Uyumsoft ERP İş Sistemleri | Uyumsoft


Satış: 0212 467 33 33      

ERP İş Sistemleri

pdf-icon

İnternet Çağında iş süreçlerinizi, Dünya standartlarında yönetin! 

En temel rekabet aracınız: Yönetişim Uygulama Yazılımları Finans Sabit Kıymetler Dış Ticaret Tedarik ve Satış Üretim Kalite Malzeme ve Depo Bordrolama İşiniz ne olursa olsun; Yerel-küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. Üretimde kalitede  kusursuzluk, Ekosisteminizle iletişim ve erişimde hız, Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı, İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik, Dünya standartlarında izlenebilir süreçler Ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yatırım.

 “HIZLA TAMAMLANAN İŞLER”

Uyumsoft projelerinin %60’ı 6 ayda tamamlandı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20 yıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım.

Uyumsoft  ERP KURUMSAL İŞ SİSTEMLERİ  ile kontrol sizde!

e-imza sertifikasyonu, imza gerektiren tüm süreçleri elektronik ortamda sürdürmeyi, anlaşmaların imzalanması için uzun kargo süreçlerinden ve arşiv dolusu basılı belgelerden tasarruf sağlar; onay süreçlerinde ve güvenlik amacıyla ekran girişlerinde de kullanılır. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma.

Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.

üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi.

Neden Uyumsoft ERP -KURUMSAL İŞ SİSTEMLERİ?

 • Güvenilirlik: Proje öncesinde kurumsal checkup; projenin kapsamı, takvimi ve maliyeti önceden özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır.
 • Danışmanlık desteği: Kurulum, yerleştirme ve sonrasında da danışmanlık sürer.
 • Yaygınlık: Türkiye’nin dört bir yanında, yurtdışında yüzlerce şirkette ve 15 üniversitede eğitim aracı olarak Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri kullanılmaktadır. 7/24 çalışabilme: İnternet alt yapısı ile her zaman, her noktadan merkezi sisteme bağlanarak çalışmak mümkündür.
 • Web üzerinde entegrasyon: Internet bazlı yapısı sayesinde Tedarik zincirindeki paydaşların farklı uygulamaları ile entegre iletişim ve very alışverişi, elektronik veri dönüşümü – ana sanayi siparişleri doğrudan yan sanayici sisteminde tanımlanabilir.
 • İşlevsel esneklik: Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.
 • Geliştirilebilir altyapı: Kuruma özgü uygulamalar geliştirmesine elverişli bir altyapı. Güncelleme garantisi.
 • Karar desteği: Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır. Şirket içi paylaşım: Analiz sonuçlarını, yetkili çalışanların paylaşımına açar.
 • Güçlü teknoloji: Anlaşılabilir ve açık bir mimariye sahip veri tabanı.
 • Fiyat avantajı: Benzerlerine oranla toplam sahip olma maliyeti düşüktür.
 • Kullanıcı kolaylığı: Kullanıcı arayüzlerinde maksimum ergonomi.
 • Esnek Raporlama: Dünya standartlarında kullanıcı tanımlı raporlama.
 • Dokümantasyon: Sihirbaz görünümlü adım adım görseller ve video destekli yardım. Proje bazlı dokümantasyon eklenebilir.
 • Log Takibi: Her türlü kayıt,silme, değiştirme işlemi kaydı, menü ve ekran bazında otomatik olarak  tutulur. Kullanıcı bazında raporlanır.
 • Yetkilendirme: Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu kayıt ve raporlama.
 • Çoklu dil seçeneği: Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir. Çoklu para desteği: TL, USD, Euro, v.d. bazında hesaplama ve raporlama.
 • Görüntüyü metne dönüştürme: Optik Karakter Tanıma (OCR), resim dosyasındaki görüntüyü metne dönüştürür.

