Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

Kapasite Planlama ve Çizelgeleme

pdf-iconHİÇBİR KAYNAĞIN ATIL KALMAYACAĞI BİR PLAN

Hammadde girişinden üretime, stok takibinden tedarike her aşamada süreçleri birbiriyle ilişkilendirerek planlar, tek ekrandan yönetir. ürünün geçirdiği tüm aşamaları kayıt altına alır, ürün geçmişlerini denetler. Hata olasılığı yüksek planlama sürecini

otomatize ederek, riskleri en aza indirger. Atıl durumdaki tüm kaynakları, üretime ve tedarik zincirine kazandıran optimum planlama. Çoklu kaynak ve kanal kullanan işletmelerin karmaşık yapısına özgü reçeteler. Planlamalara ilişkin tüm işlemleri kayıt altına alarak geçmişe dönük sorgulama. Yetersiz stok durumunda uyarı vererek işletmenin hafızasını oluşturur. Üretimde birden fazla hammadde ya da yarı mamul kullanılıyorsa, bu bileşenlerin ilişkilerini kurar; hatasız çizelgeler. Hedeflenen ve gerçekleşen planları karşılaştırır, raporlar. Kapasite, tedarik, sipariş, satış, stok, dağıtım, operatör planlama v.d. başlıklarda planları birbiriyle entegre yürütür. Hammadde, insan ve makineyi en verimli şekilde değerlendirir. Senaryo bazlı veri oluşturur, değişkenlerle oynayarak senaryolar yaratabilir, uygulanmakta olan planı bozmadan simülasyon yapar.

Kısıtlı kaynak kullanarak, hedefe en kısa yoldan ulaşımı planlar. Belirlenmiş stok seviyelerinin altına inilen malzemelerde, otomatik uyarı. Ürün bazında farklılık gösteren işlem tipleri, makina kullanım önceliği, işlemler arası geçiş süreleri ve alternatif rota ve makina bilgilerini tanıtarak, karmaşık üretim sürecini birbiriyle entegre eder, tek noktadan planlar. Üretimde, her parçanın geçirdiği farklı işlemler için farklı verimlilik kriterleri tanımlanabilir. İstisnai durumu yönetimi için elle müdahale, basit sürükle–bırak hareketleriyle planda değişiklik yapılabilir. İş bitirme tarihi girilerek, buna gore otomatik plan üretilebilir.

Tedarik ağına, müşterilere, bayilere ya da farklı birimlerdeki kullanıcılara, yetkileri ölçüsünde çizelgeleri görme olanağı tanır.

Stoktaki ürünler üzerinde rezervasyon yapar, teklif satışa dönüştüğünde otomatikman stoktan düşürür. Karmaşık üretim senaryolarını, büyük dağıtım filolarını planlamaktadır. Uyumsoft Kapasite Planlama ve Çizelgeleme tam size göre!

brosurler-kapasite-planlama

FCS KAPASİTE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Standart sürüm

1. Çok seviyeli üretim çizelgeleme desteği

2. Alternatif rota ve ürün ağacı

3. Alternatif makine

4. Sıra bazlı kurulum bilgileri

5. Kalıp kısıtlı üretim

6. Alternatif makina ve önceliklendirme

7. Plan gerçekleşme ve değişiklik

8. Fabrika bazlı vardiya planı

9. Makine bazlı verimlilik değerleri

10. İnteraktif sürükle – bırak tabanlı istisnai durum yönetimi Opsiyonel

11. Kısıtlı hammadde

12. Dinamik MRP

13. Dinamik uyarı sistemi

14. Dinamik ana performans göstergeleri

15. Veri değişim mekanizması

Kapsamlı sürüm

1. Planlama türleri

1.1 Kapasite planlama

1.2 Tedarik ve sipariş planlama

1.3 Satış planlama

1.4 Çizelgeleme

1.5 Stok planlama

1.6 Araç rotalama ve dağıtım planlama

1.7 Hat dengeleme ve operatör planlama

2. Sınırsız makine parkı, aparat tipi

3. Yan ürün desteği

4. Geri al, yenile ve snapshot özelliği

5. Son kullanma tarihi

6. Teklif planlama

7. İstasyon bazlı vardiya planı

8. Senaryo verisi bazlı / gerçek veri bazlı plan

Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk, Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız, Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı, İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik, Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır.

20.yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım.

UYUMSOFT İŞ SİSTEMLERİ İLE KONTROL SİZDE!

Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk. Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız. Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı. İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik. Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım. İmza gerektiren onay ve güvenlik amacıyla ekran girişleri v.b. tüm süreçleri elektronik ortamda sürdüren e-imza sertifikasyonu ile sözleşmelerin imzalanması için uzun kargo ve basılı belge süreçlerinden tasarruf. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma. Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.Üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi. Güvenilirlik, Danışmanlık desteği, Yaygınlık, 7/24 çalışabilme, Web üzerinde entegrasyon, İşlevsel esneklik, Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı, Güncelleme garantisi, Karar desteği vardır. Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım, Güçlü teknoloji, Fiyat avantajı, Kullanıcı kolaylığı, Esnek Raporlama, Dokümantasyon, Log Takibi, Yetkilendirme, Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu kayıt ve raporlama, Çoklu dil seçeneği Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği, Görüntüyü metne dönüştürme, Optik Karakter Tanıma (OCR).

Tagler: , , ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi,  hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up:  İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği  neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.