İnşaat Erp | uyumsoft.com


Satış: 0212 467 33 33      

Uyumsoft İnşaat ERP
İnşaat ERP

 1. Devam eden kaç projem var?
 2. Bu projelerin sözleşme bedelleri nedir?
 3. Bu projeler bugün hangi aşamada ?
 4. Hangi projede en son hangi işveren/altyüklenici hakediş yapıldı, bunun ne kadarı tahsil edildi/ödendi ?
 5. Hangi işte hangi sözleşmelerim var , bu sözleşmelerin gerçekleşmeleri nedir?
 6. Süresi uzayan ve/veya kapsamı değişen sözleşmeler nelerdir, neler değişti?
 7. Projenin planlanan / gerçekleşen bütçesi nedir, sapmalar ?
 8. Projeler bazındaki imalat pozlarımın birim fiyatları nelerdir ?
 9. Bugüne kadarki gerçekleştirilen projelerin tiplerine göre özet ve detaylı birim maliyetleri nelerdir ?
 10. Hangi işlere, hangi kapsamda ne fiyat verdik ?
 11. Aldığımız ve alamadığımız işler nelerdir ?
 12. İstenen tarih aralığındaki gelir/ gider planlaması nedir ?
 13. Proje yöneticisinin onayını bekleyen konular nelerdir ? (malzeme onayı, hakediş onayı, sözleşme onayı vs)

Bir yapım yöneticisinin / firma sahibi olarak, yapım faaliyetlerinizle ilgili olarak bu soruların doğru cevaplarını hep merak etmişsinizdir.

İnşaat ERP ile Sorularınıza Yanıt Bulun

Hiçbir çalışanınıza muhtaç olmadan bu bilgilere kendi bilgisayarınızla, akıllı telefonunuzla ve/veya tabletinizle internet bağlantısı olan her yerden bu soruların yanıtlarını almak için en uygun çözüm Uyumsoft İnşaat ERP dir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemi gereği firmanın tüm faaliyetleri bütünleşik bir yapıda izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Bu yapı, hemen hemen tüm yazılımlarda aynı iken Uyumsoft İnşaat ERP nin farkı nedir  ?

Uyumsoft İnşaat ERP – Bizim yapım Süreçleri için geliştirdiğimiz Proje Yönetim Modülü’ nün kurgusu tamamen PMI Standartlarında ve Türk İnşaat Sektörü dinamiklerine, sahadaki uygulamalarına, sektörde çalışanların çalışma biçimlerine uygun hale getirilmiştir.

Uluslararası standartlara göre yapım sektöründe yapılması gerekenler modülün içine uygun bir biçimde yerleştirilmiş olup, çalışanlara ilave yükler getirmemektedir. Sektörde çalışan gerek saha ve gerekse ofis çalışanları sadece yaptıkları iş süreçlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirmektedir. Bu sayede de inşaat erp ile beraber firmanın sahip olması gereken bilgi birikimi veri tabanında kayıt altına alınmaktadır.

Uyumsoft İnşaat ERP ile Yapım Sektörüne Sistem ve Düzen Getirin!

Uyumsoft İnşaat ERP olarak yapım sektörüne sadece bir Proje Yönetim Modülü uygulaması gerçekleştirmedik, bir sistem, bir düzen geliştirmekteyiz.

Sektör çok dinamik bir yapıya sahip olduğu için yurt dışı uygulamaları aynen alıp sektöre uyarlanmaya kalkıldığında projenin gerçekleştirilmesi sırasında ciddi sıkıntılar oluşmakta ve bir müddet sonra sistem yapım tarafında çökebilmektedir. Ya da etkin olarak kullanılamamaktadır.

Uyumsoft olarak, Kurumsal İş Sistemleri adına yapmış olduğumuz başarılı çalışmalardaki performansı yakalamak için yapım sektörü içinden gelen tecrübeyi sistemimize entegre ettik.

Uyumsoft İnşaat ERP,  yapım sektörü faaliyetleri açısından incelenirse, yapım faaliyetleri ile firmanın diğer iş süreçlerinin entegre olarak çalıştığı, gerekirse mobil cihazlarla sahadan yerinde bilgi girişi yapılabilen, firma sahibinden değişik kademelerdeki yöneticilerine kadar herkesin yetkisi dahilinde çeşitli sorularına cevaplar alabildiği ve zaman içinde sistemin oturması ile firmanın tüm yapım projelerinde aynı dilin konuşulduğu, firmanın iş yapış biçimini tüm projelerine aktarabildiği bir sistematik yapıdır.

