Uyumsoft Üretim Yönetimi | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

ban-urunler-prd

İş akışlarınızı gerçek zamanlı izleyin!

KAPASİTE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

HİÇBİR KAYNAĞIN ÂTIL KALMAYACAĞI BİR PLAN

Hammadde girişinden üretime, stok takibinden tedarike her aşamada süreçleri birbiriyle ilişkilendirerek planlar, tek ekrandan yönetir. Ürünün geçirdiği tüm aşamaları kayıt altına alır, ürün geçmişlerini denetler. Hata olasılığı yüksek planlama sürecini otomatize ederek, riskleri en aza indirger. Atıl durumdaki tüm kaynakları, üretime ve tedarik zincirine kazandıran optimum planlama. Çoklu kaynak ve kanal kullanan işletmelerin karmaşık yapısına özgü reçeteler. Planlamalara ilişkin tüm işlemleri kayıt altına alarak geçmişe dönük sorgulama. Yetersiz stok durumunda uyarı vererek işletmenin hafızasını oluşturur. Üretimde birden fazla hammadde ya da yarı mamul kullanılıyorsa, bu bileşenlerin ilişkilerini kurar; hatasız çizelgeler. Hedeflenen ve gerçekleşen planları karşılaştırır, raporlar. Kapasite, tedarik, sipariş, satış, stok, dağıtım, operatör planlama v.d. başlıklarda planları birbiriyle entegre yürütür. Hammadde, insan ve makineyi en verimli şekilde değerlendirir. Senaryo bazlı veri oluşturur, değişkenlerle oynayarak senaryolar yaratabilir, uygulanmakta olan planı bozmadan simülasyon yapar.

Kısıtlı kaynak kullanarak, hedefe en kısa yoldan ulaşımı planlar. Belirlenmiş stok seviyelerinin altına inilen malzemelerde, otomatik uyarı. Ürün bazında farklılık gösteren işlem tipleri, makina kullanım önceliği, işlemler arası geçiş süreleri ve alternatif rota ve makina bilgilerini tanıtarak, karmaşık üretim sürecini birbiriyle entegre eder, tek noktadan planlar. Üretimde, her parçanın geçirdiği farklı işlemler için farklı verimlilik kriterleri tanımlanabilir. İstisnai durumu yönetimi için elle müdahale, basit sürükle–bırak hareketleriyle planda değişiklik yapılabilir. İş bitirme tarihi girilerek, buna gore otomatik plan üretilebilir.

Tedarik ağına, müşterilere, bayilere ya da farklı birimlerdeki kullanıcılara, yetkileri ölçüsünde çizelgeleri görme olanağı tanır.

Stoktaki ürünler üzerinde rezervasyon yapar, teklif satışa dönüştüğünde otomatikman stoktan düşürür. Karmaşık üretim senaryolarını, büyük dağıtım filolarını planlamaktadır. Uyumsoft Kapasite Planlama ve Çizelgeleme tam size göre!

FCS KAPASİTE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Standart sürüm

 1. Çok seviyeli üretim çizelgeleme desteği
 2. Alternatif rota ve ürün ağacı
 3. Alternatif makine
 4. Sıra bazlı kurulum bilgileri
 5. Kalıp kısıtlı üretim
 6. Alternatif makina ve önceliklendirme
 7. Plan gerçekleşme ve değişiklik
 8. Fabrika bazlı vardiya planı
 9. Makine bazlı verimlilik değerleri
 10. İnteraktif sürükle – bırak tabanlı istisnai durum yönetimi Opsiyonel
 11. Kısıtlı hammadde
 12. Dinamik MRP
 13. Dinamik uyarı sistemi
 14. Dinamik ana performans göstergeleri
 15. Veri değişim mekanizması

Kapsamlı sürüm

 1. Planlama türleri

1.1 Kapasite planlama

1.2 Tedarik ve sipariş planlama

1.3 Satış planlama

1.4 Çizelgeleme

1.5 Stok planlama

1.6 Araç rotalama ve dağıtım planlama

1.7 Hat dengeleme ve operatör planlama

 1. Sınırsız makine parkı, aparat tipi
 2. Yan ürün desteği
 3. Geri al, yenile ve snapshot özelliği
 4. Son kullanma tarihi
 5. Teklif planlama
 6. İstasyon bazlı vardiya planı
 7. Senaryo verisi bazlı / gerçek veri bazlı plan Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk, Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız, Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı, İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik, Dünya standartlarında izlenebilir süreçler,

ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır.