ERP İş Sistemleri broşür

 “HESABINI KİTABINI BİLENLERE”

Finans yönetiminin kendine özgü dinamikleri gereği hata toleransı sıfır olan finansal süreçler ayrı bir boyut ve önem kazanmıştır. Konsolidasyon, analiz, risk yönetimi ve benzetim (simulation) senaryoları, hassas finansal yönetim modelinde tam anlamıyla karşılanır. Tekil ya da grup şirketlere, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu altyapılar sağlar. Finansal kayıtları vergi mevzuatına göre tutar, izler ve raporlar. Şirketin farklı faaliyetlerine ya da ilişkide olduğu farklı kurumlara göre, finansal kayıtlarını tek bir hesap planı üzerinden takip edebilir.

UFRS (TFRS)’ye uygun Finansal durum tablosu, kar-zarar tablosu ve nakit akım tablosu, Aktüeryal kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanması, Amortismanların farklı yöntemlerle ile hesaplanması, Finansal varlıklara ve borçlara ilişkin reeskont hesaplamaları, Stokların “net gerçekleşebilir değer”e göre takibi, Ertelenmiş vergi hesaplamalarının otomatik gerçekleştirilmesi, İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerin raporlanması, Çoklu firma/işyeri yapısında, otomatik, firmalar arası finans, sipariş, fatura vb işlemleri; grup firmaları arası işlemlerde eliminasyon ve konsolidasyon. Nakit akım takibini zorlaştıran; günlük banka işlemleri, kredi takipleri, vadeli satışlar ve buna bağlı tüm çek/senet ve nakit işlemleri, günlük, haftalık, aylık dönemlerde izlenebilir. Borç ve alacak evrakları eşleştirilmesi ve onay mekanizmaları ile evrak bazında operasyon takibi. Vade ve kur farkı, fatura, sipariş, karlılık analizleri. Borç ve alacak belgeleri etkin çapraz kontrolleri. Zenginleştirilmiş yönetim muhasebesi parametreleri. Masraf yeri, personel, gelir gider, proje vb. yapılar, iş takibi ile kurum giderlerinizi kontrol edilir. Zengin raporlama yeteneği; Ürünler, Hizmetler, Depolar, Lokasyonlar, Kampanyalar, Yatırım kalemleri Faaliyet bölümleri Bazında, maliyet ve karlılık analizleri. Kişiselleştirilebilir ekranlar ve raporlar.

“SABİT KIYMETLERİNİZİ AKTİF TAKİP EDİN”

Sabit kıymetlerinizi aktif takip edin. Sabit kıymet kartları üzerinde; kimden alındığı, maliyeti, kullanım durumu, süresi, zaman içinde oluşan ek maliyet girişleri, yeniden değerleme durumları kapsamlı bir şekilde izlenebilir. Sabit kıymet kartları sınıflanabilir. Seri, barkod, garanti takibi, zimmet işlemleri yapılabilir. Sabit kıymet kodları numaratör tanımı ile otomatik oluşturulabilir, istenildiğinde kolayca kod değişikliği yapılabilir. Her bir sabit kıymet için sınırsız sayıda amortisman metodu tanımlanabilir. Defter tipi mantığı ile VUK/UFRS göre, ayrı değerleme mevcuttur. Farklı ülkelerin vergi mevzuatlarına da uygun şekilde, farklı amortisman oran ve yöntemleri kullanılabilir. Talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura, muhasebe modülleri ile tam entegredir. Aynı zamanda, tedarikçi faturası otomatik olarak sabit kıymet modülü içinde sabit kıymet kaydı yaratır. İstenildiğinde, sabit kıymet kartı üzerinden fatura bilgilerine hızlıca ulaşılabilir. Faturada, sabit kıymet tek satır olup, miktar kadar kartlar tek tek otomatik oluşturulabilir. Grup şirketlerinde, sabit kıymet yer değiştirdiğinde, kayıtlar güncellenerek, muhasebe fişleri otomatik oluşur. Grup içi işlem izleme ekranlarında listelenir. Sonuç olarak, sabit kıymetin geçirdiği tüm yaşam döngüsü kapsamlı olarak uyumweb sabit kıymet modülünde izlenebilir.

