Tedarik zinciri yönetimi, lojistik operasyonu olmuştur | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

Tedarik zinciri yönetimi artık bir lojistik sektörü operasyonu olmuştur

Tedarik zincirinin bir aşaması olarak, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, tedarik noktalarından teslimat noktalarına kadar, ürün, hizmet ve ilgili bilgilerin akış ve depolanmasının etkin ve verimli bir şekilde planlama, uygulama ve kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan lojistik, artık müşteriler ve diğer paydaşlar için değer yaratan ürün, hizmet ve bilgi sağlamak amacıyla, ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar olan kilit iş süreçlerinin entegrasyonu hizmetlerini de portföyüne katmıştır.

ERP

Lojistik Sektörü

Lojistik, ürünleri olması gereken yere ulaştırmak için taşıma, depolama, gümrükleme vd. faaliyetleri, tüm şirket faaliyetlerini ve zincirin diğer şirketleriyle olan ilişkilerini kapsayacak şekilde organize ederek, entegre bir şekilde gerçekleştirir.

Günümüzün kaotik iş dünyasında, tedarik zincirindeki değişkenliği kontrol altına alabilmek için şimdiye dek geliştirilen işbirliğine dayalı tahmin planlama ve ikmal araç ve yöntemleri pek de tatmin edici olamamıştır (supply chain collaborative planning, forecasting and replenishment).

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, SCM Tedarik Zinciri Yönetimi,  v.d. iş uygulamalarında oluşan verilerin ve kaynakların APS araçlarının, etkin kullanılmasıyla değer yaratılabilecek alanlar şunlardır:

 • Çevrim sürelerinin minimizasyonu % 30 – 50 kısaltılması,
 • Darboğazların giderilmesi,
 • Envanter üzerindeki kontrol düzeyinin yükseltilmesi,
 • Envanterin azaltılması % 25 – 60,
 • Gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesi,
 • Hizmet düzeyinin ve kalitesinin artırılması,
 • Iskartanın azalması,
 • Kar marjlarının maksimizasyonu,
 • Müşteri beklentilerinin karşılanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ve hizmet seviyesinin artırılması,
 • Müşteri siparişlerine gerçekçi teslim tarihleri verilebilmesi (ATP-Available to Promise) gecikmelerin minimizasyonu,
 • Operasyonel karmaşıklıkların yok edilmesi,
 • Makine/kalıp/hat hazırlama (set up) sürelerinin optimizasyonu,
 • Sipariş karşılama oranının iyileştirilmesi % 20 – 30,
 • Sipariş taleplerine anında alternatif çözümler üretilebilmesi (CTP-Capable to Promise),
 • Talep tahmin başarısı % 25 – 80,
 • Teslim performansının iyileştirilmesi % 15 – 28,
 • Toplam lojistik maliyetlerin azaltılması % 25 – 50,
 • Üretim hacminin maksimizasyonu,
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Ürün üretim zamanının kısalması,
 • Kapasitenin etkin kullanımı; kapasite kullanım oranı artışı % 10 – 20,
 • WIP’in azalması…

 

Tagler: , , , ,

Şunlara Göz Atın

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) olmadan, sürecinin takip edilmesi mümkün değildir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) olmadan, sürecinin takip edilmesi mümkün değildir
İşinizi nasıl yeniden yönetecek ve sürdüreceksiniz? İşinizi nasıl yeniden yönetecek ve sürdüreceksiniz?
Kurumsal iş uygulama yazılımları tedarikinde kıyaslama problemi Kurumsal iş uygulama yazılımları tedarikinde kıyaslama problemi
İş uygulama yazılımları tedarikinde aranacak genel imkanlar İş uygulama yazılımları tedarikinde aranacak genel imkanlar

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.