Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı  (MTHS) | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

banner-mths

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı (MTHS)

TTK’nun 1524. maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” uyarınca gerekli içeriği Internet sitelerinin özgülenmiş kısmında 1 EKİM’de 2013 tarihine kadar erişime açması gerekmektedir…

Uyumsoft, işbu yönetmelik kapsamındaki mükelleflere teknik destek vermeye hazırdır.

Uyumsoft, işi, enformasyon teknolojileriyle bütünleştiren bir ICT hizmet sağlayıcısıdır…

Bunu; Kurumsal iş sistemleri geliştirerek, i-Dönüşüm metodolojisi danışmanlığı ile yerleştirerek ve destekleyerek, kurumsal iş sistemlerini e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-ödeme uygulamalarıyla bütünleştiren özel entegratörlük ve saklama hizmetleri sağlayarak sürdürmektedir.

MTHS, MERSİS, ESBİS, Mali Mühür, e-Defter, e-İrsaliye,e-Fatura uygulamaları ile şeffaflaşan kayıt düzeninde artık, entegratörlük ve saklama hizmetlerini kurumsal iş sistemleri ile bütünleştiren “Güvenilir ICT İş Ortağı” işinizin sürekliliğinde anahtar önemdedir.

Uyumsoft, iş dünyasının merkezinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS), Hal Kayıt Sistemi (HKS) ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Portalı E-Dönüşüm projelerini başarıyla yürütmektedir.

Uyumsoft,e-Fatura mükelleflerine Maliye Bakanlığı GİB Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı altyapısı ile “Özel Entegratörlük” hizmeti sunma ve saklamaya yetkili ilk kurumdur.

Uyumsoft, bu eDönüşüm uygulamalarıyla işi bütünleştiren tek iş sistemleri sunucusudur.

Uyumsoft, MTHS teknik hizmet sağlayıcısı çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

ERP, CRM, HRM BT Projeleri Yönetimi hangi aşamalardan oluşur? ERP, CRM, HRM BT Projeleri Yönetimi hangi aşamalardan oluşur?

Proje yönetim süreci şu aşamalardan oluşur. Hazırlık: Projeye, ilgili tüm birimlerden sorumluların katıldığı koordinasyon toplantısıyla başlanır. Proje ekipleri oluşturulur ve proje planı hazırlanır. Analiz: Şirketin iş süreçleri analiz edilerek ihtiyaçları… Devamı »

İş’in Aslı Yönetişim! İş’in Aslı Yönetişim!

Karın kaynağı, çoktan beri (Zara’dan beri diyebiliriz); “en”ler, mükemmelleştirmeci faklılaşmalar (markalaşma, cilalı imaj, etc.) değildir; hız, makul fiyat ve response’ta esnekliktir. “İş”in Aslı Yönetişim!”… Yönetişim = yönetim + iletişim +… Devamı »

İş uygulamaları tedarikinde aranacak, ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği ve imkanları nasıl olmalıdır? İş uygulamaları tedarikinde aranacak, ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği ve imkanları nasıl olmalıdır?

-Tüm grup şirketleri ve çalışanlarının da katılımı ile iş ortaklarınızın v.d. paydaşlarınızın taleplerini karşılayacak şekilde, enformatik sisteminize uyarlanması, -Sistematik ve planlı hizmet iyileştirme ve iş geliştirme danışmanlığı -Tüm çalışanlarınıza ve… Devamı »

ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği tedarikinde kritik nokta nedir? ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği tedarikinde kritik nokta nedir?

Türünün en iyilerinin eklektik yığını mı, yoksa tek noktadan bütünleşik bileşen mimarisi mi? 360º single point sourcing (Best Of Breed vs. Integrated Systems) Bir enformatik iş sisteminin, tüm bileşenleri, tek… Devamı »

İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı! İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı!

Geleneksel ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak Planlama) içindeki işlevsellik, genel şirket organizasyon şemasındaki departmansal yapıyı dikkate alan anlayışla, her biri yüzlerce iş sürecini içeren çekirdek modüllere (finans, satış/pazarlama, işgücü, lojistik,… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.