Y.K. Başkanı Mesajı | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

Uyumsoft

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Yalnızca teknoloji mi?

Rekabetin tanımı ve iş modelleri değişiyor

“Geleceğe yön vermek DNA’mızda var. Uyumsoft için değişmeyen tek şey, müşterilerini süregiden değişime hazırlamak olacaktır”

Dünya sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde. Bu yüzyılın değişimini domine eden unsur ise, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüştürdüğü enformasyon toplumuna doğru iş dünyasına yönelik düzenlemeler…

Küresel Ağlar, geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca, dünyayı dev bir köye ve tek bir dev pazaryerine dönüştürdü. Endüstri ve Ulaşım Devrimi ile demiryolu, hava, deniz ve kara ulaşım ağlarıyla örülmesi; Medya ve İletişim Devrimi ile telekomünikasyon ve medya ağlarıyla örülmesi; Finans Devrimi ile bankalarla, uluslararası para piyasalarıyla, ödeme sistemleriyle örülmesi vs sağlandı.

Bu yüzyıl ise, Enformasyon Devrimi ile dünyanın Internet ağlarıyla örülmesi sonucu, küreselcilerin merkezden çevreye düzleştirdiği dünyanın, çevreden merkeze küreyelleşmesi belirleyecektir.

Enformasyon Toplumunun gelişme dinamiğini, ICT teknolojisi, enformasyon ve internet şebekeleri ile veri tabanları yönlendirmektedir. Veri artışı, saklanması, erişimi, değişme ve gelişmenin temel kaynağıdır. Enformasyon Toplumu, çok merkezli ve yaygındır. Networking- ağlaşma, kapasite fazlalığı; talebin kıt ve kritikleşmesi, şeffaflık, değer zincirinin İnternete taşınması, tedarik zincirlerinden B2B2C2C ekosistem içi/dışı entegrasyonlara yöneliş, kamunun Internet temelli i-Dönüşüm regülasyonları gündemi belirlemektedir.

İşin başı da, sonu da, artık internettir!

ICT ile desteklenen işletmelerin sınırları genişledi ve cari tedarik zincirleri etrafında yapılanmış iş dinamikleri hızla değişti. Internet, İşi; mekandan, mesafeden, miaddan, ve bunların yol açtığı maliyetlerden büyük ölçüde muaf kıldı. Cari tedarik zincirlerini işlevsizleştirerek, yeni inşa edilecek ekosistemlerin önünü açtı. Bu değişime ayak uydurabilmek, firmaların asal gündemi haline geldi.

Uyumsoft olarak 1996 yılında, küresel rekabet ortamında şirketleri bir adım daha ileri taşıyacak, kurumsal yazılım uygulamalarını geliştirmek üzere yola çıktık. Bugüne kadar, ulusal ve uluslararası hizmet verdiğimiz yüzlerce şirket ve kamu sektöründe, başarılı projelere imza attık. Gelecek 10 yıllık projeksiyonumuzu, bölgesel bir oyuncu olmak üzerine planladık. İstikrarlı bir büyüme grafiği eşliğinde başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, farklı coğrafyalara da taşıyarak, Türkiye’den dünyaya açılan bir “beyin gücü ihracatçısı” olmayı istiyoruz. Bu anlamda, yurtdışı ofislerimize 10 yıl içinde yenilerini ekleyerek, ülkemizden dünyaya bilgi teknolojileri transferinde önemli roller üstleneceğiz.

‘Türkiye’nin Uyumsoft’u’ olarak, 2023 yılında “Uyumsoft” markasını dünyaya yerleştirmeyi hedefliyoruz. Web tabanlı, çok dil seçenekli yazılım uygulamaları, danışmanlığında ve i-Dönüşüm mimarisinde Türkiye’nin dünyadaki markası “Uyumsoft” olacaktır.

Bugüne kadar başarılarımıza ortak olan ve gelecekte ortak olmaya devam edecek, tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza en derin şükranlarımız ile teşekkür ediyoruz. Uyum içinde güçlerimizi birleştirerek, ülkemiz ve dünya ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

Mehmet ÖNDER- Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı

ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir? ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir?

ERP sistemleri, kurumunuzun iskeletinin ana parçalarını oluşturur. Sağlıklı bir yapı için artık bir ihtiyaçtan fazlası haline gelen ERP sistemlerinin seçim süreci, birçok firma için soru işaretleri yaratmaktadır. Değişen sistem ve… Devamı »

ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir? ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yatay işlevsel iş odaklarını, oluşturan maddelerden bazıları şunlardır: Abone Yönetimi Bütçeleme, nakit akış planı ve kar-zarar izleme (üretim, satış/ların maliyeti, iskonto ve iade, stok, satın alma,… Devamı »

ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte” ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte”

İş dünyasının gündemi, kurumsal süreçler kadar, işlemler, normatif, kalitatif değil; kantitatif eylemler, ürün/hizmete göre pazar değil pazara göre ürün/hizmettir. Internet çağında, rekabetçi uyum çabasındaki iş insanlarımız için i-Dönüşüm eksenli kurumsal… Devamı »

ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır! ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır!

ERP sistemleri, artık bir ihtiyaçtan öte, firmalar için rakipleri ile yarışabilmek adına bir zorunluluk haline gelmiştir. ERP projesine başlamak, işletmeniz için alacağınız kararlardan kesinlikle en mühim olanıdır. ERP projelerinin riskleri… Devamı »

Bilişimi işlerine katan işletmeler, kârlarını katlar Bilişimi işlerine katan işletmeler, kârlarını katlar

Var olan pazara yönelik farklılaşma, markalaşma vb çalışmalar, pazar payını, katma değeri artırır. Karlılığı arttırma stratejileri, özellikle KOBİ’ler de, gerektirdiği ARGE, reklam vd bütçelerin kısıtlı olması nedeniyle hayata geçirilememektedir. Halbuki,… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.