İK İşgücü Yönetimi | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

İK İşgücü Yönetimi

pdf-iconRekabetçi girişimleri, katma değerin kaynağı verimli çalışanlar oluşturur.

İŞE ALIMDAN EMEKLİLİĞE…

Onların verimliliğini artırmak, kurumsal verimliliğe doğrudan yansır. Dinamik örgütlenme esnekliği. İşgücünün etkin yönetiminde hızlı ve hatasız idari süreçler: bütçe, sigorta, maaş, izin, mesai, borç verilerinin merkezi yönetimi. İç müşteri memnuniyetini sağlayacak; kapsamlı eğitim, ölçümlenebilir gerçekçi performans analizleri, kariyer ve ücret planlama, iş değerleme yönetimi. Kurumların iç müşterileri olan çalışanları, en önemli marka elçileridir. Kurumsal ve bireysel gelişimi destekleyen kurumların ihtiyaçlarına gore yapılandırılabilen, işe alımdan emekliliğe işgücü yönetiminin tüm aşamalarını kapsayan ‘tam size göre’ dünya standartlarında bir altyapı. Çalışanların verimliliğini, etkinliğini, performansını, işletmeye olan katkısını izlemeye ve denetlemeye olanak tanıyarak, çalışanlara yapılan ve yapılacak olan yatırımların etkin yönetimi.

brosurler-IK

İK İŞGÜCÜ YÖNETİMİ’nin 3 KATMANI

 1. Organizasyon
 2. İş Analizi
 3. Sicil

İnsan Kaynakları ile ilgili tüm verileri, kurulan organizasyon yapısına bindirerek, anlık izleme sağlar; idari yapıdaki değişikliklerin doğurabileceği sonuçlar öngürülebilir olur. İş analizi ile çalışanların mevcut profile derinlemesine incelenir, sorunları tespit edip gelecek stratejilerine dayanak teşkil edecek ipuçları elde edilir. İnsan Kaynakları birimlerinin; kayıt, kırtasiye ve bürokrasi yükü fazlaca olan iş süreçlerini kolaylaştırır, Çalışanın işletme içindeki konumu ve fonksiyonunu tanımlayarak bir çalışana ilişkin yüzlerce veriyi bir arada tutar, işlem yapma hızını, işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığını artırır.

