Performans bireyin başarısıyla ilgilenir.


Satış: 0212 467 33 33      

Performans bireyin başarısıyla ilgilenir.

Değişim ve gelişimin son derece hızlandığı ve bu dönüşümün gerisinde kalanların rekabete direnemediği günümüzde, ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi (İKYS), organizasyonların varlığını güçlendiren en önemli unsurlardan birisi olarak kabul edilir. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri bu çerçevede, şirketlerde bilgi üretimini ve yönetimini oluşturan, bilgi kullanımını ve paylaşımını düzenleyen ve kurumsal yapının oluşmasını hızlandıran önemli unsurlardan birisidir.

harun savsar uyumsoft

Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi Harun Savsar, işletmelerde, verimlilik sistemin üretkenliğiyle ilgiliyken, performans bireyin başarısıyla ilgilenir diyerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Performans, personele verilen işlerin ne ölçüde yerine getirildiği şeklinde tanımlanırken, verimlilik gerçekleşen işten ne kadar çıktı elde edildiğidir. Örneğin, bir çalışan kendine verilen işin yüzde doksanını yapmışsa, performansı yüzde doksandır: fakat bu işten elde edilecek çıktı veya sonuç beklenenin yüzde sekseni ise, verimliliği yüzde seksen demektir. Şirket yapısına uygun olarak belirlenecek performans değerlendirme sistemleri ile personelin söz konusu fonksiyonları değerlendirilerek, verimlilik ve yetenekleri doğrultusunda gelişimi sağlanır. Performans: hedef ve yetkinlik başlıkları altında değerlendirilmekte olup, personele şirket politika ve stratejileri doğrultusunda verilen hedefler ve yetkinliklerinin değerlendirildiği sistemler ile gerçekleştirilir.

Motivasyon, verimliliğin en önemli fonksiyonlarından birisidir

Verimlilik, çalışanların performansını ve çalışma şartlarını geliştiren tekniklerle artırılabilir. Bu teknikler, çalışanları daha iyi ve daha verimli çalışmaya özendirir. Verimliliği etkileyen fonksiyonlara baktığımızda, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanması ve motivasyonun artırılması olarak değerlendirebilir. Motivasyon, verimliliğin en önemli fonksiyonlarından birisidir. Birey amaçları ile örgüt amaçlarının uyumlaştırılması, verimlilik için gerekli davranışları başlatan bir kuvvet olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak öncelik, verimliliği artırmaya yönelik fonksiyonların hayata geçirilmesi olmalıdır. Performans değerlendirme sistemlerine ilave olarak, verimliliğin sonuçları ayrıca değerlendirilmelidir ve etkin bir sistem oluşturmak için performans ölçümleri ile karşılaştırılmalıdır.

İKYS’nin, işletmedeki verimlilik ve performansa etkisi nedir?

İKYS’nin verimlilik ve performansa en önemli etkisi, bir veri tabanının oluşturulup, personelin değişik kriterlerle değerlendirilmesi, standartların oluşturulması ve hangi personelin hangi alanda etkin olduğunun ölçülmesidir. Personelin etkin olamadığı ve verimliliğin düşük olduğu alanlar ve giderilmesi için nasıl bir yol izleneceği etkin metotlar ile belirlenebilir. Personelin gelişimini ve motivasyonunu artıracak bu tür yöntemlere, ancak İKYS ile daha hızlı ve daha etkin çözümler üretilebilir. Performans ve verimliliğe ilişkin oluşturulan tüm süreçlerin, her aşamasında personelin de yer alması, işi sahiplenmesini ve verimliliğini artırmasını sağlayacaktır. Gerek şirket politika ve stratejilerinden haberdar olması, gerekse verilen hedeflerin birlikte belirlenip sonuçlarının değerlendirilmesi, performansın artırılması için en önemli unsurlardır. Bu sürecin belirlenmesi, takibi ve raporlanması, ancak elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Bilindiği üzere, verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de, motivasyon ilişkisidir. Motivasyonun artırılması da, ancak personel beklentilerinin karşılanması ile gerçekleştirilebilir. Bu beklentiler, kariyer, eğitim, dengeli ücret dağılımı ve çalışma ortamının iyileştirilmesi vb. olarak sıralanabilir. İKYS’lerde bu beklentilere ilişkin oluşturulan modüller ile süreçler, ayrıntılı olarak belirlenip, takibi sağlanabilir.