20.yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım.

UYUMSOFT İŞ SİSTEMLERİ İLE KONTROL SİZDE!

Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk. Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız. Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı. İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik. Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi

teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım. İmza gerektiren onay ve güvenlik amacıyla ekran girişleri v.b. tüm süreçleri elektronik ortamda sürdüren

e-imza sertifikasyonu ile sözleşmelerin imzalanması için uzun kargo ve basılı belge süreçlerinden tasarruf. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma. Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.Üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi. Güvenilirlik, Danışmanlık desteği, Yaygınlık, 7/24 çalışabilme,

Web üzerinde entegrasyon, İşlevsel esneklik, Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı, Güncelleme garantisi, Karar desteği vardır. Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım, Güçlü teknoloji, Fiyat avantajı, Kullanıcı kolaylığı, Esnek Raporlama, Dokümantasyon, Log Takibi,

Yetkilendirme, Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu

kayıt ve raporlama, Çoklu dil seçeneği Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği, Görüntüyü metne dönüştürme, Optik Karakter Tanıma (OCR).

Kapasite Planlama

Kaynaklarınızı etkin kullanın..

Kapasite planlama modülü, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, firmaların üretim kapasitesi üzerinde tam denetimi ele geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Mevcut kapasite ihtiyaç planlama sistemleri; işletmelerin, gelecekteki stok kapasitesi ihtiyaçlarının ne kadar büyük olduğunu belirlemek için ileri planlama yapmasını sağlar.

Uyumsoft Kapasite Planlama modülü ise, mevcut sistemlerin bu yaklaşımını geliştirerek modülün interaktif bir planlama aracı ve aynı zamanda karar destek mekanizması olması amacıyla geliştirilmiştir.

Uyumsoft Kapasite Planlama modülü, kapasite planlamayı herhangi bir vade için bildirilmiş olan üretim ihtiyaçları arasından kapasite kısıtları ve diğer çeşitli faktörler (karlılık, ciro, hammadde tedarik edilebilirliği, kapasite yeterliliği, sipariş karşılama oranı vs) dikkate alınarak, planlama vadesi dahilinde hangi üretim ihtiyaçlarının üretime alınmasının gerektiğinin belirlenmesi süreci olarak tanımlar.

Kapasite planlamadaki amaç; hangi gün hangi ürünün hangi sırada ne miktarda üretime gireceğinin belirlenmesinden ziyade, o güne atanmış olan üretimin kısıtlar dahilinde gerçekten üretilebilir olmasını temin ederek, makro anlamda kurumun amaçlarına (kar maksimizasyonu, sipariş karşılama oranının yüksekliği vs) uygun bir kapasite planı yapmaktır.

Çizelgeleme

Hiçbir kaynağınızın âtıl kalmayacağı bir plan için Uyumsoft’u seçin

Atıl durumdaki tüm kaynakların, en etkin biçimde üretime ve tedarik zincirine kazandırılabileceği optimum planlamayı sağlayan Çizelgeleme Çözümü, çoklu kaynak ve kanal kullanan işletmelerin, karmaşık yapısına özgü reçeteler sunuyor.

Uyumsoft Çizelgeleme Çözümü; çok seviyeli üretim yapan, birden fazla hammadde ve yarı mamulü bir araya getirerek mamul ortaya çıkartan ve bunu bir tedarik zinciri içinde pazara sunan işletmelerin detaylı planlama ihtiyaçlarına yanıt oluşturuyor.