LOJİSTİK – MALİ İŞLER – TEŞVİK TAKİBİ

Tüm dış ticaret faaliyetini, ithalat ve ihracatı, depo, antrepo, gümrük takibi, malzeme transfer işlemleri, teşvikleri, standartlara, prosedürlere uygun, hatasız ve hızlı, sistematik, bütünleşik yapıda, merkezi yönetir. Ürün maliyeti dışındaki oluşan operasyonel vergi ve hizmet alımı maliyetlerinin anlık takibi, nihai maliyetinin hesaplanması. Dış ticarette; siparişten malların teslimine tüm evrakın dosya bazında takibi;. siparişler, yüklemeler, gümrükleme işlemleri, Mali süreçler; farklı para birimleri ve muhasebe standartlarında ödemeler, tüm kambiyo işlemleri. Makrodan mikroya, bütünden detaya, seri bazında, döviz kurlarına göre maliyet ve karlılık analizleri. Antrepo maliyetlerini, fatura maliyetlerinden bağımsız izleme. Stok bazında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) takibi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Azerice, Farsça, Arapça, Fransızca dillerinde kullanılabilen ekranlar, her türlü form ve belge dökümleri, çeki listesi.Dara, kutu, bağımsız miktar, net ağırlık, brüt ağırlık, en, boy, yükseklik ve hacimsel çeki listesi tutulabilir. Çeki listeleri; tekliflerden, siparişlerden, faturalardan seçim yapılarak da düzenlenebilir. Farklı iş yapış biçimlerine uygun; talep, teklif, sipariş, üretimle iş emri, parti ve operasyonların muhasebe ve finans entegrasyonu. Teşvikler, ilgili süreçlere yansıtılarak, miktarsal ve tutarsal bazda takip edilebilir. İthalat için kullanılan teşvikler, ihracat yapılarak kapatılabilir.

“DOĞRU PLANLAMA, DOĞRU ENVANTER İSTER”

Merkez ve şube depolarında; İnternet tabanlı, merkezi, mobil cihazlarla bütünleşik sistem. Malzeme ve depo; operasyonun neredeyse her aşamasıyla kesişen maliyet merkezidir. Firma değil, sistem bazlı tanımlarla depoya hakim, güncel ve güvenilir verilere dayalı bir envanter, stok tutma maliyeti, yok satma riski takibi. Sınırsız sayıda depo tanımlanarak, karmaşık envanter yapılandırılır. ürün, hammadde, fason ya da şube depoları bütünleşik izlenebilir. Çoklu depo yapısında; stok kartını esas alan, very merkezli bir yapı kurarak karışıklıkları önler. Depolardaki güncel durum, farklı depolardaki miktarların lot ve seri bazlı ayrıntıları, stok kartında görülür, stok siparişleri ve ilişkili ek dosyaları takip edilir. Ürünün; hangi tedarikçiden ya da üretim biriminden elde edildiği, ne zaman sevk edilmek üzere, nerede bulunduğu, aldığı siparişleri ve depo içi hareketlerini takip. Kolilerdeki ürünleri; özelliği, partisi, seri numarası v.d. parametrelerle izleme. Üretimin v.d. farklı birim ve süreçlere ilişkin tüm malzeme ihtiyacı; üretim, nakliye ve bildirim sürelerine göre hesaplanabilir. Deponun konumu, içeriği ve kullanım eğilimlerine bağlı, alan/fayda, depo bazında karlılık analizleri. Depodaki ürünleri, üretici ve müşteri kodları bazında ayrı ayrı takip. Depoda kullanılan robotlar arasında entegrasyonla iş emirleri, robotlara yönlendirilir ve robotların geri bildirimleri alınır.

Koli, paket, kit, birleştirilmiş ürün uygulama imkanı sunar.

MOBİL DEPO YÖNETİMİ

Mobil cihazlar ve ve barkodlu sistemler ile serili ürün etiket, lot, raf takibi, depo alanları ile sistem arasında canlı bilgi akışı.