İşletmeler, Uyumsoft İKYS’ni neden tercih etmelidir

‘İşletmeler, Uyumsoft İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini neden tercih edilmelidir’ diyerek sözlerini sürdüren Harun Savsar, Uyumsoft İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) hakkında şunları kaydetti:

Uyumsoft İKYS İnsan kaynakları süreçlerini uçtan uca, tüm boyutları ile karşılayacak nitelikte kapsamlı ve modüler bir yapı ile hazırlanmıştır.

WEB tabanlı uzaktan erişime imkân vererek, uygulamalar içerisinde oluşturulan onay süreçlerinin SMS veya e-posta yoluyla gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Uyumsoft İKYS içerisindeki modüller, iş akışları ile uyumlu bir yapıda hazırlanmış olup, zengin veri havuzuyla müşterilerine kullanım kolaylığı sunmaktadır. Ayrıca, farklı uygulamalar ile entegrasyon imkanı sunarak, PDKS veya ERP gibi sistemler ile bilgi alışverişi olmaktadır. Şirketlerin başlıca sorunlarından birisi olan, adil ve eşitlikçi bir ücret dağılımı konusunda, kapsamlı bir iş değerleme ve ücret yönetim modülü vardır, ücret belirleme sürecini tüm boyutları ile yapılandırma imkanı sunmaktadır.

Performans yönetimi konusunda 360 derece yetkinlik değerlendirmesi ve Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile hem yetkinliğe, hem de hedeflere yönelik performans değerlendirme çözümleri sunmaktadır.

Bulut (Cloud) seçeneği sunarak, server, veri tabanı, güvenlik ve raporlama gibi program maliyetlerini ortadan kaldırarak daha güvenli bir altyapı sunulmaktadır.

Uyumsoft’un yerel bir yazılım olması nedeniyle, şirketlere özel projeler gerçekleştirmesi tercih konusunda önemli faktörler olarak değerlendirilmelidir.

Bulut (Cloud) Uygulaması Nedir?

Bulut (Cloud): Bilgi teknoloji firmalarının geliştirdikleri programları, internet üzerinden bir servis hizmeti olarak sunması şeklinde tanımlanabilir. WEB ortamında açılan programlar, müşterilerin kullanımına, geliştirmesine ve depolamasına imkan sağlamaktadır.

Aslında hepimiz, Bulut (Cloud) uygulamasını bir şekilde kullanıyoruz. Bugün sosyal medya diye tabir ettiğimiz facebook, twiter gibi programların yanı sıra, gmail, hotmail gibi mesajlaşma programları bu şekilde hizmet sunmaktadır.

Firmalara maliyet, performans ve güvenlik avantajı sunan bu yapıda, sunucunun yetersiz kalması veya kilitlenmesi gibi problemler yaşanmaz. Ayrıca, donanımsal, yazılımsal ve bakım ihtiyaçlarını ortadan kaldıracağı için ciddi bir maliyet avantajı sunulmaktadır.

Şirketlerin önemle üzerinde durması gereken hususlardan bir tanesi de, bilgi güvenliği ve yedekleme sorunudur. Cloud uygulamalarında bu sorunlar, hosting hizmeti veren IT şirketleri tarafından karşılandığı için herhangi bir problem yaşanmayacaktır.

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

Türkiye’nin en büyük OSB’si,  Uyumsoft ERP’yi seçti Türkiye’nin en büyük OSB’si, Uyumsoft ERP’yi seçti
Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi,  hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP Kurumsal check-up:  İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
ERP’nin,  kuruma özgü işlevselliği karşılama oranı nedir? ERP’nin, kuruma özgü işlevselliği karşılama oranı nedir?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.