Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret hayatına ilişkin yenilikler getirilmiş ve köklü dönüşümler öngörülmüştür. Bunlardan biri de, Kanun uyarınca bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüğüne ilişkindir.

internet-sitesi

Bu kapsamda, Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımız tarafından 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiş ve anılan Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, internet sitesi yükümlülüğüne ilişkin uygulamadan kaynaklı bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve bu nedenle anılan Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile, şirketlerin internet sitesi yükümlülüklerini yerine getirmeleri kolaylaştırılmış, ayrıca uygulamada oluşan tereddütler giderilmiştir.
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikleri genel olarak şu şekilde belirtmek mümkündür:

a) Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesi yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususunda ortaya çıkan tereddütler giderilmiştir. Bu çerçevede, şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüğünün bulunmadığı vurgulanmış, bunun yanında, şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülüklerinin MTHS (Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı) yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

b) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde öngörülen içeriği sağlayan şirketlerin, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden ya da doğrudan MTHS’ye yönlenmeyi sağlayabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

c) Teknik hususlar ve güvenlik kriterlerinin şirketler bakımından yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır. Bu kapsamda, şirketler ve MTHS’lerin, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberi’ndeki şartları sağlaması öngörülmüştür.

d) Şirketler ve MTHS’lerin, internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının Kanunun 1524 üncü maddesi ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sadece Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna tespit ettirebilmesi ve söz konusu kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığımıza vermeleri yönünde düzenleme yapılmıştır. Bunun yanında, internet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerin, internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu amaca özgüledikleri tarihten itibaren bir yıl içinde teknik raporla internet sitelerinin uygunluğunu tespit ettirme yükümlülüğünü yerine getirebilmeleri hükme bağlanmıştır. Buna göre, internet sitesi yükümlülüğü kapsamında olan şirketlerin internet sitesi açma ve özgüleme yükümlülüklerini yerine getirmelerinin son tarihi olan 1 Ekim 2013 tarihinde internet sitesini açmış ve bilgilerini özgülemiş bir şirketin, yukarıda ifade edilen teknik raporu 1 Ekim 2014 tarihine kadar Bakanlığımıza vermesi gerekmektedir.

e) Teknik raporun yenilenmesine ilişkin sürelerin uzatılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda, internet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerce ise beş yılda bir yenilenecek ve Bakanlığımıza verilecektir.

f) Bu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce, MTHS hizmeti vermek amacıyla teknik rapor almak için TÜBİTAK’a başvuranların taleplerinin, değişiklik öncesi hükümlere göre sonuçlandırılması öngörülmüştür. Bunun yanında, teknik rapor alan MTHS’ler, yönetmelik değişikliği ile belirlenen kriterlerin sağlandığını gösterir ek raporu, teknik raporun alındığı tarihi takip eden bir yıl içinde almak ve Bakanlığa vermekle yükümlü kılınmıştır.

Tagler: , ,

Şunlara Göz Atın:

Uyumsoft, Aydın Üniversitesi Kariyer Fuarı 2017’ye katıldı Uyumsoft, Aydın Üniversitesi Kariyer Fuarı 2017’ye katıldı
Türkiye’nin en büyük OSB’si,  Uyumsoft ERP’yi seçti Türkiye’nin en büyük OSB’si, Uyumsoft ERP’yi seçti
Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi,  hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.