Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

İş Dünyası Yönetişimi

makale-yonetisim

İş dünyasının yönet”iş”iminin güvenliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği

1)  İş dünyasının yönet”iş”iminin güvenliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği,   yerli ve milli çerçevede ele alınmalıdır…

Bir ülkenin ekonomik verisi, iş dünyasında oluşan verileri, kozmik veri ve bilgileri kadar stratejik ve mahremdir;  güvenliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği yerli ve milli çerçevede ele alınmalıdır…

Bizi hedeflerimize ulaştıracak,  “iş” yapma yeteneğimizi arttıracak yönet”iş”im platformu nasıl bir şey olmalıdır?

Ölçütleri ve ölçekleri şunlardır:

 •        teknoloji, web framework,
 •        işlevsellik, ekosistem bazlı B2B, Enterprise Information Portal (EIP),
 •        kurumsal yaşama uygunluk, kolay kullanılır öğrenilebilir olmak,
 •        değiştirilebilir ve uyarlanabilir olmak,
 •        nihai olarak iş uygulamaları bu ülkenin insanlarının bilgi, görgü, birikim ve becerisine dayanmalıdır;

“bu ülkede kalıcı” elimizin altında, burada olmalıdır;

cesaretle bizim insanlarımız hakim olmalıdır;

hem de bir markaya bağımlı değil, dünyanın yaygın kullanılan araç ve teknolojilerine dost olmalıdır!

2) Bilişim ne iştir?

ICT bugün;

iş yapmanın tüm bu alanlarında süreçlerin işlerliğini kolaylaştıran destek ve hizmetlerin mediatörüdür; süreçleri uyumlu ve uzlaşık, güvenilir ve izlenebilir kılan teknolojilerin yerleştirilmesi ve idamesidir.

ICT adı altında;

 • konseptler,
 • teknolojiler,
 • metodolojiler,
 • standartlar,
 • uygulamalar ve

tüm bunları geliştiren, tanımlayan, sertifikalandıran, eğiten, sunan, sürdüren kurumlardan oluşan, bilim ve teknoloji tarihinde hiç görülmemiş, inanılmaz karmaşık ve değişken kaygan bir zemin vardır.

ICT Bilişim”in sağladığı potansiyel ve imkanlarla yaratılan virtual ürün ve hizmetlerle bunların dönüştürdüğü iş modelleri, hayatı her gün alt üst etmekte, aynı anda hem basitleştirip kolaylaştırmakta, hem de karmaşıklaştırıp zorlaştırmaktadır.

3) İş yapmak;

 •          üretene üretmek (tedarik etmek),
 •          üretmek,
 •          üretileni satın alıp, depolayıp dağıtmak,
 •          dağıtıcının/üreticinin sattığını, dükkanında nihai tüketiciye satmak,
 •          tüketileni (atık) geri dönüşüm, telafi, bertaraf etmek

tüm bu tedarik, üretim, pazarlama, satış ve bertaraf süreçlerinin ekosistemler bazında işlerliğini, izlenebilirliğini kolaylaştıran sağlayan destek ve hizmetleri sağlamaktır.

İş dünyasının geleneksel kısıtları bir bir ortadan kalkarken,  fikirden girişime ve pazara giden yol radikal bir şekilde kısalmaktadır.  İş artık ekosistem bazında yönetilmek zorundadır. İşletme içinden kafayı kaldırıp işletme dışındaki iş geliştirme faaliyetine odaklanmak gerekmektedir.  İş yapmak artık, pazarda öne çıkmak, farklılaşmak, markalaşmak gibi süreçlerden önce, büyük ölçüde pazarı inşa etmekten başlamaktadır.

Pazarın hiçbir zaman tek başına inşa edilemeyeceği paradigması da sarsılmakta ve tek başına da pazar inşa etmenin alternatif mecraları yaygınlaşmaktadır.  Etkinlik bazlı pazarlama -bir pazar inşa platformu olarak- giderek geleneksel pazarlama faaliyetinin tayin edici öncülü haline gelmektedir.

Özet olarak artık,“işin aslı yönetişim”

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.