MERSİS - Merkezi Sicil Kayıt Sistemi


Satış: 0212 467 33 33      

MERSİS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

pdf-iconTC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Merkezi sicil Kayıt Sistemi Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt sistemi (MERSİS);Türkiye’nin 4 temel veri tabanından birisidir.

MERSİS; MERNİS, UAVT, TAKBİS ile birlikte Türkiye’nin Temel Dört Veri Tabanından biridir.

MERSİS; sanayi, ticaret, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin verilerini, tek çatı altında birleştirebilmektedir:

 • Sermaye şirketleri ve kooperatifler,
 • Şahıs işletmeleri
 • Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri
 • Dernek ve vakıf işletmeleri
 • Esnaf, serbest meslek erbabı,
 • Meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve üst kuruluşları),
 • Kamu kuruluşları ve diğerleri (adi ortaklık, konsorsiyum, depo irtibat bürosu, apartman yöneticiliği v.b.) dahil ülkedeki tüm ekonomik birimlerin kayıtlarının, elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlerinin bu system üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibi için merkezi very kayıt sistemidir.

Uyumsoft tarafından Projenin yaygınlaştırma programı çerçevesinde:

238 TSM’de kayıtlı

1.5+milyon gerçek kişi

1.4+milyon tüzel kişi (şirket-kooperatif)

İşletmenin

 • Kuruluş
 • Şube kuruluş
 • Ana sözleşme değişikliği
 • Rehin – acenta
 • Tasfiye
 • Terkin verileri
 • Tüzel kişiler için;

Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve 6 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni MERSİS numarası, gerçek kişiler için; TC Kimlik Numarası (TCKN) ve 5 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni Mersis numarası ile sisteme aktarıldı.

MERSİS, www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinde uygulamaya alınmıştır.

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

Kamu Yönetişimi Projeleri Kamu Yönetişimi Projeleri
ESBİS -Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi ESBİS -Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi
HKS – Hal Kayıt Sistemi HKS – Hal Kayıt Sistemi
E-fatura E-fatura

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.