Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

ERP Seçiminde Değerlendirme Kriterleri

makale-erpuyumsoft

İş dünyasının yönet”iş”iminin güvenliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği ERP seçiminde kriterler Değerlendirme ve Seçim (Evaluation and Selection)

1) Değerlendirme kriterleri:

Beş Yıllık Yaşam Döngüsü Maliyeti

TCO Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO Total Cost of Ownership) mukayesesi Uygulama yazılımı seçiminde kriterler şunlardır:

Kapsam:

Lisans (tüm ekosisteminizin kullanımı gözönünde tutularak değerlendirilmeli), yerleştirme, uyarlama, eğitim, danışmanlık, destek, donanım, veri tabanı, işletim sistemi olarak beş yıllık sürdürme maliyeti

Sistem stabilitesi:

Sistemin çökmemesi, kaygı duyulmayacak şekilde çalışması en kritik ölçüttür; çünkü bunun, iş kaybı ve taahhütlerin yerine getirilmesinde gecikmeler -dolayısıyla da sözleşme tazminatları- gibi ciddi sonuçları olur.

Açık sistem mimarisi:

Sistemin, kurum tarafından bilahere eklenecek modüllerin entegrasyonuna, imkan vermesi gerekir. Sistemin, kuruma özel ihtiyaçların uyarlanabilirliğini mümkün kılacak, bir esnekliği olmalıdır.

Kullanıcı dostu, kolay öğrenilir ve kullanılır bir sistem tasarımı gereklidir.

Pratik kullanımda sistem performansı, kullanıcının günlük işini kolaylaştırmalıdır, güçleştirmemelidir.

Fiyat/Performans ilişkisi:

Hangi bedel karşılığı ne elde ettiğimiz, yatırımın kendini geri ödemesi bakımından tatmin edici olmalıdır.

Implementasyon süresi:

ERP sistemlerinin hayata geçirilmesi, sıklıkla aşırı karmaşık süreçlerde öngörülenden, kat be kat uzun sürmektedir. Ortaya, sürü-sepet sorun çıkabilmektedir; süreç boyunça iş akışları ve ihtiyaç tanımları değişebilmektedir ve sonuçta, genelde yerleştirme garantisi verilmeyen durumlarda–özellikle uluslararası yazılımlarda, öngörülen bütçeyi ve imzalanan sözleşmeyi yirmi katına kadar aşan tecrübeler yaşanmaktadır.

Yerleştirme süresi (ROI hesabında tayin edici faktör)

Implementasyon desteği:

Sistemi kolay ve hızla uygulamaya geçirmeye yönelik denenmiş ve içselleştirilmiş bir metodolojinin varlığı.

Upgrade desteği:

Kurumun iş modelleri değiştikçe, kullanıcılar her gerektiğinde yeni işlevsellikler elde edebilmelidirler.

Sözleşmeyi imzalayan iş ortaklarının servis performansı:

Projede görev alan kişilerin yeterliliği, genelde işletme ve özelde sektör bilgisi ve danışmanlık kalitesi:

Uygulama yerleştirme danışmanları, uygulamayı; sanayide, ticarette ve hizmet gibi farklı sektörlerde geniş bir yelpazeye yayılmış kurumlarda yerleştirmiş olmalıdır.

Eğitimlerin ve yardım masası hizmetlerinin kalitesi ve hizmet verenlerin yetkinliği:

Öğrenme ve kullanma kolaylığı

İlk elden, ERP bilgisine sahip elemanlar tarafından, uygulamanın tüm detaylarını kapsayan eğitimlerle, kullanıcılar yazılımdan fayda sağlayacak bir görgüyü edinmelidirler.

