E-arşiv | uyumsoft.com


Satış: 0212 467 33 33      

e-Arşiv

 e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv; 30.09.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliği sıra no:433 ile yürürlüğe girmiştir; e-fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına e-Arşiv denir.

Uygulamadan özel entegratörler veya bilgi işlem sistemi entegrasyonu yöntemleri ile yararlanılabilir.

e Arşiv hizmeti verebilmek için aşağıdaki kalite belgelerine sahip olmak gerekmektedir.

 • TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
 • TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi

e-Arşiv ile binlerce faturayı anlık hareketlerle yönetin.

 • Elektronik ortamda fatura ve e arşiv raporu oluşturabilir
 • Mali mühür ile onaylayabilir
 • Zaman damgası kullanabilir
 • Oluşturulan faturayı alıcısına iletebilirsiniz
 • Faturalarınız sakalanabilir

Uymsoft mali mühür değerlendirme onaylıdır ve saklama hizmeti veren kuruluşlar arasındadır.

Uyumsoft CWA 14170, CWA 14171 ve ETSI 101903 standartlarına uygunluk incelemesi başarılı bir şekilde geçen kurumlar listesinde yerini almıştır
(bkz. http://www.kamusm.gov.tr/kurumsal/musterilerimiz/ozel.jsp)

e-Arşiv mükellefleri

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır

e Arşiv uygulaması; B2B (Business to Business) B2C ( business to costomer) 

e Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar UBL-TR formatında oluşturulur ve XADES-A standardı ile gelir idaresi başkanlığına rapor edilir.

Oluşturulan e arşiv faturalarınızı ve raporlarınızı kanuni süreler çerçevesinde saklamanız gerekmektedir.

e-Arşiv düzenlemesinin iş dünyasına ve tüketicilere katkısı

Kişi-kurum, VKN-TCKN, yıl, birim-kod, müteselsil numaraları gibi anahtar kelime ve eşleşmelerle, fatura formatı ve bileşenleri aralarındaki ilişkiler korunarak; ‘Saklama Hizmeti’ kapsamında arşivlenen bilgiyi; ürün, branş, müşteri segmenti gibi kırılımlarda, istatistiki sayaçlarla sorgulama işlevselliği, indeksleme işlemleri.

e-Fatura sistemine kayıtlı 20+ bin mükellef işletmenin e-faturanın ardından e Arşiv ve e-Defter uygulamasına geçmesi öngörülüyor. Sistemde dolaşan e-Faturaların ve e Arşiv sürecinin de sistemde yaygınlaşması ile tasarruf oranının işletme cirolarının %1’i oranında olacağı öngörülüyor.

Kamunun iDönüşüm düzenlemeleri ile Türk iş dünyasının gündemine giren e-Fatura uygulamalarından sonra e Arşiv ile beraber bu değişim nihai tüketicilere de yansıtılıyor. e-Fatura sürecinde nihai tüketicilere artık faturaları elektronik ortamlar aracılığı ile iletilebiliyor; onlar da sistemin paydaşı oluyor.

e Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler, e-Fatura kullanıcılarına e-fatura gönderecek,

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine, e arşiv uygulaması kapsamında, e-Arşiv faturası düzenleyip ikinci nüshasını e arşiv uygulaması kapsamında saklayacak.

Nihai tüketicilere gönderilen e-Arşiv faturaları, kişinin isteğine bağlı olarak kağıt veya elektronik ortamlar aracılığı ile kişiye teslim edilecek ve ikinci nüshasını e Arşiv uygulaması kapsamında saklayacak.

e-Arşiv işletmeleri,

 • faturaların kağıt nüshasını saklama yükünden kurtarıyor
 • belgelere hızla eriştiriyor
 • saklama maliyetlerini düşürüyor

 

 

ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir? ERP uygulama yazılımı seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir?

ERP sistemleri, kurumunuzun iskeletinin ana parçalarını oluşturur. Sağlıklı bir yapı için artık bir ihtiyaçtan fazlası haline gelen ERP sistemlerinin seçim süreci, birçok firma için soru işaretleri yaratmaktadır. Değişen sistem ve… Devamı »

ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir? ERP, yatay işlevsel iş odakları nelerdir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yatay işlevsel iş odaklarını, oluşturan maddelerden bazıları şunlardır: Abone Yönetimi Bütçeleme, nakit akış planı ve kar-zarar izleme (üretim, satış/ların maliyeti, iskonto ve iade, stok, satın alma,… Devamı »

ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte” ERP, CRM, HRM, SCM ile “İşler Takipte”

İş dünyasının gündemi, kurumsal süreçler kadar, işlemler, normatif, kalitatif değil; kantitatif eylemler, ürün/hizmete göre pazar değil pazara göre ürün/hizmettir. Internet çağında, rekabetçi uyum çabasındaki iş insanlarımız için i-Dönüşüm eksenli kurumsal… Devamı »

ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır! ERP projelerine başlamak için, ne zaman doğru zamandır!

ERP sistemleri, artık bir ihtiyaçtan öte, firmalar için rakipleri ile yarışabilmek adına bir zorunluluk haline gelmiştir. ERP projesine başlamak, işletmeniz için alacağınız kararlardan kesinlikle en mühim olanıdır. ERP projelerinin riskleri… Devamı »

Bilişimi işlerine katan işletmeler, kârlarını katlar Bilişimi işlerine katan işletmeler, kârlarını katlar

Var olan pazara yönelik farklılaşma, markalaşma vb çalışmalar, pazar payını, katma değeri artırır. Karlılığı arttırma stratejileri, özellikle KOBİ’ler de, gerektirdiği ARGE, reklam vd bütçelerin kısıtlı olması nedeniyle hayata geçirilememektedir. Halbuki,… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.