Çok sayıda bileşeni bir arada takip etmesi ve yönetmesi gereken şirketlerin, matris yapısına özel planlama olanağı sağlayan çözüm, aynı zamanda değişen taleplere ya da ortaya çıkan sapmalara bağlı olarak esnek planlama yapılmasına imkan veriyor.

Yeni planlamalara ilişkin öngörü geliştirilebilmesini mümkün kılan çözüm, ayrıca yetersiz stok durumunda uyarı vererek işletmenin zihnini oluşturuyor.

Üretimden Veri Toplama

Üretimden Veri Toplama çözümü sayesinde; işletmenizin kaynak yönetiminde çok önemli yer tutan ‘İş Gücü’ ve ‘Makine’ kaynağını kontrol altına alabilirsiniz.

Uyumsoft Üretimden Veri Toplama çözümü, anlık olarak gerek personelden gerek otomatik olarak işletilen makinelerden doğrudan veri toplayarak, dış sistemlere ihtiyaç duyduğu ve elle girilmek zorunda olan her türlü veriyi, otomatik olarak kablolu ya da kablosuz ağlar aracılığı ile aktarabilme kabiliyetine sahiptir.

Bu sayede üretimde meydana gelen, durma zamanları, vardiya bazında üretim adetleri, fire oranları gibi ham veri halinde kişilerden bağımsız olarak endüstriyel bir ağ vasıtası ile toplayabilirsiniz. Toplanan ham veriler, Uyumsoft’un sunduğu yazılım tarafından işlenerek anlamlı, istatistiksel verilere dönüştürülür. Geriye doğru izlenilebilirliği sağlamak için ilişkisel bir veri tabanında, oluşturulan istatistiksel veriler saklanır.

Kaynaklarınızın kontrol altına alınması ile günlük, haftalık ve/veya aylık performans ölçümleri ve kalite kriterlerine uygun hedefler doğrultusunda, güvenilir ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

 

Danışmanımızla görüşün ve işiniz için mükemmel çözümü birlikte hayata geçirelim.

Bizi arayın 0212 467 33 33 veya eposta gönderin uyumsoft@uyumsoft.com.tr

 

   
Türkiye’nin Lider Kurumsal İş Sistemleri Firması
ERP, CRM, HRM Kurumsal İş Sistemleri
Bir performans merkezi olarak Uyumsoft
featured-touch-erp featured-uyumsoft
i-Dönüşüm Merkezi
Touch ERP
İnternet Çağında İş Gündemi
Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı

Küresel işletmelerin; ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, SCM Tedarik Zinciri Yönetimi, v.d. iş uygulamaları, kurumsal iş sistemleri, iş teknolojileri tedarikçileri ve ICT mimarileri… Devamı »

ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?

ERP’ler birer kurumsal yönetişim sistemidir. ERP’lere ek, APS planlama çizelgeleme algoritmaları geliştirilmiştir. Her yazılım evinin kendi ERP mimarisi vardır. Özellikle Internet, muhasebe programlarındaki uygulamalardan tamamen farklı bir yönetişim yaklaşımına sahiptir…. Devamı »

ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?

ICT iş teknolojileri, verilerin kayıt altına alınmasını, erişimini ve daha sonra anlamlı bilgiler haline dönüştürülmesini, raporlanmasını sağlamalıdır.Önce; Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi,  İnsan Kaynakları Yönetimi ile veriler kayıt altına… Devamı »

İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, SCM Tedarik Zinciri Yönetimi,  v.d neleri kapsıyor. Değişik iş süreçleri ERP/CRM/SCM sistemleri içlerinde, değişik iş süreçleri yapıları bulunur…. Devamı »

ERP’nin, kuruma özgü işlevselliği karşılama oranı nedir? ERP’nin, kuruma özgü işlevselliği karşılama oranı nedir?

İş süreçlerinin, bütünleşik yürütülmesi, veri akışı, raporlama ve analiz gibi gereksinimlerle ERP Kurumsal Kaynak Planlama, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, v.d. uygulama yazılımlarına olan talep artmaktadır. Farklılaşan ihtiyaçlara… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.