i-Dönüşüm Metodolojisi | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

ban-kurumsal-metodoloji

Uyumsoft i-Dönüşüm metodolojisi

Yönetişimin tasarımı

İş modeli tasarımı

 • Tedarik modeli
 • Üretim/Hizmet modeli
 • Gelir modeli
 • Operasyonel Süreç Analizi

Enformatik tasarım

 • Kavramsal Tasarım
 • Mantıksal Tasarım
 •  İşlevsel Tasarım
 • Uygulamalar
 • Entegrasyonlar
 • Uyarlamalar
 • Modifikasyonlar
 • Bilgi Güvenliği

Yönetişimin servisleri

Yönetişimin örgütlenmesi

 • Yerleştirme Projesinin planlanması
 • Proje ekibinin ve yönetiminin teşkili
 • Politikaların belirlenmesi
 • Parametrelerin tanımlanması
 • Kural ve koşulların yerleştirilmesi
 • Raporlama
 • Mantıksal Testler

Yönetişimin sürdürülmesi

 •  Destek
 •  Danışmanlık
 •  Eğitim
 •  Bakım
 •  Ek geliştirme
 •  Denetim

Uyumsoft Kavramsal Çerçeve

 Bilgi Çağı Internet Çağı
 Ağ toplumu networked society Enformasyon Toplumu
e-Devlet Kamu i-Dönüşüm düzenlemeleri ve uygulamaları
MaliMühür/e-İmza,
KEP,
e-Fatura,
e-Arşiv,
e-Defter,
e-İrsaliye,
e-Ödeme,
e-GenelKurul,
MTHS i-Şirket,
BA-BS i-Mutabakatı
 e- elektronik otomasyon i- ICT information & communication technologies,
web, grid ve cloud iş teknolojileri
Sanallaşma Virtualization
Sayısallaşma Digitalization
Bağlanabilirlik Connectivity
Bilişim Enformatik
Bilgi Veri, enformasyon
Bilgisayar, tablet + GSM + tv Yakınsama Convergency
OT/VT + terminal, barcode POS card reader, GSM as karekod reader
Tedarik zinciri diktatörlükleri Matris oluşumlar (ekosistemler, ağlar, projeler)
Pazar Satın Almak Pazar Geliştirmek, Pazar Inşa Etmek
Satıcı Piyasa Egemenliği Alıcı Piyasa Egemenliği – Buyers Market Dominance
İş zekası, business intelligence Pazar Aklı. Market Intelligence. Pazar haklı!
Öngörmek Proactivity Hızlı davranmak, tepki vermek  “Reactivity”
Çekirdek işe odaklanmak Çok-Odaklı Üretim
Anglo-sakson iş kültürü Çok-Kültürlü Yönetim
Small is beautiful! Ölçek Ekonomisinde Kapsam Ekonomisi
Scaleability Economies of Scope in Economies of Scale
Büyüme via Consolidation, M&A Azalarak büyümek.
İleriye/geriye doğru bütünleşme birleştirmek, Defragmention
Innovation Tersine mühendislik Immovation
İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı! İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı!

Geleneksel ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak Planlama) içindeki işlevsellik, genel şirket organizasyon şemasındaki departmansal yapıyı dikkate alan anlayışla, her biri yüzlerce iş sürecini içeren çekirdek modüllere (finans, satış/pazarlama, işgücü, lojistik,… Devamı »

ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir? ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir?

ERP sistemleri, kurumunuzun iskeletinin ana parçalarını oluşturur. Sağlıklı bir yapı için artık bir ihtiyaçtan fazlası haline gelen ERP sistemlerinin seçim süreci, birçok firma için soru işaretleri yaratmaktadır. Değişen sistem ve… Devamı »

ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir? ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yatay işlevsel iş odaklarını, oluşturan maddelerden bazıları şunlardır: Abone Yönetimi Bütçeleme, nakit akış planı ve kar-zarar izleme (üretim, satış/ların maliyeti, iskonto ve iade, stok, satın alma,… Devamı »

ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte” ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte”

İş dünyasının gündemi, kurumsal süreçler kadar, işlemler, normatif, kalitatif değil; kantitatif eylemler, ürün/hizmete göre pazar değil pazara göre ürün/hizmettir. Internet çağında, rekabetçi uyum çabasındaki iş insanlarımız için i-Dönüşüm eksenli kurumsal… Devamı »

ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır! ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır!

ERP sistemleri, artık bir ihtiyaçtan öte, firmalar için rakipleri ile yarışabilmek adına bir zorunluluk haline gelmiştir. ERP projesine başlamak, işletmeniz için alacağınız kararlardan kesinlikle en mühim olanıdır. ERP projelerinin riskleri… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.