Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

GAYRİMENKUL YÖNETİM SİSTEMİ

360 derece Gayrimenkul Yönetimi…

Bankalar, vakıflar v.d. kurum ve şahısların yüklü miktarda gayrimenkul cüzdanlarının, yoğun kiralama faaliyeti bulunan alışveriş ve iş merkezlerinin, GYO’ların gayrimenkul geliştirme yatırımlarının ve devre mülk, emeklilere kaplıca köyü, huzurevi tesisleri yönetiminin, kamu-sivil yurt, yerleşke, kışla, lojman sitelerinin, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm, mezarlık v.b. projelerinin, kiralama, kullandırma, yasal süreçlerinin tek bir sistem üzerinden takibidir. Çok sayıda taşınmazın gelir–giderinin, yasal süreçlerinin takibinde zorluk yaşayan tüm şirket ve şahısların iş yükünü hafifletir, birbirinden ayrı Işleyen süreçlerin yarattığı karmaşaya son verir. Tüm süreçleri, verimli ve etkin bir iş ortamı tesis ederek, tek bir sistem üzerinden takip eder, olası sıkıntıları önler. Taşınmaz sabit varlıklarla ilgili; ödemeler, tahsilatlar, resmi işlemler, ekspertiz raporları, gelir-gider ve sicil kayıtları tek bir system üzerindedir. Taşınmazları; tapu geçmişlerini, gelirlerini sorgulayarak, tüm ilişkileri ile birlikte geçmişe dönük raporlamak. Kira hesaplaması ve artışlarını, tüm değişiklikleri otomatik muhasebeleştirmek. Emsal karşılaştırma, maliyet yöntemlerine göre değerleme. Gecikmeli tahsilatların azalması, aidatların düzenli toplanması, sözleşme  yenilemelerinin zamanında yapılması, olası cezai ödemelerin önüne geçilmesi gibi kazanımlar varlıkların toplam getirisini arttırır. Risk ve maliyetler azalır. Varlıkların ve ilişkilerinin artmasına parallel olarak ölçeklenebilir bir sistemdir. Gecikmeli tahsilatlar son bulur, aidatlar düzenli toplanır, sözleşme yenilemeleri zamanında yapılır, olası cezai ödemelerin önüne geçilir. Bu kazanımlar sayesinde, varlıkların toplam getirisi artar. Risk ve maliyetler azalır. Gayrimenkullerin tapu geçmişleri, elde edilen gelirleri sorgulanır. Kira hesaplaması ve artışları otomatik olarak gerçekleştirilir.

Tüm değişiklikler eşzamanlı olarak muhasebe sistemine yansıtılır. Emsal karşılaştırma, maliyet yaklaşımı gibi farklı yöntemlere gore değerleme yapılır.

brosurler-gayrimenkul-yonetimi

BİLEŞENLERİ

Sicil Takibi: Sicil kartları, imar bilgileri, sözleşmeler, yönetim kurulu kararları takibi.

Gelir Takibi: Kiralar, teminatlar, gecikme faizleri, kefil bilgileri takibi.

Gider Takibi: Gider kayıtları, elektrik, su v.b. ödemeler, bakım – onarım harcamaları takibi.

Ekspertizler: Ekspertiz raporlarının kayıt altına alınması vegeçmişe yönelik olarak takibi.

Satış Yönetimi: İhaleler, toplu ve bireysel satış süreçleri takibi.

HukukYönetimi: Davalar, resmi işlemler takibi.

Devre mülk yönetimi: Satış, kiralama ve dönem kullanım takibi. Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, AR-GE merkezi yönetimi: Ar-Ge merkezi sorumlusu, atanacak değerlendirme komisyonu üyesi ve hakemi seçimi, iletişimi (SMS, eposta); Ar-Ge Merkezleri hakkında görsel online bilgi; Ar-Ge merkezinde yürütülen projeleri, bu projelerde yer alan cihazlar, ICT donanımları ve lisansları, patentler, personel bilgileri ve görev süreleri, yapılması gereken iş ve işlem önerileri, faaliyet-ara raporlar, SGK ve muhtasar beyannameler, izlenir. Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk, Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız, Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı, İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik, Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı.Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına gore yapılandırılır.

20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, sistem çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımdır.

 pdf-icon

Tagler: 

Şunlara Göz Atın

Deniz GYO, ERP’de Uyumsoft’u seçti Deniz GYO, ERP’de Uyumsoft’u seçti

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.