Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

Bilgiye Dayalı Yapılanma ve Yenilenme Danışmanlığı

Türkiye’de bir ilk!

Bilgiyi sağlamak BT’nin, onu kullanmak bizim işimiz!

Önce verilerinizi kayıt altına almanızı sağladık… Sonra kayıtlı verileri anlamlı bilgilere dönüştürmenizi… Artık bu bilgileri yorumlayıp karar alırken de yanınızdayız!

Uyumsoft, bilgi teknolojileri sektörüne yeni bir hizmet tanımı kazandırdı. Bugüne kadar alışılageldiği üzere bilgi teknolojileri hizmetleri, verilerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını ve daha sonra anlamlı bilgiler haline dönüştürülmesini sağlamaktan ibaretti.

Uyumsoft, “Bilgiye Dayalı Yapılanma ve Yenilenme” hizmeti ile bu yaklaşımı bir adım daha öteye taşıyor ve bilgilerin yorumlanması aşamasında da müşterilerine destek olmaya devam ediyor.

makale-BT-danışmanlık

Bilgiye Dayalı Yapılanma ve Yenilenme hizmeti, şirketlerin yazılım altyapılarından elde edilen bilgiler, raporlar, grafikler ve diğer tüm çıktıların yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu yorumlar, pazarlama, satış, üretim gibi şirketin farklı süreçlerine yönelik olabileceği gibi bütünsel olarak yeniden yapılanma çalışmalarında da yol göstericidir.

Uyumsoft’un Bilgiye Dayalı Yapılanma ve Yenilenme departmanında, işletmelerin her bir fonksiyonu üzerinde uzmanlaşmış, yetkin ve deneyimli danışmanları rol almaktadır. Bu danışmanlar, gerektiğinde şirketlerin kurumsal yönetim haritasının yeniden modellenmesi adına sorumluluk üstlenebilmektedirler.

Şirketlerin bilginin değerini gün geçtikçe daha çok hissettiği günümüzde, Bilgiye Dayalı Yapılanma ve Yenilenme hizmeti, stratejilerin bilgi temelli olarak kurgulanabilmesini sağlar. Yazılım çözümlerinin ortaya koyduğu çıktıları temel alır; fakat bir yazılım projesi gibi tamamlanıp bitecek bir süreç değil, şirketi zaman içinde geliştirecek ve bir üst seviyeye taşıyacak bir süreçtir.

Bu hizmet sayesinde şirketler, müşteri sadakatini üst seviyelere taşımak, zaman ve emek israfından kurtulmak ve karlılığı arttırmak için bilgiyi en etkin şekilde kullanabilmektedir.

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

BT Proje Yönetimi BT Proje Yönetimi
Süreç Analizi Süreç Analizi

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.