“SATMADAN KAZANMAYA BAŞLAYIN”

Tedarik görev-kritiktir; Satın alırken fırsatları değerlendirmek: Doğru oranda, doğru zamanda, doğru tedarikçiden, doğru yollarla satın alma. Bayi, müşteri, distribütör, tedarikçi ile fiyat politika süreçlerinin belirlediğiniz risk politikaları çerçevesinde etkin kontrolü. Bir satın alma siparişi, sistem tarafından otomatik olarak birden fazla üreticiye dağıtılabilir. Teklifler bir havuzda toplanarak karşılaştırma yapmak kolaylaştırılır. Birimler bazında son dönemde yapılan satın alım ve  satışlar raporlanabilir. Projelere, birimlere göre ya da dönemsel satın alımlar ve satışlar analiz edilebilir. Dönemsel satın alma ihtiyaçları sistemde otomatik tespit edilebilir. Malzeme Satış ve Satın Alma ile Üretim Yönetimi süreçleri aynı ekrandan takip edebilir. Satın alma teklifi değerlendirildiği gibi siparişe dönüşür; ilişkili muhasebe ve finansal kayıtlar, modüller arası entegrasyon sayesinde otomatik oluşur. Gerçekleştirilen optimum satınalma planı, siparişlerdeki olası gecikme ve aksayan iş süreçleri gibi riskleri de ortadan kaldırır. Üretimin planlandığı şekilde gerçekleşmesini, güncel ve kapsamlı envanter takibi sağlayarak etkin stok yönetimine sağlam bir zemin oluşturur.

SATIN ALMA YÖNETİMİ

“ÜRETİM GÜCÜNÜZE GÜÇ KATMAK İSTİYORUZ”

İşletme yapısına, iş yapış şekline göre üretim yönetimi gereksinimlerini karşılayan enformatik alt yapı. Karmaşık ve çok bileşenli üretim yapılarında ürün ağacı, hat, rota tanımlamaları. İnsan, hammadde, tezgah, makine, montaj hattının dengeli yüklenmesi ve denetimi. Ürün bazında, fiili ve standart maliyet analizi. Alternatif formüller tanımlayarak değişik senaryolar öngürülerek, sonuçların benzetimi (simulation). Siparişe dayalı esnek kapasite planlaması. Firelerin azalması, sipariş karşılama oranının yükselmesi, tam zamanında teslimat garantisi, ani talepler ve değişikliklere hazır olunması. Kapasite kullanımı, üretimin hangi aşamada olduğu ve sipariş termini gibi bilgileri, satış temsilcileri ve iş ortakları da anlık izleyebilir.

 • Ana Üretim Programı (MPS): Satış tahminleri ve/veya ani, acil ve durağan siparişlere göre esnek üretim çizelgesi. Kaba malzeme ve kapasite planlama. Hızlı terminleme. Değişken parametrelerle benzetim (simulation). Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP): Stoklar ve açık siparişleri göz önüne alarak üretim için gerekli olan malzeme ihtiyaçlarını miktar ve zaman bazında gösterir. Tedarik sürelerine bağlı olarak otomatik satın alma ve üretim emirlerine dönüştürür. Üretim Kontrol: Hangi iş emri işlemlerinin, hangi iş istasyonunda (fasoncuda) ve hangi aşamada olduğunu izler ve denetler. Muhtemel yanlış anlaşılmaları, hatalı planlamaları önler. Ürün Maliyetlendirme: Maliyete etki eden tüm unsurları konsolide ederek, ürün ya da parti bazında maliyetler. Zamlar, adet azalıp artması gibi değişkenlere bağlı, birim bazında maliyet takibi. Fiili ve standart maliyet analizi.
 • Ürün Veri Yönetimi: Belge ve bilgiler sistematik kaydedilir ve yetkiler ölçüsünde erişilir.

