Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

İşler Takipte

İş dünyasının gündemi: kurumsal süreçler kadar işlemler, normatif, kalitatif değil, kantitatif eylemler… ürün/hizmete göre pazar değil, pazara göre ürün/hizmet!

Türkiye’nin İş Dünyasının i-Dönüşümünü hedefleyen uygulamaları

makale-i-donusum

Kamusal i-Dönüşüm düzenlemeleri

 • MERSİS Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
 • ESBİS Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi
 • HKS Hal Kayıt Sistemi
 • TİKAS Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi
 • ARGE Merkezleri Portalı
 • e-Fatura
 • e-Defter
 • e-Arşiv
 • e-Ödeme
 • e-Bilet
 • e-İrsaliye
 • e-GenelKurul
 • MTSA i-Şirket
 • İ-Mutabakat
 • d.

Internet Çağında, rekabetçi uyum çabasındaki iş insanlarımız için i-Dönüşüm eksenli kurumsal iş sistemlerinin yerleştirilmesi ve sürdürülmesi en görev-kritik konu olmuştur.

Türkiye iş dünyası, yeni pazarlara açılarak pazarlarını çeşitlendirecek, yeni iş fırsatlarını değerlendirerek yeni pazarlar inşa edecekse; i-Dönüşüm eksenli iş sistemleri şarttır.

ICT enformasyon ve iletişim teknolojileri, merkezi güçlerin düzleştirip küreselleştirdiği dünyayı yerelden küresele, küreselden yerele binlerce pazaryerine dönüştürmüştür.

İş dünyasını küreyelleştiren merkezkaç güçlerin önünü açmıştır…

Küreyelleşen iş dünyasında artık, “İş’in Aslı Yönetişim!”dir: “Yönetim + İletişim + Bilişim” teknolojilerini işle örtüştüren enformatik iş sistemleridir.

Yeni Türkiye’nin iş dünyasının ticari verisi ve bilgisi de, en az diğer verileri ve bilgileri kadar stratejik önemde ve değerdedir!

Uyumsoft; tüm resmi ve özel kurumların iş/görev alanlarını bütünleştiren i-Dönüşüm uygulamaları ve servisleri adresidir.

Tagler: 

Şunlara Göz Atın

İşler iyi giderken bütçe akla gelmiyor, İşler ne zaman kötüye gidiyor bütçenin önemi ortaya çıkıyor İşler iyi giderken bütçe akla gelmiyor, İşler ne zaman kötüye gidiyor bütçenin önemi ortaya çıkıyor
Uyumsoft, Kanal Ekonomi’ de yayınlanan Yeşil Ekonomi ye konuk oldu Uyumsoft, Kanal Ekonomi’ de yayınlanan Yeşil Ekonomi ye konuk oldu
Uyumsoft, 16.MÜSİAD 2016 Fuarı’na katılıyor Uyumsoft, 16.MÜSİAD 2016 Fuarı’na katılıyor
Uyumsoft web ERP ve i-Dönüşüm Sertifikaları sahiplerini buldu Uyumsoft web ERP ve i-Dönüşüm Sertifikaları sahiplerini buldu

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.