Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

Özel Entegratör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

pdf-iconGelir İdaresi Başkanlığı e-fatura internet sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzunda, özel entegratörün Elektronik Fatura Uygulaması işleyişi içerisindeki rolü ve bu rolü yerine getirirken uyması gereken kurallar hakkında, detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Burada belirtilen yetkinlikleri sağlayabilen firmalar, Başkanlık ve Kamusm ye ait internet sitelerinde belirtilmektedir. Özel Entegrasyon yöntemini seçen E-fatura mükelleflerinin düzenli kontrol etmesi gereken, bu internet sitelerine ait internet adresleri ile Entegratör seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi olarak şunlar ifade edilebilir.

Entegratör Firmaların sahip olması gereken ISO Sertifikaları

Entegratör firma Olabilmek için;

–Bilgi Güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001,

–İş Sürekliliği (Societal security – Business continuity) için ISO 22301,

–Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olunmalıdır.

Söz konusu ISO sertifikalardan en az birine sahip olan mükellefler,  henüz sahip olmadıkları belgelere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na belge temini için taahhütte bulunmuştur ve bu nedenle özel entegratörlük talepleri Başkanlıkça değerlendirilmiştir.

GİB tarafından yapılan değerlendirme sonucu, özel entegratör izni verilen firmaların, taahhütlerine uygun olarak eksik belgelerini temin edememeleri halinde, özel entegrasyon izinleri İPTAL edilebilecektir.

Uyumsoft : “E-Dönüşüm Projelerinin merkezinde yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil  Kayıt Sistemi (MERSİS), Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS), Hal Kayıt Sistemi (HKS) ve Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı Ar-Ge Portalı projelerini başarıyla yürüten, ISO 9001, ISO27001, ISO 22301 , ISO 10002,ISO 20000, ISO 22301 sertifikalarına sahip, %100 Türk Sermayeli yazılım sektörünün güvenilir ve lider firması Uyumsoft Bilgi Sistemleri A.Ş. e-Fatura mükelleflerine  “Özel Entegratörlük” hizmeti sunmaktadır.

Entegratör Firmaların alması gereken Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu

Özel entegratör olan firmalar; geliştirdiği mali mühür sertifikası elektronik imza uygulamalarının, TUBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi veya Başkanlık tarafından belirlenen uluslararası teknik standartlara uygunluğunun değerlendirildiği “Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu”nu TUBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden almak zorundadır.

-Mali Mühür Uyum Değerlendirmesi Yapılan E-fatura Uygulamaları Listesi Aşağıdadır.

http://kamusm.gov.tr/kurumsal/musterilerimiz/ozel.jsp

“Uyumsoft E-fatura Uygulaması TUBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından Mali Mühür onayı almış olup  22.10.2013 tarihi itibarıyla  Özel Entegratörlük hizmeti verebilecek üç kurumdan biridir.”

e-Fatura Saklama Hizmeti 

Özel Entegratörler e-Fatura saklama hizmeti de vermek istemeleri halinde, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve e-Fatura Saklama Kılavuzunda belirlenen esaslar doğrultusunda, ‘e-fatura saklama izni almak’ için başvuru yapmalıdırlar.  e-Fatura saklama hizmeti, e-Fatura uygulamasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişi mükelleflere verilebilecektir.

-e-Fatura Saklama Hizmeti Verme İzni Alan Kurumların Listesi Aşağıdadır.

http://efatura.gov.tr/efaturasaklamaiznialanlarinlistesi.html

“Uyumsoft, e-Fatura uygulaması, entegrasyonu ve saklama servisini bütünleştiren ilk firma oldu. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş, e-Fatura entegratörlüğünün ardından, 9 Eylül 2013 tarihi itibariyle, “e-Fatura Saklama Hizmeti Verme İzni” alan ilk kurumdur.”

Tagler: , ,

Şunlara Göz Atın

İşler iyi giderken bütçe akla gelmiyor,  İşler ne zaman kötüye gidiyor bütçenin önemi ortaya çıkıyor İşler iyi giderken bütçe akla gelmiyor, İşler ne zaman kötüye gidiyor bütçenin önemi ortaya çıkıyor
Uyumsoft, Kanal Ekonomi’ de yayınlanan Yeşil Ekonomi ye konuk oldu Uyumsoft, Kanal Ekonomi’ de yayınlanan Yeşil Ekonomi ye konuk oldu
Uyumsoft, 16.MÜSİAD 2016 Fuarı’na katılıyor Uyumsoft, 16.MÜSİAD 2016 Fuarı’na katılıyor
Uyumsoft web ERP ve i-Dönüşüm Sertifikaları sahiplerini buldu Uyumsoft web ERP ve i-Dönüşüm Sertifikaları sahiplerini buldu

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.