2)  Değerlendirme kriterleri:

Ürün maliyetleri /Product costs:

Uygulama yazılımı lisans maliyeti,  Ek yazılım maliyetleri (DBMS, OS, tarayıcı, a / s uygulama sunucusu, mail sunucusu, v.b.),
Kaynak kodu maliyetleri,  Modelleme ve analiz çerçevesi (Framework UML)

 Proje maliyetleri/ Project costs:

Özelleştirme/Uyarlama maliyetleri (Customization),

Genişletilmiş ek uygulama geliştirme maliyetleri,

Uygulama yazılımı ile 3.parti yazılımlarla entegrasyon maliyetleri,

Kurulum altyapı maliyeti,

Uygulama yerleştirme (Implementation) maliyeti,

Operasyonel maliyetler Operational costs (TCO Zamanla oluşan sürdürme maliyetleri),

Bakım (maintenance) maliyetleri,

Sürüm yükseltme maliyetleri (version upgrade),

İlgili personel maliyeti,

Kayıp fırsat maliyetleri,

Potansiyel gizli maliyetler,

Toplam ERP sistem yatırımı:

Bir ERP yatırımı, aktif canlı kullanımdan itibaren net yarar sağladığı süre boyunca avantajları, o yatırımın başlangıcından itibaren öngörülen beş yıllık süre boyunca yol açacağı maliyetlerle karşılaştırılmalıdır.

3) Değerlendirme kriterleri:

Kurumsal yönetişim tedarikinde kıyaslama problemi

Aranacak işlevsellik ve imkanlar

Genel

– Alınan teklif, ekosisteminiz boyunca tüm katılımcıları kapsayacak şekilde (kullanıcı, kanal, partner, marka, işyeri, v.d.) hizmet politikalarınızın uygulanabilmesini mümkün kılmalıdır:

– Tüketicilerin, bayilerin/müşterilerin, tedarikçilerin, yöneticilerin ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması

– Tüm grup şirketleri ve çalışanlarının da katılımı ile iş ortaklarınızın v.d. paydaşlarınızın taleplerini karşılayacak şekilde, sistematik ve planlı hizmet iyileştirme çalışmalarının enformatik sisteminize uyarlanması

– Tüm çalışanlarınıza ve ekosistem mensuplarına, hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlayacak enformatik sistem eğitimlerinin internette paylaşılması

– İş ortaklarıyla ekosistem bazında izlenebilir, şeffaf, sürekli ve etkin iş iletişimi

– Platform seçimi: özel donanım/yazılımdan kaçınmak

– Fonksiyonel uzlaşmaya/yetinmeye gerek yok

– Araç tabanlı özelleştirme ve entegrasyon ile standart sistem,

– Tedarikçiye bağımlılığı engelleyecek yalnız devam etmek için öz – yeterlilik seçeneği (self-sufficiency option),

– Edinme seçenekleri: lisans kiralama veya satınalma, hizmetleşmiş model,

– Destek seçenekleri: yazılım yerleştirme, çözüm geliştirme, yönetilen hizmetler, barındırma

– Alınan teklif, tüm iş yönetimi alanlarını, iş modellerini ve grup projelerini kapsamalıdır. İş modeline uygunluk taahhüt edilmelidir:

organizasyonunuzu;

ürünlerinizi;

servis örgütünüzü,

şirketlerinizi;

işyerlerinizi;

çalışanlarınızı;

iş ortaklıklarınızı;

müşterilerinizi;

tüketici hedef kitlenizi;

projelerinizi;

girişimlerinizi;

iş ve faaliyetlerinizi;

KSS, magazine, yayın, sergi, konser, konferans olarak etkinliklerinizi;

araç-gereç ve diğer tüm varlıklarınızı;

üzerinde konsolide ederek an be an takip edebileceğiniz bir yönetişim platformunuz olmalıdır.

4)  Değerlendirme kriterleri:

360º single point sourcing

Türünün en iyisi mi yoksa bütünleşik uygulamalar mı?

(Best Of Breed vs. Integrated Systems)

Bir enformatik iş sisteminin, tüm bileşenleri tek bir adresin sorumluluğunda olmalıdır:

Lisans birinden, yerleştirme başkasından, uyarlamalar bir başkasından ve destek daha bir başkasından olmamalıdır.

İşin temeli satınalma ve satış uygulamaları,

Tamamlayıcı uygulamalar,

İşte değişiklik stratejilerini uyarlama,

İşi bütünleştirme stratejilerini uyarlama,

Sürdürme destek hizmetleri,

Gerçek zamanlı iş pratikleri,

Yaşatma ve sürdürme garantisi:

koda,

teknolojiye,

metodolojiye,

know-how’a,

dökümantasyona,

geliştirim ortamına

bizzat hakim tek muhatap yetenek merkezi!