Uyumsoft İnşaat ERP, Proje Yapım Modülü ile neler yapılabileceği ana hatları ile aşağıdadır:

Teklif Yönetimi Gerek piyasadan alınan teklifleri, gerek işverenlere sunulan teklifleri veritabanında saklayarak istendiği zaman sorgulama şansı olmaktadır.
Sözleşme Yönetimi Tüm işveren ve altyüklenici sözleşmelerine hakim olma şansı bulunmaktadır. Ayrıca, sözleşme revizyonları da yapılabilmekte, gerekçeleri proje, tutanak vs. ilgili kayda eklenebildiğinden yetkisi olan bir yönetici sözleşmenin tüm değişimini gerekçeleri ile birlikte izleyebilmektedir. Bu en çok kesin hesap aşamasında faydasını göstermektedir.
Hakediş Yönetimi Hakedişler, çok kısa bir sürede hazırlanabilmekte, yeşil defter icmal sayfasının excel ortamından aktarılabilme özelliği nedeni ile şantiyedeki ekiplere ilave yük getirmemekte, bu sayede de direnç oluşmasının önüne geçmektedir.
Zaman Yönetimi Ms Project veya Primavera gibi iş programı hazırlanan ortamlarla bilgi alışverişi yapabileceği gibi yazılımın içerdiği modül ile sözleşmeleri yapısına paralel iş programı da yapılabilmekte, hakedişlerin güncellenmesi ile birlikte entegre olarak güncellenebilmektedir.
İzleme ve Raporlama Firmanın oluşturduğu kurguya göre standart yeşil defter, hakediş, sözleşme, teklif, bütçe – fiili karşılaştırma raporları alınabildiği gibi, firmanın kendi raporlarını da oluşturabilmesi mümkündür.
Maliyet Kontrol Firmaya özgü ve yapım yönetimi prensiplerine uygun bir “Yapım Bütçesi” kırılımı ile, muhasebeleşen her kayıt, yapım tarafında da istenen kırılıma atanarak planlanan – gerçekleşen maliyet kontrolü yapılabilmektedir.
İmalat Kalite Kontrolü İmalatların, sözleşmeler, teknik şartnameler, fen ve sanat kurallarına uygunluğunun izlenerek raporlandığı çalışma ile istenen kaliyete ulaşıldığının kontrolünü çok rahat bir şekilde yapabilmektedir.
Doküman Yönetimi Bilgi girilebilen ekranlarda, konu ile ilgili bir dökümanı, projeyi, faturayı vs. her türlü dökümanı ekleme şansı bulunmaktadır.
Yapı Modelleme Sistemi ile Entegrasyon REVIT ile yapılan 3 boyutlu tasarımlardan oluşturulacak metrajların mevcut projelerle entegrasyonu yapılabilmektedir. Bu sayede metraj revizyonu kolayca yapılabilmekte ve güncel olmaktadır.

Yukarıda bahsedilenler sadece sistemin ana hatlarına ait çok genel bilgilerdir ve sadece literatüre göre oluşturulmamış olup sektörün ihtiyacına göre geliştirilmiştir.

Uyumsoft İnşaat ERP nin farkı ;sadece bir yazılım değil, yazılım + sistem oluşudur.

ERP, CRM, HRM BT Projeleri Yönetimi hangi aşamalardan oluşur? ERP, CRM, HRM BT Projeleri Yönetimi hangi aşamalardan oluşur?

Proje yönetim süreci şu aşamalardan oluşur. Hazırlık: Projeye, ilgili tüm birimlerden sorumluların katıldığı koordinasyon toplantısıyla başlanır. Proje ekipleri oluşturulur ve proje planı hazırlanır. Analiz: Şirketin iş süreçleri analiz edilerek ihtiyaçları… Devamı »

İş’in Aslı Yönetişim! İş’in Aslı Yönetişim!

Karın kaynağı, çoktan beri (Zara’dan beri diyebiliriz); “en”ler, mükemmelleştirmeci faklılaşmalar (markalaşma, cilalı imaj, etc.) değildir; hız, makul fiyat ve response’ta esnekliktir. “İş”in Aslı Yönetişim!”… Yönetişim = yönetim + iletişim +… Devamı »

İş uygulamaları tedarikinde aranacak, ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği ve imkanları nasıl olmalıdır? İş uygulamaları tedarikinde aranacak, ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği ve imkanları nasıl olmalıdır?

-Tüm grup şirketleri ve çalışanlarının da katılımı ile iş ortaklarınızın v.d. paydaşlarınızın taleplerini karşılayacak şekilde, enformatik sisteminize uyarlanması, -Sistematik ve planlı hizmet iyileştirme ve iş geliştirme danışmanlığı -Tüm çalışanlarınıza ve… Devamı »

ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği tedarikinde kritik nokta nedir? ERP, SCM, CRM, B2B işlevselliği tedarikinde kritik nokta nedir?

Türünün en iyilerinin eklektik yığını mı, yoksa tek noktadan bütünleşik bileşen mimarisi mi? 360º single point sourcing (Best Of Breed vs. Integrated Systems) Bir enformatik iş sisteminin, tüm bileşenleri, tek… Devamı »

İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı! İş teknolojinizi, elektronikten internete değiştirme zamanı!

Geleneksel ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak Planlama) içindeki işlevsellik, genel şirket organizasyon şemasındaki departmansal yapıyı dikkate alan anlayışla, her biri yüzlerce iş sürecini içeren çekirdek modüllere (finans, satış/pazarlama, işgücü, lojistik,… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.