizli borç ve geri ödemeler, özel sağlık sigortası gibi bordro işlemleri. Geriye dönük raporlamalar.

Üye Takibi: Katılımcı bilgilerini günceller, vergi, adres, pafta, tahsis tarihleri v.d. bilgilerin, yeni üyelik ve devir işlemlerinin takibi.

Aidat Takibi: Aidat tarifeleri ve ödemeleri, toplu aidat kesimi, periyodik zam uygulaması.

Üye İlişkileri Takibi: Talep ve şikayetlerin toplanması, ilgili birimlere atamalarının yapılması ve sonuçlarının takibi. Katılımcılara duyuruları otomatik gerçekleştirir.

Sayaç Takibi: Elektrik, doğalgaz, su tarifeleri ve ödemeleri. İmar–İskan Ruhsat Takibi: İmar–iskan yönetimine ilişkin işlemleri, usulüne uygun olarak gerçekleştirmeyi güvence altına alır. Yapı-Asansör ruhsatı, iskan, çap ve yol kotu belgeleri, tevhid ve ifraz, yapı denetimi, kazı izni süreçleri.

Çevreve Güvenlik Yönetim Sistemi: Denetim, teftiş, güvenlik açıkları, uyarı süreçlerini kapsar.

Küşat Yönetimi: İş yeri açma ve çalışma ruhsat takibi, ruhsat devri, hafta tatili izin belgesi süreçleri.

 Doküman Yönetimi: Gelen–giden evrakın kaydı.

brosurler-osb

UYUMSOFT İŞ SİSTEMLERİ İLE KONTROL SİZDE!

Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk. Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız. Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı. İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik. Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım. İmza gerektiren onay ve güvenlik amacıyla ekran girişleri v.b. tüm süreçleri elektronik ortamda sürdüren e-imza sertifikasyonu ile sözleşmelerin imzalanması için uzun kargo ve basılı belge süreçlerinden tasarruf. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma. Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.Üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi. Güvenilirlik, Danışmanlık desteği, Yaygınlık, 7/24 çalışabilme, Web üzerinde entegrasyon, İşlevsel esneklik, Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı, Güncelleme garantisi, Karar desteği vardır. Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım, Güçlü teknoloji, Fiyat avantajı, Kullanıcı kolaylığı, Esnek Raporlama, Dokümantasyon, Log Takibi, Yetkilendirme, Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu kayıt ve raporlama, Çoklu dil seçeneği Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği, Görüntüyü metne dönüştürme, Optik Karakter Tanıma (OCR).

pdf-icon

 

Danışmanımızla görüşün ve işiniz için mükemmel çözümü birlikte hayata geçirelim.

Bizi arayın 0212 467 33 33 veya eposta gönderin uyumsoft@uyumsoft.com.tr

 

Bir ERP yazılımının esnek olması Uyumsoft için ne ifade eder?

Bir ERP yazılımının esnek olması Uyumsoft için ne ifade eder?

ERP sistemleri, pek çok mühendislik disiplininin bir araya geldiği, değişen iş ortamı, gelişen mühendislik disiplinleri ve teknoloji ile doğru orantılı olarak gün geçtikçe farklılaşan sistemler. Bundan dolayı, ERP sistemlerinde esneklik… Read more »

En iyi İnşaat ERP Yazılımı hangisidir?

En iyi İnşaat ERP Yazılımı hangisidir?

Sektördeki en önemli problem haline getirilen soru budur. En iyi, problemlerinizi en kolay çözen, elinizdeki kaynaklar ve yetenekleri ile örtüşen, sorunlarınızı en kısa zamanda çözebilen sistemdir. Bu sistemin pahalı olması… Read more »

Endüstri 4.0 Yol Haritasına Türkiye’de Uyumsoft Öncülük Edecek

Endüstri 4.0 Yol Haritasına Türkiye’de Uyumsoft Öncülük Edecek

Bugüne kadar herhangi bir ağa bağlantısı olmayan “nesnelerin” içerisine sensörler ve bilgisayar cihazları dahil edilerek veri alışverişine dahil olması: tabii ki Nesnelerin interneti (Internet of Things) kavramından bahsediyoruz. Bu kavramın… Read more »

Kesin Hesap ve ERP

Kesin Hesap ve ERP

Müteahhitler için en kritik konulardan biri de “Kesin Hesap” sürecidir. Paranın gerçek anlamda kazanıldığının hesabının yapıldığı süreç, kesin hesap aşamasıdır. Dolayısı ile sözleşmeye ne kadar hakimseniz parayı da o derece… Read more »

Yapım Yönetimi Süreçlerinin ERP Uygulamalarında Olabildiğince Sorunsuz Olarak Uygulanabilmesi

Yapım Yönetimi Süreçlerinin ERP Uygulamalarında Olabildiğince Sorunsuz Olarak Uygulanabilmesi

Ülkemizde, bir işletmedeki süreçleri kapsayan tüm entegre yazılımlar ERP olarak tanımlanmaktadır. Bunun doğruluğu tartışmaya açıktır. Çünkü, işletmenin tüm süreçlerini entegre bir yapıda sisteme dahil edemiyorsanız bu bir ERP değil, entegre… Read more »


   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

ERP arrow e-Fatura Hizmeti
ERP arrow e-Defter Hizmeti
ERP arrow e-Arşiv Hizmeti
ERP arrow ERP Uygulamaları
ERP arrow CRM Uygulamaları
ERP arrow HRM - İK Uygulamaları

ERP arrow Uyumsoft Akademi
ERP arrow i-Donusum.com.tr
ERP arrow Uzman Mutabakat
ERP arrow e-Devlet.com.tr
ERP arrow Uyumsoft Forum
ERP arrow Uyumsoft e-Portal

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2015 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.
Designed & SEO by Click Carrot.
Performance Report:59 queries. 0,734 seconds.