ÜRETİM YÖNETİMİ

“KALİTEYİ GARANTİLEYİN, GELECEĞİNİZİ GARANTİLEYİN”

Sunduğu kaliteli hizmetlerle müşteri memnuniyeti oranını %91’e taşıyan Uyumsoft, müşterilerinin kusursuz süreçler ve sonuçlar elde etmesini Kalite Yönetimi ile temin ediyor. İşletmelerin A’dan Z’ye tüm iş süreçleri belirlenen standartlarda güvence altına alınır. İstatistiksel Proses Kontrol uygulaması ile sapma yaşanan noktalar değerlendirilerek büyük kayıplar yaşanmadan uyarı verilir. Kusursuzluk reçeteleri. Üretime hazırlanan hammaddelerden başlayarak tüm operasyonel süreçlerin ve nihai ürünün belirlenen kalite standartlarına uygunluğunun denetimi. Özellikle otomotiv sektörü için önemli bir standart olan ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi’ni destekleyen tek çözümdür.

OTOMATİK VİTES KALİTE YÖNETİMİ

 “Vites Yapısı” Fonksiyonu, kalite denetleme sıklığını, karşılaşılan hata oranına göre otomatik belirler: “sıkı kalite kontrol”, “gevşek kalite kontrol” ve “kontrolsuz”. Standart Operasyonel Raporlama: Hammaddenin girişinden başlayarak, tüm üretim prosesleri ile birlikte nihai ürünün sevkine kadar sürecin bütün aşamalarının belirlenen kalite kriterlerine uygunluğunu denetler. Bir aşamadan diğerine geçiş için “kalite standartlarına uygun” onayını otomatik verir.

Tedarikçi Değerlendirme:  Tedarik edilen ürünlerin, belirlenen kalite kriterlerine uygun olup olmadığını denetler. Uygun ve uygun olmayan sonuçları toplayarak, tedarikçilere puan verir. Bu puanlamaya göre tedarikçileri sıralandırır ve satın alım emirlerinin bu sıralamaya göre iletilmesine zemin sunar. İstatistiksel Proses Kontrol: Tüm süreçlerde belirlenen kalite standartlarından hangi aşamalarda sapma yaşandığı, sapmaların genellikle hangi süreçler etrafında odaklandığı ve sebeplerine yönelik bütünsel bir bakış sağlar. Bunu, çan eğrisi ve pareto değerlendirmesi gibi görsel sonuçlarla sunar.

TQM KALİTE YÖNETİMİ

“DÜNYANIN HER YERİNDEKİSINIRSIZ SAYIDA KADRONUZ İÇİN HATASIZ VE RİSKSİZ YÖNETİM”

 Mevzuat yönünden takibi gereken tüm başlıklarda, personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücretlerinin takibi (puantaj). Ücret muafiyetleri, saat ya da gün bazında farklı çalışma biçimleri, dövizli maaş, izinler, yan haklar, harcama ve masraf detayı takibi. Raporlamaya elverişli, sicil değil, personel bazlı kayıt. İzne ayrılma, görev/birim değiştirme, zam v.b. her hareket kişi bazında geçmişe dönük incelenir. Yasal gereklilikleri karşılar; hata ve riskleri en aza indirgeyerek yasal sorumluluğu devralır. İşlem sıralarının hatalı olmaması için otomatik uyarı ekranları içerir. Farklı ülke mevzuatlarına uygun yapılandırılabilir, yurtdışı temsilcilik ve kadrolarını da kapsayabilir. İşgücünün; ücret, fazla mesai, yol, yemek, iş kıyafeti, izin, görevlendirme, ihbar ve kıdem tazminatı, işe giriş – çıkış, vergi ve SGK v.d. ödemelerinin zamanında ve hatasız yapılması ve karşılıklı yükümlülüklerin eksiksiz ve tam zamanında yerine getirilmesi ve raporlanması. Kullanıcıların erişebilecekleri menüler yetkilendirilebilir. Mobil imza ve e-imza kullanımına uyumludur. Farklı yazılımlarla entegre çalışır. Ekranlar, kullanıcıların gereksinimleri ve tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilebilir. “Active Directory” ile entegre çalışabilir.

Tagler: , , , , ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.