İK İŞ GÜCÜ YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ

 • OrganizasyonŞeması: Kurumun hiyerarşik yapısını belirler. Sayısal bir kısıtlama yoktur. Alternatif organizasyon şemaları tasarlanarak simülasyonlar ile grup şirketler dahil, tüm birimler ve kademeler arasındaki geçişler, kariyer planlamaları ve terfiler tek bir şemada izlenir.
 • İşAnalizi: “İşe gore adam!” İşle ilgili tüm detay: işin standartları; adayın uygunluğu, eğitim ihtiyacı ve kadro boşaldığında veya yeni kadrolar ihdas edildiğinde, işin nitelikleri esas alınarak terfi ve işe alma işlemleri.
 • İşe Alma: İlan şablonları, bütçeleri ve verimlilikleri, başvuru takibi. Referans araştırması, işe hazırlık formu, oryantasyon süreçleri.
 • İşleri aksatmadan işe alım ihtiyaçlarının belirlenip takibini kolaylaştırır. Boş kadrolar için ilan bütçeleri izlenir verimlilikleri ölçülür. Başvurular, şirketin internet sitesinden ya da kariyer sitelerinden de alınır. Başvuru numarası verilerek, hem şirket profesyonelleri, hem de aday tarafından başvurunun takibi sağlanır.
 • KariyerPlanlama: Çalışanların bireysel gelişim planları ve kariyer beklentileri doğrultusunda atılması gereken adımlar, kariyer hedefleri, tüm alt kırılımları ile izlenir. Kritik işler ve kritik yöneticiler yedekleme, yetenek havuzları, potansiyel yöneticiler için özel programlar.
 • Sınav, Anket, Test: Değerlendirme parametreleri, puanlama ve analiz Yetkinlik ve Hedef bazlı Performans Yönetimi. BSC Balanced Scorecard yöntemiyle360º Performans Değerlendirme. İş Değerleme ve Ücret Analizi İşin, personelin işe uygunluğunun ve performansının puanı ve sector ücretleri karşılaştırması parametreleri esas alınarak yürütülür. İşlerin sayısallaştırılarak ücretlerin, adil ve piyasaya gore dengeli hale getirilmesini hedefler. Sistemin argümanları açıklanarak ücretle ilgili tartışmaların düzgün ve sınırları belli bir zeminde yapılması sağlanır. Çeşitli ücret senaryoları yazılarak, sonuçları itibarı ile işletmenin şartlarına en uygun olanı seçilir. Uyumsoft İnsanKaynakları Yönetimi sisteminde,bir çalışana ilişkin yüzlerce veri,birarada tutulabilir.
 • Ücret Yönetimi : İşe, birbirlerine ve piyasa koşullarına gore ücret tayini.Aylık, günlük, saatlik, brüt, net çalışma, ek ödemeve kesintiler, aylık puantajlar periyodik kazanç ve kesintiler otomatik hesaplanır. Ücret ve ek ödemelerin bankalara transferi. Özel sigorta, bireysel emeklilik, askerlik borçlanması, icra ve nafaka ödemeleri, taksitli borç, vizite, ikramiye uygulamaları. Ücret artış dönemlerinde parametrelere göre, toplu değiştirilir.Proje bitiminde tüm kadronun başka bir projeye transferi. Yasal ve özel raporlar, tarih aralığına gore ihbar ve kıdem tazminatları ve simülasyonlar.
 • Sicil Takibi: Çalışanlarla ilgili kritik olayların personel günlüğünde kaydı. Tekil (unique) birsicil numarası, zimmet,kurumsal hafıza (personelgünlüğü), akrabalık bağları, sağlık sorunları, vizite kayıtları, özel sigorta ve bireysel emeklilik uygulamaları.
 • Ödül ve Cezalar:  Kategorize, sebepler, kurallar, ücretlere yansıma. Devamsızlık ve Geç Gelme–Erken Ayrılma – kategorize, sebepler.
 • EğitimTakibi: Dönemsel eğitim ve bütçe hedefleri, yetkinlikler bazında eğitim ihtiyacı, eğitim kurumları, eğitmenler, eğitimler, bütçeleri, eğitim salonları, ekipmanlar değerlendirme parametreleri, puanlama.
 • İzin Takibi: Yıllık, mazeret, ücretsiz, raporluluk, kanuni izin takibi, planlama, hakediş cetveli işletmeye has uygulamalar ve limitler.
 • İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği: Sağlık kartına; parametrik, detaylı, toplu, periyodik muayene, hastane ve doktor, ilaç, sağlık hizmetleri takibi.
 • İş Kazaları: Organ, kaza türü, hasar unsurları, detaylı kanuni bildirimler ile istatistiki raporlama.
 • Malzeme Dağıtımı: İş güvenliği koruyucu malzemeleri, personel ölçülerine gore detaylı dağıtım listeleri.
 • İş Seyahatleri: Seyahatler ve türleri, giderler ile katılanlar v.d. detay.
 • Personel Servisleri: Araçlar, güzergahlar, duraklar, sürücüler, gecikmeler, aksamalar v.d. detay.
 • Evrak: Personele ait görevlerine gore getirilmesi gereken evrak.

UYUMSOFT İŞ SİSTEMLERİ İLE KONTROL SİZDE!

 Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk. Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız. Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı. İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik. Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım. İmza gerektiren onay ve güvenlik amacıyla ekran girişleri v.b. tüm süreçleri elektronik ortamda sürdüren e-imza sertifikasyonu ile sözleşmelerin imzalanması için uzun kargo ve basılı belge süreçlerinden tasarruf. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma. Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.Üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi. Güvenilirlik, Danışmanlık desteği, Yaygınlık, 7/24 çalışabilme, Web üzerinde entegrasyon, İşlevsel esneklik, Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı, Güncelleme garantisi, Karar desteği vardır. Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım, Güçlü teknoloji, Fiyat avantajı, Kullanıcı kolaylığı, Esnek Raporlama, Dokümantasyon, Log Takibi, Yetkilendirme, Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu kayıt ve raporlama, Çoklu dil seçeneği Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği, Görüntüyü metne dönüştürme, Optik Karakter Tanıma (OCR).

Tagler: , , , ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.