5) Değerlendirme kriterleri:

Esnek tedarik politikası  “Everything is possible”

Modular licencing,

ASP Volume discount,

Rent an application,

Service fee instead of licence fee,

Server based licencing,

6) Değerlendirme kriterleri:

Zaman tabanlı yönetimi destekleyen özellikler:

– Yeni Ürün Geliştirme özellikler,

– Talep–Çekme (Demand-Pull) planlama,

– Zaman detayı -saat, dakika, saniye,

– Fiili zamanlı takvim,

– Sıralama optimizasyonu,

– Süreç bazlı planlama yanı sıra MRP,

7) Değerlendirme kriterleri:

Maliyet düşürmeyi destekleyen özellikler:

– Veri toplamayı otomatikleştirmek,

– Kullanıcı verimlilik portalları,

– Çıktı maliyeti yönetimi,

– Satınalmada müzayede, ihale,

– Alt sözleşme süreç yönetimi,

– Çoklu üretim yerine sipariş yönlendirmek,

8) Değerlendirme kriterleri:

Ürün varyasyonu, değişiklikleri ve rekabetçiliği desteklemek için özellikler:

– Ürün nitelikleri (attributes),

– Tahmine göre üretime başlamak ve sipariş bazında bitirmek (make to forecast, finish to order),

– Yanıtlama hızı – gerçek zamanlı kullanılabilir/teorik kapasite (real time available/capacity to promise),

– Satış siparişlerinin işlenmesiyle (sales order processing) entegre müşteri hizmetleri yönetimi,

– Sipariş bazında ürün yapılandırma (configure to order),

– Bir iş parçasının işlemlerini araya sokmak veya tek bir iş parçasının üretimini her boyutta kümelerde toplulaştırabilmek (One Piece Flow versus Batches Of One),

9) Değerlendirme kriterleri:

Küreyelleşme eğilimlerini desteklemek için özellikler:

– Uluslararası ticaret uygulamaları,

– Bölgesel/Yerel değişikliklere uyum esnekliği,

– Çoklu iş planlama ve raporlama,

 
10)  Değerlendirme kriterleri:

İşbirliğini desteklemek için özellikler:

– B2B sistemleri entegrasyonu,

– Standartlar ve iletişim ( XML ),

– Sistem konfigürasyonu esnekliği,

– Dışkaynaklı operasyonların maliyet yönetimi,

– Raporlama modeli,

11) Değerlendirme kriterleri:

Pazar konsolidasyonunun etkilerini destekleyecek özellikler:

– Sözkonusu endüstriyel dikeyi desteklemek için özellikler,

– Dikey pazar uzmanlığı,

– İş modeli değişikliklerini, hızlı yeniden yapılandırma taahhüdü,

– Diğer iş sistemleri ile entegrasyon taahhüdü,

12) Değerlendirme kriterleri:

Yeni çalışma ortamlarını desteklemek için özellikler:

– Tarayıcı istemci marifetiyle uzaktan çalışma (browser client),

– Eğitim kolaylığı,

– Fabrikada dokunmatik ekranlı terminaller,

– Sözleşmeli/göçmen işçiler için uygun portallar,

– Mobil uygulamalar,

13) Değerlendirme kriterleri:

Yeni teknolojilerin kullanımı:

– Kullanım kolaylığı,

– Tanıdık Internet arayüz, tarayıcı,

– Office entegrasyonu,

14)  Değerlendirme kriterleri:

Yenilikçi işbirlikçi iş kültürlerini destekleyen özellikler:

– İş süreçleri akışları (Workflow),

– Esnek rol konfigürasyonu,

– Otomatik periyodik olaylar, çizelgelenmiş raporlar,

– Firma ve alt yüklenici, dışkaynak işgücü uygulama entegrasyonu,

– Kullanıcı yönelimli uygulamalar,

15)  Değerlendirme kriterleri:

Kamunun yeni iş dünyası düzenlemelerini destekleyen özellikler:

– MERSİS, ESBİS, HKS,

– ARGE,

– eFatura, iŞirket, eDefter, KEP, v.d.

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi,  hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up:  İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği  neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.